TinParis. Chúng tôi  đăng bài viết dưới đây do một thân hữu chuyển đến để rộng đường dư luận về các " thủ đoạn chánh trị " tại San José.

 

LỘT MẶT NẠ NHỮNG NGƯỜI PHẢN BỘI CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN SAN JOSE

 


Hôm Thứ Bảy mới qua ngày 21, tháng 8, tôi Michael Lưu có đi dự tiệc gây quỹ của Dân Biểu Quốc Hội Cao Quang Ánh ở nhà hàng Thành Được. Khi tới nơi tôi vẫn không biết sẽ có ai đi dự tiệc nầy.


Khi tiết mục gây quỹ bắt đầu, th́ tôi thấy những ACE trong cộng đồng cũng cố gắng cho anh Ánh $50 tới $100. Nhưng tới khi đi sâu vô chương tŕnh đó th́ ḷi ra anh em David Duong và Victor Duong đă cho trước $9,200 và hôm nay sẽ cho $4,000 thêm để trả tiền nhà hàng.


Câu hỏi được đặt ra là: Hai người này đ̣i hỏi trả ơn ǵ cho những đồng tiền này? Câu hỏi thứ hai là họ đại diện cho ai? Họ làm cho tôi suy nghĩ về những hành động của những người đi làm chính trị mà lại không đem bất cứ quyền lợi nào về cho cộng đồng tỵ nạn của chúng ta.


Không những vậy nữa mà hiện giờ những tay này đang c̣n muốn nắm chặt tất cả cái quyền của cộng đồng và c̣n “tuyên bố” với những người Mỹ “mainstream” là họ là người chính thức “đại diện” cho cộng đồng chúng ta. Những tay này là những người ủng hộ Madison Nguyễn mà cần phải đưa ra ánh sáng cho thấy sự thật là tại sao họ đóng kịch ủng hộ cộng đồng chúng ta trong mắy năm trước mà bây giờ ra mặt phản bội và bán đứng danh của cộng đồng.

 

  • Đây là “lineup” của những người mà hiện đang chi cho Madison Nguyễn nhiều và mạnh nhất:

 

  • 1. Victor and David Dương cần City of San Jose “renew” cái “garbage”contract lại chứ không sẽ bị “bankrupt”. Việc kinh doanh của Công Ty Vietnam Waste Solution đang bị khó khăn với chính phủ CSVN.

  • 2. Đỗ Vẫn Trọn cần “rezone” lại 3 buildings trên đường Senter, Quinn và 24th
  • 3. Ông Trần Ngọc Ảnh cần phải “rezone” cho một cái car-wash trong khu vực 7 từ hai năm nay.
  • 4. Ông Hướng Lê cần phải che đỡ building của ông trên đường Burdette (M Cafe), và Japan Town .
  • 7. Ông Hoàng Thể Dân cần phải che đỡ cho đài TNT ở đường số 10 đối diện với chỗ BDDCĐ cũ.
  • 8. Ông Hùng, Senter Auto Parts, phải cần che đỡ cho project shopping mall của ông trên đường Senter.
  • 9. Ông Tăng Lập cần che đỡ cho Vietnam Town , nhứt là mới chết sống lại. Mới bị “foreclosure” của nhà bank EastWest trong tháng Ba. Đến giờ chót lấy được tiền đầu tư từ Vietnam vô để cứu project. Những điểm ông Lập Tang và cô Madison muốn che giấu về việc làm ăn với Vietnam trong mấy năm nay đă bị bại lộ ra sự thật như hôm nay.


Tất cả những người này là đứng sau lưng Madison để “protect” những tài sản của họ chứ họ có thèm để ư ǵ tới cộng đồng chúng ta. Họ thảy tiền như nước để ráng giữ lại cái ghế quan trọng của cô Madison để họ tiếp tục làm tiền trên mồ hôi nước mắt của chúng ta. Cô Madison th́ thật ra cũng quen nhận đồng tiền của mấy tay này rồi.

 
Hiện giờ th́ tôi đang khiếu nại với thành phố San Jose về những phạm lổi của ông ĐVTrọn, đài Vien Thao và bà Nghị Viên Madison Nguyễn để lột mặt nạ sự giúp đỡ mạnh của ĐVTrọn cho Madison Nguyễn. Không những ĐVTrọn đă giúp đỡ bà Madison bao nhiêu năm nay ở địa điểm building của y từ ngày đầu tiên của bà Madison, tới vụ Little Saigon, qua trận Recall Madison rồi bây giờ tới tranh cữ bầu cho Nghi Vien District 7. Tới giờ chưa ai hỏi đến việc tại sao một nguời nghị viên thành phố San Jose lại mỗi tuần đi họp (trên City of San Jose calendar) với đài radio mỗi thứ Năm, nhận tiền của ĐVTrọn qua sự giup đỡ và vật chất, sử dụng địa điểm của ông ta để làm Madison Nguyen Campaign headquarter mà không thông báo những liên lạc và quyền lợi này cho bà Lee Price. Theo luật của City of San Jose, tấc cả contact với những nguời có “special interest” và ảnh hưởng tài sản phải báo cáo cho bà Price. Những quyền lợi nào giá trị hơn $20 phải báo cáo cho bà Lee Price.


Những sau đây là email của tôi cho mọi ACE thấy lối làm việc của bà Madison Nguyễn và những nguời “tay phải” của bà. Bà Madison th́ tung đ̣n bẩn đánh VACNORCAL và tôi năm 2009 về việc sử dụng building đựng số 10 cho cộng đồng VN San Jose qua hai bàn tay Charlie Ly và Pham Bang Tuong. Mấy nguời này th́ bôi xấu là tôi và VACNORCAL phạm luật về zoning, những bây giờ quay lại bà chủ lớn của họ, Madison Nguyen là nguời phạm tội chỉ giống cùng loại về Zoning violation th́ họ lại yên lặng không lên tiến phản đối và binh bà Madison. Họ bây giờ hoảng sợ kiếm điều khác để đánh tôi hầu cố t́nh làm lạc huớng và trốn tránh những điều xấu, bẩn và bậy bạ của họ và Madison . Tôi TIN TUỠNG là ACE đă quá hiểu biết về những “dirty politics” của họ.


Từ ngày July 12, 2010 trở di, theo bảng Code Compliance Order cấp ngày June 7, 2010, thành phố San Jose cấm Vien Thao phải đóng cửa không đuợc sử dụng building cho bất cứ ǵ về commercial use như office, radio station, campaign headquarter, media, báo chí, v.v... Chỉ có sử dụng cho INDUSTRIAL USE ONLY. Hiện giờ, Vien Thao vi phạm Compliance Order của thành phố San Jose v́ vẫn tiếp tục sử dụng làm office, campaign activities, radio station, etc.

 

11.09.2010

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]