Khi Vơ Văn Ái đề cao Nhất Hạnh trong quyển sách "Hoa Sen trong Biển Lửa", và Vơ văn Ái được NED (Mỹ) yểm trợ bao nhiêu trong năm 2008?

 

 

 

TinParis.  Bài viết dưới đây  của Vơ văn Ái  "Lời Tựa"  cho quyển " Hoa Sen trong Biển Lửa "  của  Nhất Hạnh là " một bản kết án " nặng nề  chế độ Việt Nam Cộng Ḥa. Nó  cũng là  " ng̣i nổ  trái bom chiến tranh tôn giáo  "  giữa Thiên Chúa Giáo và  Phật Giáo , có  ảnh hưởng  lâu dài cho đến  ngày hôm nay. 


Vơ Văn Ái là một con người "khó hiểu và phức tạp". Trước 1975 , Vơ Văn Ái và Nhất Hạnh hoạt động chung như "h́nh với bóng", làm lợi cho Cộng sản Việt Nam rất nhiều.. Sau 75, họ không hoạt động  chung với nhau , ta  thấy Vơ Văn Ái hoạt  động  có vẻ " chống Hà Nội " và được Mỹ (NED) yểm trợ $US khá nhiều  (xem tài liệu đính kềm ở phần cuối).
Nhưng điều nầy không thể kết luận là Vơ Văn Ái làm lợi cho người Việt Quốc Gia . Nhất Hạnh th́  cộng tác với Hà Nội một cách công khai và kẻ thù phá hoại người việt Quốc Gia !


Chúng tôi sẽ lần lượt đưa ra "những tài liệu khác" về Vơ Văn Ái khi thấy cần.


Xin mời quư bạn đọc " Lời tựa " của Vơ Văn Ái   với chú thích của Tinparis (màu xanh lá) 

 LỜI TỰA (của lần in thứ tư)"Hoa Sen Trong Biển Lửa" v́ nhu cầu đ̣i hỏi đă phải tái bản lần thứ tư bằng Việt ngữ. Bản Anh ngữ do hai nhà xuất bản khác nhau đă phát hành tại Anh và tại Mỹ, c̣n bản tiếng Đan Mạch đă phát hành tại Copenhague, c̣n bản Nhật ngữ và Ư ngữ đang in... Nhân dịp, chúng tôi muốn nêu một số nhận định để chúng ta có thể đồng thoại trong khi tham khảo cuốn sách này:


1-Lịch sử Việt cho thấy rằng đạo Phật đă du nhập vào những thời kỳ khổ đau nhất của dân tộc và luôn luôn có mặt ở mọi giai kỳ quật khởi. Chính nhờ khí chất của quần chúng cũng như của đạo Phật đă gặp nhau trong ư thức phục vụ và giải phóng con người.


Phục vụ con người bằng cách đem lại một lối nh́n và lối sống hoàn toàn tự do và tự cường. Giải phóng con người khỏi những liên hệ giả tạo của nô lệ và khổ đau (ví như liên hệ giả tạo giữa thế lực xâm lược và thế lực dân tộc). Nhận định đưa tới ư thức cấp thiết về sứ mệnh của chúng ta trong hiện tại để phá đổ định mệnh hắc ám của chiến tranh. Vài mươi năm gần đây, người Phật tử Việt Nam đang sống lại quá tŕnh của lịch sử ở một không gian, thời gian khác: thời kỳ huân tập chuẩn bị ư thức từ khi đạo Phật du nhập (thế kỷ thứ II đến thế kỷ thứ IX) là giai đoạn chấn hưng của phong trào Phật giáo từ năm 1930-1950; thời kỳ chủ động (qua năm thế kỷ từ thế kỷ IX đến XIV) là giai đoạn 1950- 1963.

TinParis chú thích .Không hiểu  Vơ  văn Ái , dựa vào tài liệu sử học nào, và dựa trên " phương pháp sử học nào " mà có thể so sánh "những thế kỷ " với những " năm ngắn ngủi như vậy ".  Đó là một " kết luận hồ đồ nếu không nói là mị dân "  khi  viết như vậy . Điều nầy rất hợp cho những tay " xách động " được huấn luyện kiểu " agit -prop " của Cộng sản !


Sau đó chúng ta rơi vào thế bị động. Bị động ở đây không có nghĩa là tê liệt, v́ tiềm lực của ư thức và của quần chúng vẫn c̣n có đó. Tuy nhiên, chúng ta không bi quan. Kẻ bi quan chỉ nh́n thấy thành quả sau những lần và thắng lợi; trong khi sự thắng lợi nhất thời của bạo chính đă bao hàm thử thách, không nhận thức được rằng thất bại hàm chứa những nhân tố quật khởi những nhân tố thất bại.


2-Nhận định trên đưa tới ư thức quật khởi để giải quyết hiện trạng chiến tranh. Đối tượng cuốn sách này nằm ở đó. Hiện nay thế giới đang kết án tính cách vô nhân trong cuộc tham chiến của người Mỹ. Những phong trào hoà b́nh trên thế giới đều đứng sau lưng chúng ta, họ kết tội và chống đối kịch liệt chính sách Mỹ. Đây chính là lúc mà lực lượng thực sự dân tộc, lực lượng thứ ba, phải tận triển mọi khả năng bất khả để tạo thế chủ động, mở ra cục diện mới.

TinParis chú thích . Đây là sự kết án đồng minh Mỹ. Chúng ta phải biết rằng " những phong trào Ḥa B́nh trên thế giới "  lúc bấy giờ ,  phần đông là do Cộng sản Xô Viết giựt dây !


Giữa hai khối Đế quốc và Cộng sản, một bên là vị kỷ chiếm hữu, một bên là độc tài đảng trị, chúng ta chỉ có hai con đường: làm tay sai cho một trong hai khối hoặc là đứng cả dậy dưới bóng mặt trời để hoàn tất sự nghiệp Việt nam. Chối bỏ quan niệm quốc gia cực đoan, nhưng chúng ta chủ xúy quyền tự quyết của dân tộc trong một thế giới thuận hảo, như con sông Cửu Long phải là con sông Cửu Long để có thể đưa nước về hoà đồng cùng biển. Quyền tự quyết bao hàm ư chí tự cung và tự chủ của dân tộc; nhờ tự cung - tự cung về ư thức cũng như về sở vật sinh tồn - mà khỏi cầu ngoại viện. Cầu ngoại viện mà không tự chủ sẽ thành vong nô. Đó là hiện trạng của chúng ta.


Đương nhiên đúng cả dậy đặt lại vấn đề đoàn kết. Đoàn kết giữa mọi thành phần tôn giáo chính trị của lực lượng dân tộc. Đoàn kết cho đến nay chỉ có nghĩa là đoàn kết để chia ăn. Đảo chính và thay đổi ở miền Nam có nghĩa là đảo chính để chia ăn, thay đổi nhóm chia ăn.

TinParis chú thích. Tại sao  Vơ văn Ái không nói đến tệ trạng của Miền Bắc  mà chỉ nói phớt qua là " Cộng sản " rồi lờ đi  luôn


Chưa có đoàn kết dân tộc cùng một niềm tin và truyền thống, dù niềm tin và truyền thống có sẵn: niềm tin Việt và truyền thống tự quyết, tự cường để phục vụ con người. Ấy chỉ v́ lực lượng dân tộc đông đảo đă khoanh tay cho những kẻ chia ăn thao túng. Ấy chỉ v́ lực lượng tôn giáo lớn đă không lồng tính chất của giáo lư ḿnh vào mọi hoạt dụng cộng đồng, nhất là trong hoạt dụng chính trị, mà chỉ hoạt động (cố ư hay vô ư) trên căn bản gây bề thế cho đạo ḿnh. Do đó gây ra t́nh trạng căng thẳng nội bộ.

TinParis chú thích . Tuy không nói ra, nhưng Vơ Văn Ái ( viết tắt VVA) coi như đạo Thiên Chúa là mầm mống chia rẽ dân tộc ( Chưa có đoàn kết dân tộc cùng một niềm tin truyền thống ??)


Sự mâu thuẫn nội bộ này ảnh chiếu đường lối phục vụ khác nhau của cấp lănh đạo, mà nguyên nhân phát từ sự ĺa xa chân lư diệt khổ của tứ diệu đế để thể nhập vào quyền lợi cục bộ.


Đoàn kết trước hết đ̣i hỏi tiêu chuẩn: đừng gây khổ cho người thân, khiến kẻ thù thích khoái (vô sử thần thông cừu khoái). Và đoàn kết phải thực hiện trong tin thần phân công hợp tác. Mà phân công hợp tác chỉ có giá trị, khi mỗi bộ phận cơ bản được quy nội tiềm lực để chủ lực hoá tiềm lực ḿnh, thay v́ quá hướng ngoại để lôi kéo quần chúng vào một thứ biểu dương chủ nghĩa vội vă hời hợt.


Lực lượng dân tộc chúng ta đă nhiều lần tranh đấu khổ nhọc và trung kiên từ ba năm nay, huy hoàng nhất vào đầu năm 1966. Sự đàn áp và khủng bố sở dĩ được thao túng, là bởi chúng ta chưa đặt rơ vai tṛ quân đội trong lực lượng dân tộc. Chúng ta đă quá cậy nhờ vào một thiểu số tướng lănh mà quên đi thành phần ưu tú nằm trong hạ tầng chủ lực của quân đội. 

Chú thích TinParis. Lực lượng dân tộc nào ?  phải chăng của " Mặt Trận Dân Tộc " của Giải Phóng Miền Nam ?Trong ṿng 3 năm tức từ 1963 đến 1966 ....


Sự tiến nghạch lên cấp tướng ở Việt Nam thường không đi đôi với tác phong đạo đức dân tộc người sĩ quan.

Chú thích TinParis . Các sĩ quan cấp tướng ở Việt Nam ?  ở Miền Nam và Miền Bắc ? Đây chỉ là  một " thủ  thuật "  v́ sau đó VVA kết án Miền Nam là một chế độ " quân phiệt "


Quân đội là sinh mệnh của mọi lực lượng cách mạng bạo động, hoặc thế lực xâm lăng. Ngày nay thế lực quân phiệt đă biến tướng quân đội theo tiền án Quân Quyền.

Có quân tức có quyền, nghĩa là có thể giết chóc bừa băi, đàn áp thẳng tay. Lư luận chỉ được rút tỉa sau mỗi bận bạo hành để biện chính, chứ lư luận không đề ra cương lĩnh lănh đạo cho mọi hành động. Hiện trạng ở miền Nam là như thế. Vị tỉnh trưởng đồng thời là một sĩ quan.Cho nên quyền ở trong quân và quân dễ hoá nên bạo. Không ai kiểm soát được ai. Phần lớn của mấy chục đảng phái chính trị, gọi là quốc gia của chúng ta, v́ không có quần chúng làm hậu thuẫn nên phải dựa vào thế lực quân phiệt để mưu chức vị, quyền hành. Họ tự hỏi : "Làm sao tranh thủ được quần chúng?"nhưng vẫn không biết quần chúng muốn ǵ, và quần chúng là ai? nên dần dần bị tan ră hoặc biến thành những nhóm chính trị cơ hội, hoạt đầu. Không có đảng nào thắc mắc : "Làm sao theo được quần chúng?" nghĩa là đáp ứng đúng ngưỡng vọng quần chúng. Ngưỡng vọng ấy ngày nay là :

  • 1. Đ̣i hỏi chính phủ Mỹ ngưng tức khắc những cuộc oanh tạc trên toàn cơi Việt Nam.

 

  • 2. Đ̣i hỏi chính phủ Mỹ chấm dứt chính sách can thiệp vi phạm chủ quyền Việt Nam.

 

  • 3. Đ̣i hỏi lực lượng thứ ba có người đại diện, lực lượng dân tộc của những người khước từ chủ nghĩa đế quốc cũng như khước từ chủ nghĩa Cộng Sản.

 

TinParis chú thích . VVA  rất  " cao tay ấn và xảo trá " khi đ̣i hỏi 2 điều trên ( 1 và 2) v́ như thế khác nào " bảo vệ an toàn "  cho CS Bắc Việt . C̣n điều thứ 3 nhằm  đánh lạc hướng thôi !Lực lượng dân tộc phải đấu tranh cho những ngưỡng vọng trên th́ mới được quảng đại quần chúng ủng hộ, chứ không phải dựa t́m quân đội để cướp chính quyền và ly khai quần chúng đau khổ là đối tượng của chính trị.


Nói vậy lực lượng dân tộc xem thường quân đội chăng? Không. Quân đội là một hiện hữu không thể chối căi. Nhưng yếu tố chính của quân đội là tự bảo vệ quần chúng và dân tộc. Do đó, quần chúng là đối tượng của quan đội, của tất cả chúng ta. Cho nên, vai tṛ của quân đội là vai tṛ hoàn thành nhanh chóng giai đoạn chuyển thời giữa nô lệ sang chế độ tự do dưới sự lănh đạo của quần chúng - nghĩa là tuỳ thuộc vào ngưỡng vọng thâm thiết của quần chúng khổ đau. Chúng ta không thể tách rời, hay độc tôn quân đội, v́ quân đội là một bộ phận của lực lượng dân tộc, từ lực lượng dân tộc mà ra và phục vụ cho lực lượng dân tộc đó.


