Thông báo của Tham Vụ báo chí về buổi làm việc trong lúc ăn tối của Tổng thống Mỹ với Trung Quốc

 

 

 

 

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI

 

Phổ biến ngày: 01 tháng 12 năm 2018

 

Tổng thống Hoa Kỳ, Donald J. Trump, và Chủ tịch Tập Cận B́nh của Trung Quốc, vừa kết thúc những việc làm mà cả hai đă kết luận là "cuộc họp thành công" giữa hai bên với các đại diện cao cấp nhất ở Buenos Aires, Argentina.

 

Điều rất quan trọng là Chủ Tịch Tập, trong một cử chỉ nhân đạo đặc biệt, đă đồng ư ấn định Fentanyl là một dược chất được kiểm soát, có nghĩa là những ai bán thuốc Fentanyl cho Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức phạt tối đa theo luật của Trung Quốc.

 

Về Thương mại, Tổng thống Trump đă đồng ư vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, ông sẽ vẫn giữ mức thuế 10% đối với các sản phẩm trị giá 200 tỷ đô la mà không tăng lên 25%. Trung Quốc sẽ đồng ư mua một số lượng chưa được thỏa thuận nhưng rất đáng kể về nông nghiệp, năng lượng, công nghiệp và các sản phẩm khác từ Hoa Kỳ để giảm sự mất cân bằng thương mại giữa hai quốc gia. Trung Quốc đồng ư bắt đầu ngay lập tức mua sản phẩm nông nghiệp từ nông dân Hoa Kỳ.

 

Tổng thống Trump và Chủ Tịch Tập đă đồng ư bắt đầu ngay lập tức các cuộc đàm phán về thay đổi cấu trúc liên quan đến việc bắt buộc chuyển giao công nghệ, bảo vệ sở hữu trí tuệ, hàng rào phi thuế quan, xâm nhập không gian mạng và trộm cắp trên mạng, dịch vụ và nông nghiệp. Cả hai bên đồng ư rằng họ sẽ cố gắng hoàn thành giao dịch này trong ṿng 90 ngày sắp tới. Nếu vào cuối thời gian này các bên không thể đạt được thỏa thuận, mức thuế 10% sẽ được tăng lên 25%.

 

Cũng có được sự đồng ư về sự tiến bộ lớn đă đạt được đối với Bắc Triều Tiên và Tổng thống Trump, cùng với Chủ Tịch  Tập, sẽ cố gắng cùng với Chủ tịch Kim Jong Un, có thể thấy được một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Tổng thống Trump bày tỏ t́nh bạn và sự tôn trọng của ông đối với Chủ tịch Kim.

 

Chủ Tịch Tập cũng tuyên bố rằng ông đồng ư sẽ phê duyệt thỏa thuận về Qualcomm-NXP mà trước đây chưa được phê duyệt nếu một lần nữa được tŕnh đến ông.

 

Tổng thống Trump nói: “Đây là một cuộc họp tuyệt vời và hiệu quả với khả năng không giới hạn cho cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tôi rất vinh dự được làm việc với Tổng thống Tập.”

 

 

 

Statement from the Press Secretary Regarding the President’s Working Dinner with China

 

Foreign Policy

 

Issued on: December 1, 2018

 

The President of the United States, Donald J. Trump, and President Xi Jinping of China, have just concluded what both have said was a “highly successful meeting” between themselves and their most senior representatives in Buenos Aires, Argentina.

 

Very importantly, President Xi, in a wonderful humanitarian gesture, has agreed to designate Fentanyl as a Controlled Substance, meaning that people selling Fentanyl to the United States will be subject to China’s maximum penalty under the law.

 

On Trade, President Trump has agreed that on January 1, 2019, he will leave the tariffs on $200 billion worth of product at the 10% rate, and not raise it to 25% at this time. China will agree to purchase a not yet agreed upon, but very substantial, amount of agricultural, energy, industrial, and other product from the United States to reduce the trade imbalance between our two countries. China has agreed to start purchasing agricultural product from our farmers immediately.

 

President Trump and President Xi have agreed to immediately begin negotiations on structural changes with respect to forced technology transfer, intellectual property protection, non-tariff barriers, cyber intrusions and cyber theft, services and agriculture. Both parties agree that they will endeavor to have this transaction completed within the next 90 days. If at the end of this period of time, the parties are unable to reach an agreement, the 10% tariffs will be raised to 25%.

 

It was also agreed that great progress has been made with respect to North Korea and that President Trump, together with President Xi, will strive, along with Chairman Kim Jong Un, to see a nuclear free Korean Peninsula. President Trump expressed his friendship and respect for Chairman Kim.

 

President Xi also stated that he is open to approving the previously unapproved Qualcomm-NXP deal should it again be presented to him.

 

President Trump stated: “This was an amazing and productive meeting with unlimited possibilities for both the United States and China. It is my great honor to be working with President Xi.”

 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-presidents-working-dinner-china/

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính