HỘI NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN TẠI HAMBURG

Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Hamburg e. V.

Postfach 52 06 24, 22596 Hamburg

Register - Nr.: 9735 Amtsgericht Hamburg

HASPA, Konto-Nr.:1088/210 933, BLZ: 200 505 50

www.danviet.de / bandaidienhoi@yahoo.de

 

 

 

Thư ngỏ

 

 

Đồng kính gửi:

 

Các Hội Đoàn,Tổ Chức Người Việt Tị Nạn Cộng Sản, Người Việt Tự Do trên toàn thế giới.

 

 

Kính thưa quí vị,

 

 

Chúng tôi, Ban Đại Diện Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hamburg nhiệm kỳ 2009-2011, tiếp nối thế hệ đàn anh lănh nhận trách nhiệm bảo vệ chính nghĩa tị nạn và lập trường chính trị của cộng đồng từ 30 năm qua. Ngày 9.11.2009 chúng tôi đă ra tuyên cáo kêu gọi tẩy chay chương trình Đại Nhạc Hội Mừng Giáng Sinh „Vietnam By Night“ tổ chức vào ngày thứ năm 24.12.2009 tại CinemaxX Dammtor, thành phố Hamburg, mà các thành phần ca sĩ phần đông đến từ Việt Nam, v́ xét rằng đại nhạc hội này có chiều hướng thuận lợi cho việc b́nh thường hóa các quan hệ với bạo quyền cộng sản trên phương diện kinh tế, văn hóa văn nghệ v.v. 

 

Cũng cùng quan điểm chính trị này, một số người trong cộng đồng đã lên tiếng phản đối đại nhạc hội nêu trên, điển hình qua bài viết: „Có nên thế không?!“ của tác giả Người Trong Cuộc được phổ biến trên trang Web Hội: www.danviet.de  

 

Nhóm tổ chức „Vietnam By Night“,ông Bùi Xuân Oánh, ông Nguyễn Quốc Hùng Hà, bà Nguyễn Kim Anh, thay vì nhận ra nguyện vọng của cộng đồng là quyết không tạo điều kiện thuận lợi cho bạo quyền cộng sản thực thi nghị quyết 36 nhằm đánh phá cộng đồng, thay v́ cùng đứng chung lập trường bảo vệ chính nghĩa tị nạn, thì lại đưa đơn kiện buộc tội Ban Đại Diện đã cho đăng một bài viết có tính cách „vu khống“ cá nhân họ và đòi bồi thường thiệt hại!   

 

Ở nơi mà quyền tự do ngôn luận được tôn trọng nầy, việc bất đồng chính kiến được viết và được đăng trên diễn đàn để mọi người cùng đánh giá là chuyện thường. Không rơ là họ  không hiểu hay cố t́nh không hiểu rằng bài viết chỉ nhằm cảnh tỉnh cộng đồng trước những đ̣n phép chính trị của cộng sản Việt Nam!   

 

Hơn lúc nào hết, đây là lúc chúng ta phải đoàn kết thể hiện lập trường tị nạn cộng sản của ḿnh. Chúng tôi chờ mong sự lên tiếng đồng tình ủng hộ cũng như mọi trao đổi về ư kiến, kinh nghiệm của từng quư vị. Đặc biệt chúng tôi rất cần sự trợ giúp, góp ư của các luật sư nhiều kinh nghiệm từng đấu tranh bảo vệ chính nghĩa cho người Việt tị nạn, hăy tiếp tay cùng Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hamburg dành lẽ phải  về phía cộng đồng.  

 

 

Hamburg, ngày 27 tháng 11 năm 2009 

 

Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hamburg

 

 

 

 

Phụ chú

 

1) Ngày 9 tháng 11 năm 2009 nhóm Viet Nam By Night nhờ luật sư người Đức Dr. Till Dunckel của hãng Nesselhauf Rechtsanwälte đưa đơn buộc tội Ban Đại Diện đã cho đăng một bài làm tổn thương đến danh dự của ba đương sự?!

 

Nguyên văn: Auf www.danviet.de haben Sie unter der Überschrift „Có nên thế không?!“  einen Artikel zum Abruf bereitgehalten, der mit mehreren Passagen die Persönlichkeitsrechte auf das Gröbste verletzte.

Der Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Hamburg e. V. verpflichtet sich gegenüber Xuan Oanh Bui, Nguyen Quoc Hung Ha und Nguyen Kim Anh, jeweils einzeln, es bei Meidung einer Vertragsstrafe von € 20.000,00 für jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung  (unter Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszusammenhangs) zu unterlassen.!

 

Không rơ v́ lư do ǵ, họ tự đặt ḿnh vào vị thế của nhà nước Việt Nam để tự cảm thấy bị xúc phạm v́ những đoạn văn nhằm chống lại bạo quyền cộng sản, có mục đích đả phá bạo quyền?! Khi họ khoác lấy tư thế này để đứng ra thưa kiện, không biết bộ ba của nhóm Vietnam-by-Night có tự hỏi họ là ai, đang đứng ở vị trí và ở chiến tuyến nào!!

 

 

2) Sau kháng thư của Hội NVTNCS tại Hamburg, ngày 23.11.2009 ông Bùi Xuân Oánh đă nhờ luật sư này đưa đơn với nội dung tương tự lên ṭa án tiểu bang, kiện việc phổ biến bài viết có tính cách „ám chỉ đương sự có hợp tác với cộng sản Việt Nam“ và  yêu cầu ngăn cấm việc phổ biến những đoạn văn  trong bài viết „Có nên thế không“

 

Trích quyết định sơ bộ:  „…Verboten, in Bezug auf Xuan Oanh Bui und/oder dessen Veranstaltungsreihe „Vietnam by Night“ zu veröffentlichen bzw. veröffentlichen zu lassen oder sonst zu verbreiten bzw. sonst verbreiten zu lassen

…(Abschnitte b)c)d) aus dem Artikel „Có nên thế không“)

… durch die Passagen (aus dem Artikel „Có nên thế không“)

den Eindruck zu erwecken, Xuan Oanh Bui kooperiere mit vietnamesischen Kommunisten.

Die Kosten des Verfahrens fallen dem Antragsteller zum 1/6 und dem Antragsgegner zu 5/6 nach einem Streitwert von EUR 24.000,00 zur Last.

 

Vấn đề là, khi xem qua quảng cáo về  các môi giới dịch vụ với Việt Nam trên www.bui-medienproduktion.de/Foundation.html, người ta có thể hiểu thêm về lư do kiện tụng của ông Bùi Xuân Oánh hay không?  

 

4) Tại sao lại phải có sự thay đổi này ????

www.bui-medienproduktion.de/Foundation.html

 

Trang web của nhóm Vietnam-by-nigh trước khi có phản ứng từ cộng đồng

 

 

 

Trang web của nhóm Vietnam-by-night sau khi cộng đồng có chống đối

 

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]