Lịch sử và hiện trạng thế giới đâu đâu cũng đầy dẫy những tranh chấp bạo động. Và sau mỗi lần tàn sát khốc liệt, tan hoang, người ta bỗng tin vào sự giải quyết thần thánh bằng chính sách ngoại giao hoá trang cho h́nh thức tránh miếng, dừa việc, lần lữa, đội thời.


Căn bản nhận thức thực tại của thế giới đă bị sai lạc từ đầu rồi!  Liên hệ nhân duyên của con người và thế giới, khiến chúng ta không thể đứng từ hải đảo này sang hải đảo kia mà nhận thức. Chúng ta phải có một nhận thức toàn bộ về thực tại, để căn cứ vào đó hành động của chúng ta thoát khỏi t́nh trạng bị động. Cuộc tranh đấu cho hoà b́nh của chúng ta từ ba năm nay thường phát nguyên theo nhận thức phải ứng giai đoạn, song chưa được khai triển tới cực độ của nhận thức của toàn bộ thực tại trên căn bản tứ diệu đế.

TinParis chú thích . VVA khai thác " đạo phật " cho mục tiêu chánh trị  được dấu kính:  làm lợi cho Cộng sản "


Chính v́ chỉ phản ứng khi cần thiết và tuỳ thời nên chúng ta không bao giờ chủ động được t́nh thế. Ngày xưa, khi Đức Phật muốn xoá bỏ giai cấp cùng đinh (intouchable), Ngài không thoả hiệp, không chờ đợi, Ngài đến nắm tay cùng đinh và dẫn vào hàng ngũ ḿnh. Chúng ta khoan hồng với kẻ gây ra đau khổ, thoả hiệp đối thoại với họ, nhưng phải minh bạch đấu tranh đến kỳ cùng.


Đó là điều mà chúng ta cần suy nghĩ, để t́m một đường lối chấm dứt hiện trạng chiến tranh vô nhân này, đồng thời bày ra quan điểm giải quyết mới cho thế giới. Dĩ nhiên suy nghĩ cũng như hành động của chúng ta không xây trên căm thù ác bạo, mà ở sự nổ lực xuất trí, thứ nổ lực kéo cây ra lửa, trổ sen trên bùn.


Chúng tôi hy vọng rằng "Hoa Sen Trong Biển Lửa" của thượng toạ Thích Nhất Hạnh do hội Phật Tử Việt Kiều Hải Ngoại xuất bản hôm nay đă nói lên tiếng nói trung thực của lương tâm hầu tiếp nối con đường đấu tranh cho hoà b́nh mà quảng đại quần chúng quốc nội cũng như hải ngoại đă kiên tŕ tranh thủ từ ba năm nay, và đánh móc cho sự mở ra một cục diện mới cho nền trung lập chân chính và đích thực của tổ quốc chúng ta.Paris, ngày 26.01.1967

VƠ VĂN ÁI

Tổng Thư Kư Ban Chấp Hành Trung Ương

Hội Phật Tử Việt Kiều Hải Ngoại

  • TÀI LIỆU NED ( The National Endowment for Democracy )

NED là một hội tư , bất vụ lợi thành lập từ năm 1983, nhằm củng cố các cơ chế dân chủ trên thế giới qua các nỗ lực của tư nhân. Quỹ hoạt động của hội là do các tổ chức tư bản tài trợ, và của chánh phủ Mỹ một phần.


Trong năm 2008 ,  NED đă tài trợ cho các tổ chức Việt Nam hoạt động ở Hải ngoại  như sau :...........
Association of Vietnamese Overseas: Culture and Liaison (Quê Me)

$107,000
To promote human rights and democratic values in Vietnam. Quê Me will publish reports and mini-bulletins that provide uncensored news and commentary to readers in Vietnam, and will also conduct advocacy campaigns drawing international attention to human rights conditions and the efforts of prodemocracy activists inside the country.


Overseas Organization to Support the Humanist Movement in Vietnam
$35,000
To engage the Vietnamese public in discussing democratic ideas. The project will provide dynamic democracy education through Internet radio, including call-in shows and other forums for interactive listener engagement.

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]