Báo Đảng CSVN giới thiệu Ls Phan Quốc Cường và Tổ Chức SOS Boat People cho các Du học sinh VN tại MỸ nếu có chuyện ǵ liên quan đến an toàn cá nhân ! 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]