Tinparis. Chúng tôi xin phổ biến Bản tin nầy để Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại hăy lấy đó làm gương  để  " truy tố" bọn  CSVG  đă thảm sát  đồng bào chúng ta tại Huế ( Tết  Mậu Thân 1968).


Gương can đảm đáng kính  của bà quả phụ người Miên : Billon Ung Houn Hor

 


Các quan Toà ở Pháp thừa nhận việc có thể áp-dụng thẩm quyền toàn cầu đối với các hành vi tra tấn.

Paris. 26.01.2010.
Các tổ chức Bào vệ Nhân Quyến FIDH ( Fédération Internationale des Droits de l’Homme) và LDH ( Ligue des Droits de l’homme)  đă hoan nghinh quyết-định của pḥng thẩm-cứu Toà Phá Án Paris ngày 26 tháng Giêng 2010 đă đưa ra một phán quyết thuận lợi cho việc tiếp tục thẩm cứu trong sự việc liên hệ đến các hành vi tra khảo,giam cầm trái phép và biệt tung xẩy ra ở Cam Bốt trong khoảng thời gian từ 1975 đến 1979.

"Sau hơn mười năm kể từ khi có đệ nạp tại Pháp kháng-tố dẫn xuất của nội vụ, các thẩm cứu có thể bắt đầu lại và làm sáng tỏ về các hoàn cảnh và các trách-nhiệm về sự biệt tung của ông Ung,cựu Chủ Tịch Quốc Hội của Cam-Bốt , lúc đó tị nạn trong khuôn viên toà Đại Sứ Pháp, trong dịp Khmers Đỏ chiếm Phnom Penh vào tháng Tư năm 1975." theo lời tuyên-bố của Me Patrick Baudouin,Chủ Tịch danh dự của FIHD và là luật sư của FIHD và của LDH trong vụ này.

FIHD và LDH hoan nghinh quyết-định này,đă đóng góp vào việc t́m kiếm sự thật,công-lư và việc bồi-thường cho bà Ung,nhưng các hoạt động do những nạn nhân của các h́nh tội quốc tế nói chung, cũng c̣n góp phần chống lại việc không trừng phạt các thủ phạm!

Phán quyết của Pḥng Thẩm Cứu Toà Phá Án Paris,chuyển hồ sơ sang Toà Thượng Thẩm Créteil,cho thấy một dấu hiệu tiến hoá mới của các quan toà Pháp,thường cho thấy những chứng cớ về sự dè dặt trong các vụ xét về các h́nh sự nghiêm trọng xảy ra ở nước ngoài.

Phán quyết đưa ra đặt trên nền tảng thẩm quyền pháp lư của Pháp về điều 689 và các điều tiếp theo của luật h́nh sự tố tụng (code de procédure pénal) ,nghĩa là thẩm quyền phổ quát.FHID và LDH bày tỏ sự hoan hỉ về quyết định này cho thấy sự thừa nhận thẩm quyền ngoại lănh thổ (compétence extra-territoriale) của thẩm quyền pháp lư Pháp để xét các h́nh tội loại này,bởi tính cách nghiêm trọng của nó,liên hệ tới toàn bộ cộng đồng quốc tế.

Tưởng cũng cần nhắc lại,quyết định này đă xảy ra mười năm sau khi bà Billon Ung Houn Hor đệ nạp tại Pháp một kháng tố chống lại X về những sự việc xảy ra vào tháng tư năm 1975 đối với chồng bà ta,khi đó là Chủ Tịch Quốc Hội Cam Bốt, tị nạn trong khuôn viên toà Đại Sứ Pháp ở Phnom Penh,đă bị bó buộc phải theo các đại diện của "Kampuchéa dân chủ" mới,trước khi ông này bị mất tích và từ đó đến nay không có tin tức.

Sự việc này,đă có nhiều đợt tranh luận pháp lư,trước khi trở thành mục tiêu thẩm cứu của toà phá án sau khi có phán quyết của pḥng thẩm cứu của toà kháng án (Cour d'appel) Paris ngày 24 tháng 10/2007 tuyên bố vô thẩm quyền của tư pháp Pháp và từ chối thụ lư.

Toà Phá Án đă phá phán quyết ngày 21/01/2009 và gởi trả nội vụ trước pḥng thẩm cứu Toà kháng án Paris với một thành phần khác.
 
tin tổng hợp/nhudinhhung

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]