Xé bỏ cờ sao

 

Thy Lan Thảo

 

 

Đức Mạnh đâu? Tấn Dũng ở đâu?

Bộ đui, bộ điếc hết rồi sao?

Tàu phù nó bắn ngư dân chết

Ngang ngược thu luôn tất cả tàu…

Không thấy, không nghe thật hở ông?

Tiếng dân rên siết nghẹn đau ḷng

Dân ḿnh Chệt bắn như săn vịt

Con cháu Lạc Hồng có tức không?

Tên Mạnh mà sao lại yếu x́u

Dũng hèn nhủn nhẳn tợ chàng hiu

Sử Việt ngàn trang gương anh dũng

Đảng Cộng cầm quyền đất nước tiêu.!

Ông giỏi thu tiền, ức hiếp dân

Cường quyền ác bá chỉ lo thân

Dân t́nh đói khổ cần chi biết

Một lũ tham quyền, lũ vô ân!

Công an tợ quỷ dưới Diêm La

Đánh đập dân lành chẳng vị tha

Gặp lũ Chệt Tàu khom lưng mọp

Hèn quá đi thôi lũ hại nhà…

Sư, Cha…Ông thẳng tay đàn áp

Khiếu kiện, dân oan…Ông hổng chừa

Cứ gặp dân lành ông đấm đá

Gặp Tàu ông cúi mọp …Dạ thưa.!

Da mặt ông dầy quá đi thôi

Dân chửi mặc dân ông cứ cười

Vàng bạc đầy nhà, dân đói rách

Cộng Sản vinh quang, một đảng tồi

Cờ đỏ sao vàng xé bỏ đi

Giết cho sạch hết đám ngu ĺ

Ba Đ́nh đập nát lăng vô lại

Liềm búa tan theo lũ vô ngh́

Đất nước an vui đẹp thái b́nh

Diệt tan Cộng Sản xóa điêu linh

Cờ vàng dựng lại vui như tết

Giềng mối quê hương nặng ư t́nh…!

 

Thy Lan Thảo

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo