HỘI BẢO VỆ CÔNG LƯ ÚC CHÂU

PO Box 6516 West Footscray VIC 3012 - Phone : 0421 655 705

 

 

TÂM THƯ GỞI ĐỒNG HƯƠNG ÚC CHÂU

 

 

 

Kính thưa Đồng Hương,


Hội BVCL chúng tôi khẩn thiết thông báo đến Quư Đồng Hương Tại Úc Châu những âm mưu mang tính cách bất chánh cuả Ông Nguyễn thế Phong và BCH/VCĐ hiện nay do Ông Nguyễn văn Bon làm Chủ Tịch như sau :


1.- Ông NTP và ông NVB cùng BCH/CĐ hiện nay  đang bị 3 nguyên đơn, được sự ủy nhiệm của một số hội đoàn, đoàn thể và số đông  Đồng Hương ( có địa chỉ,,số phone, chữ kư tại văn pḥng Luật Sư) khiếu kiện về việc quản lư tài chánh CĐ. Đứng trước sự việc này, quư ông NTP và NVB đă đồng hoá các ông và BCH/CĐ, bên bị đơn cuả vụ kiện  với toàn thể CĐNVTD/TB/VICTORIA.


Hành vi này 2 ông Phong và Bon đă nhập nhằng để  khích động toàn thể dồng bào người Việt tại TB/VIC, đă bị “bọn xấu” đưa ra Toà,  và có hậu ư Đồng Hương  đóng góp tiền bạc cho các ông và BCH để trang trải án phí.

Để thực hiện âm mưu này, ông CT /Nguyễn văn Bon  đă đánh lừa dư luận quần chúng bằng những hành vi sau đây:


- Ngoài Úc Châu : Hai ông Phong và Bon đă t́m sự yềm trợ cuả một số CĐ tại hải ngoại và một số WEB, qua thông cáo gây quỹ pháp lư.
Nội dung cuả các thông cáo này hoàn toàn mang tính cách khích động , chính trị hoá sự việc, lợi dụng tinh thần chống cộng của Đồng Hương hải ngoại và  đă không đề cập ǵ hết đến  vấn để bất minh trong việc quản lư tài chánh CĐ, một sự kiện  mà các ông và BCH/CĐ đang là các đối tượng, sẽ phải trả lời trước Toà án trong nay mai. 


Thực tế, đây là một hành vi bất chánh, BCH/CĐNVTD/VIC do ông NVB làm CT đă đánh lừa dư luận Đồng Hương hải ngoại, các CĐ và các cơ quan truyền thông chân chính, đều có một mục tiêu và nỗ lực chung  là yểm trợ cho phong trào đấu tranh dân chủ tại VN hiện nay. Để có hiệu quả trong  việc xin tiền, 2 ông  Phong và Bon đă cố t́nh dựng lên một h́nh ảnh CĐNVTD  Úc Châu đang bị bọn tay sai CS phá hoại.


- Tại Úc Châu : Ông CT/NVB đă lợi dụng Hội chợ Tết CĐ, 2ngày vui xuân cuả Đồng Hương để gây quỹ yểm trợ vụ khiếu kiện. Một điểm cần lưu ư ở đây, thành phần trong ủy ban gây quỹ đa số là những thành viện của một tổ chức chính trị, một tổ chức đang bị phân hai với cáo buộc đi đêm với CS hiện nay.


Hiện nay  ông CT/NVB đang điều hành CĐ bằng cách cố t́nh đánh lừa Đồng Hương bằng những văn thư trái sư thật. Điển h́nh thông cáo gây quỹ pháp lư, thông cáo về kết quả phiên Toà Sơ Thẩm ngày 12/2 vừa qua và gần đây nhất là  thông cáo phiên họp sắp tới vào ngày 6/3 về vấn đề tài chánh. Điều này có nghĩa, BCH/CĐ lại bịp bợm muốn móc túi Đồng Hương  thêm một lần nữa.


Lợi dụng 2 ngày Tết vui xuân cuả Đồng Hương tại Hội chợ Tết,  Ông CT/Bon dă cùng đảng chính trị mafia đi xin tiền để yểm trợ cho những hành vi bất chính cuả các ông và BCH/CĐ. Tiếp đến Ông Bon, mặc dầu không hiện diện tại các buổi pre hearing và phiên toà trước dây, ông ta  với tư cách CTCĐ đă đánh lừa dư luận Đồng Hương qua các thông cáo đi ngược lại sự thật.


Qua các hành vi bất chính kể trên cuả các ông CT/Phong Bon  và BCHCĐ hiện nay, chúng tôi kính mong quư Đồng Hương hăy  sáng suốt nhận định vấn đề . Hăy cùng nhau đập tan các âm mưu của  cộng sản, đang triển khai nghi quyết 36 , phá sập cơ chế CĐ hải ngoại  bằng những âm mưu và hành vi bất chính. Chúng ta hăy cùng nhau xây dựng một CĐ liêm chính, hầu tập trung mọi nỗ lưc yểm  trợ cho công cuộc đấu tranh dân chủ và nhân quyền tại quê nhà hiện  nay.

 

 

VICTORIA, 28/02/2010

TM. BCH- HBVCLUC

Nguyễn Đô Quan

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]