Thơ viết tháng Hai

 

Thy Lan Thảo

 


Tháng hai Kontum c̣n lạnh lắm
Đêm ngủ nằm cong như con tôm
Chiến trường có vẻ như yên lắng
Rờn rợn đâu đây mắt giặc ḍm...

Súng không ḍn nổ nhưng tin tức
Có mấy sư đoàn giặc về đây
H́nh như sẽ đánh Ban Mê Thuộc
Hay chiếm Pleiku trong tháng nầy ..?!

Thây kệ, đêm nào yên cứ yên
Lắng lo chi lắm chỉ thêm phiền
Súng gươm ta sẵn sàng chờ đợi
Giặc Bắc vào Nam, một lũ điên!

Sông Dakpla trong ngần chảy ngược
Nước đổ về tây nước rẽ chia
Tháng hai Kontum mùa bắp nướng
Quân dân cá nước khó xa ĺa...

Núi không cao lắm nhưng nhiều lắm
Rừng bạt ngàn xanh cây lá xanh
Dân đang vui sống đời no ấm
Những tháng ngày yên trong chiến tranh...

Lính ta tăng phái cho B15
Cọp núi lừng danh vang tiếng tâm
Một trận kinh hồn Hè Đỏ Lửa
Kontum bom đạn nổ vang ầm...

Ta theo chân cọp về Pleiku
Thành phố buồn hiu đẫm sương mù
Bỏ lại Kontum nhiều thương cảm
Quân dân đổ máu với giặc thù

Ta bỏ quân đoàn không lệnh lạc
Người đi ta cũng bước đi theo
Xếp ta lén trốn đi ngày trước
Rắn mất đầu cảnh quá eo sèo!

Tháng hai Houston trời c̣n lạnh
Sáng đi làm đường trơn đóng băng
Lái thật chậm, nỗi buồn cô quạnh
Nhớ Kontum, nhớ buổi tan hàng...!

Một thuở hùng binh bỗng khói sương
Tuổi xuân ai gởi lại sa trường
Máu xương che lấp con đường 7
Nước đập Đồng Cam đỏ máu loang ...

Mấy ai c̣n nhớ ơn người lính
Ngăn giặc, quên đời giữ quê hương
Thương ơi máu đỏ loang quê mẹ
Xương trắng mồ hoang khắp chiến trường...

Ta viết bài thơ trong tháng hai
Buồn thân, tủi phận, cuộc trần ai
Một lần bức tử buông tay súng
Người lính năm xưa chịu nhục đày

thylanthảo
( 27-2-2014)

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo