TinParis. Đây là  phần trích lại từ bài viết đăng ngày 21.8.2007 trong phần Tham Luận của TinParis.net " Trí thức phải dám nói... Nhưng nói thế cũng chưa đủ " 

 

   Danh Sách những người đă về Việt Nam  tham dự  hoặc gởi bài viết đóng góp trong cuộc hội thảo 3 ngày ( từ 15 đến 17.07.2007 ) tại Saigon với chủ đề " Phật Giáo trong thời đại mới - Cơ Hội và thách thức " .

 

Trong Cuộc Hội Thảo 3 ngày ( từ 15 đến 17.07.2007) tại Saigon , chúng ta nhận thấy có những khuôn mặt "Đại Trí Thức" có tên sau đây đă về tham dự, hoặc gởi bài đóng góp : (TS phải hiểu là có bằng Tiến sĩ , c̣n nếu không có đề th́ KHÔNG CÓ BẰNG TS) . Nếu có vị nào thấy không đúng, Tinparis sẵn sàng đăng lên lời đính chánh của quư vị.

- GSTS. Trần Ngọc Ninh, Hoa Kỳ
- GSTS. Cao Huy Thuần, Đại học Picardie, Pháp quốc
- TS. Phạm Trọng Luật, Pháp quốc
- BS.TS. Lương Cần Liêm, Đại học Y khoa Paris, Pháp quốc
- TT. Thích Như Điển, Phương trượng chùa Viên Giác, Đức quốc
- TT.TS Thích Trí Hoằng, Đại học Connecticut, Hoa Kỳ
- ĐĐ.TS. Thích Nguyên Thiện, Hoa Kỳ
- GS. Trần Quang Thuận, Hoa Kỳ
- GSTS. Trần Chung Ngọc, Hoa Kỳ
- TS. Hồng Quang, Hoa Kỳ
- Mật Nghiêm-Đặng Nguyên Phả, Hoa Kỳ
- GSTS. Tâm Đàn, Úc Đại Lợi
- Thích Minh Tâm, Viện Phật học Hoa Nghiêm, Sydney, Úc Đại Lợi
- HT. Thích Giác Lượng, Hoa Kỳ
- GSTS. Trần Chung Ngọc, Hoa Kỳ
- Luật sư Nguyễn Hữu Liêm, Hoa Kỳ
- TS. Lâm Như Tạng, Sydney, Úc Đại Lợi
- TS. Trần Tiễn Khanh, Bác sĩ Trần Tiễn Huyến, Hoa Kỳ
- GSTS. Lê Văn Tâm, Đại học Gottingen, Đức quốc
- Kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái, Hoa Kỳ
- Nguyễn Kha, Hoa Kỳ
- Trần Văn Kha, Hoa Kỳ
- PTS. Thích Hạnh Tấn, chùa Viên Giác, Đức quốc
- ĐĐ. Thích Phước Tấn, TT chùa Quang Minh, Melbourne, Úc Đại Lợi
- Chánh Tước Đinh Khanh, Canada
- Nhat Dung - MyLy Nguyen, chùa Quang Minh, Melbourne, Úc Đại Lợi
- Nguyễn Văn Hiếu, chùa Quang Minh, Melbourne, Úc Đại Lợi
- TS. Trần Kiêm Đoàn, California, Hoa Kỳ
- HT.TS. Thích Măn Giác, Hoa Kỳ
- Hoàng Nguyên Nhuận, Sydney, Úc Đại Lợi
- Tâm Diệu, Hoa Kỳ
- NCS. Thích Hạnh B́nh, Đại học Hoa Phạm, Đài Loan
- Ths. Thích Giải Hiền, Đại học Quốc lập Quốc tế Chinan, Đài Loan
- TT. Thích Nguyên Hạnh, Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam, Hoa Kỳ
- Nguyên Thuần, Hoa Kỳ
75.    Sự truyền bá và tái du nhập của Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam vào Cam-pu-chia
- TS. Đỗ Hữu Tâm, Irvine Valley College, Hoa Kỳ
- TS. Thích Quán Thông, Hoa Kỳ
- Phan Mạnh Lương, Hoa Kỳ
PHẬT GIÁO VÀ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
83.    Bài thuyết tŕnh chính: Nền tảng Kinh tế học từ cái nh́n Phật giáo- TT. Thích Tuệ Sỹ, Việt Nam  ( *)
- Quán Như-Phạm Văn Minh, Sydney, Úc Đại Lợi
- Đỗ Hữu Tài, Hoa Kỳ
- GSTS. Tạ Văn Tài, Đại học Harvard, Hoa Kỳ
- Tăng thân Làng Mai, Pháp

 

  • Chú thích :

Đây là phần trích ra từ bài : "Việt Nam sẽ tổ chức Đại Lễ Phật Đản (Tam Hợp) Quốc tế năm 2008 ? Khi  Lê mạnh Thát đă đầu hàng CSVN "    nói về cuộc hội thảo đó. 

Trong cuộc Hội Thảo Khoa Học về "Phật Giáo trong thời đại mới - Cơ Hội và thách thức" tại Hà Nội từ ngày 15 đến 17/7/2007, Ông Lê mạnh Thát đóng vai chủ chốt, thay thế Thích minh Châu điều khiển Đại Hội sau bài diễn văn của Thích Minh Châu :

V́ lư do sức khỏe, chúng tôi thật sự xin lỗi không thể tham gia đầy đủ cuộc Hội thảo quan trọng này. Thay vào đó, chúng tôi đă mời Giáo sư Tiến sĩ Lê Mạnh Thát, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, thay mặt chúng tôi và bổn Viện chủ tŕ cuộc Hội thảo.
Xin chân thành cảm ơn toàn thể Quư vị và kính chúc Hội thảo thành công viên măn.
NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT


Theo sơ dồ tổ chức của cuộc Hội Thảo Quốc Tế, ta thấy rỏ vai tṛ của Lê Mạnh Thát

A. Ban tổ chức:

1. Trưởng ban: HT.TS. Thích Minh Châu
2. Phó ban: HT.TS. Thích Trí Quảng
3. Phó ban thường trực: GSTS. Lê Mạnh Thát
4. Phó ban: TT.Ths. Thích Giác Toà

B. Ban biên tập (Editors):

1. GSTS. Lê Mạnh Thát
2. ĐĐ.TS. Thích Đồng Bổn
3. ĐĐ.TS. Thích Tâm Đức
4. ĐĐ.TS. Thích Viên Trí
5. ĐĐ.TS. Thích Tâm Minh
6. ĐĐ.TS. Thích Nhật Từ

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]