Nắng  đẹp  trời  Nam

 

 

Tiếng trống Ty Sơn lượn sng triều

Giặc Tu thy ng biết bao nhiu

Tiến qun như thể l ging bo

Sĩ Nghị hồn phi bước qua cầu

 

nh thp sng ngời gươm Lạc Việt

Hai B diễm lệ ngự trn voi

Nợ nước th nh uy lẫm liệt

T Định dẫn qun chạy như di

 

L Hon, Ng Quyền Trần Hưng Đạo

Mười năm gian khổ chống qun Minh

Giặc Tu dũng mnh cuồng ging bo

Đnh Việt Nam... thất trận lui binh!!

 

Thế nước by giờ đang nguy cấp

Giặc Tu ỷ mạnh đ dn qun

p st bin thy, chiếm hải đảo

Bảo vệ non sng, chuyện rất cần!

 

Dn chng trời Nam đều căm phẩn

Trước tin xm lược của giặc Tu

Đảng Cộng, lũ hn teo gan mật

Cam tm ci mặt...Nhục lm sao!

 

Thanh nin. Tổ quốc đang cần lắm

Đừng để ru my thẹn ni sng

Trang sử thuộc Tu cn in đậm

Hy đứng thẳng ln quyết một lng!

 

Tri hết lũ (CS) hn đang cai trị

Đợ dn, bn nước, cố l tham

Dựng lại Cờ Vng ba sọc đỏ

Tự do, độc lập trả dn Nam

 

Trời đất no đu dung kẻ gian

Trung Cộng tham lam lại bạo tn

Gươm thing Lạc Việt hồn dn tộc

Lũ Chệt rồi đy phải nt tan...

 

Nhục sử một thời trong tay Cộng

Tự do, dn chủ lật sang trang

Bin cương giữ vững yn bờ ci

Nắng đẹp trời Nam rực nh Vng...!

 

 

ThyLanThảo

 

 

 

 

 

 

Trang Chnh     Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo