LTS.- Một thân hữu gửi cho Hồn Việt UK online bài thơ "Một ngày phải khác mọi ngày" của một tác giả vẫn c̣n trong quốc nội.

 

Tác giả đă cho người đọc nhận ra một diễn tiến có thực đă, đanng  và sẽ xảy ra cho ḍng giống cùng đất nước Việt Nam! Nếu tất cả mọi người dân Việt để mặc quyền điều hành đất nước trong tay bọn Việt gian cộng sản, tức đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Việc buôn dân bán nước của cái đảng CSVN cho tới nay,  đă không c̣n nằm trong bức màn sắt, bức màn tre.v.v... mà đă lồ lộ cho mọi người từ già trẻ, gái trai trong cũng như ngoài nước Việt đều rơ. Riêng chỉ có những kẻ làm tay sai cho Vgcs th́ vẫn ra sức khuyển mă bằng mọi phương tiện chúng có được, để lừ bịp người dân Việt Nam,  hầu kiếm thêm chút cơm thừa, canh cặn cũng như những khúc xương do lũ bán nước, giết dân trong đảng CSVN thí cho.

 

Thế nhưng,

 

Vận hành nước măi vần xoay.

"Một ngày phải khác mọi ngày", điểm tô!

Vùng lên dẹp sạch cộng nô

Buôn dân bán nước, tội đồ Việt gian!

Ngày mai phải đến huy hoàng

Nước Nam độc lập, sang trang sử Nhà

Ngoại xâm phương Bắc lùi xa

Cháu con Lạc Việt thuận ḥa dựng xây

Chí hùng Trưng Triệu c̣n đây

Lời thề "Sát Đát" hằng say trong ḷng

Ngỡ là như mộng, nhưng KHÔNG!

 

 

 

“Một Ngày Phải Khác Mọi Ngày”
(của một tác giả đang c̣n ở Việt Nam)


Chào một ngày đất nước tự tiêu vong
Cỗi rễ văn hiến 4000 năm trốc gốc
Tuổi teen gối đầu giường Lư An, Ngô Vũ Sâm, Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca lạ hoắc
Panô giăng khắp nơi h́nh ảnh Củng Lợi, Chương Tử Di, Thành Long phơi phới toét miệng cười
Chào một ngày phát triển giống đười ươi
Đi trên xă tắc thấy người thua xa khỉ
Thấy lô cốt ngáng đường, thấy nước ngập tận mông, thấy thánh hiền sợ quỷ
Thấy truyền thống chống ngoại xâm co rúm lại v́... tiền

Chào một ngày vong bản v́... hèn
Sống chết mặc bay, túi thầy vô cảm
Ải Nam Quan nằm ngoài ranh giới Việt Nam, xưa rồi Diễm...
Nước mắt Nguyễn Trăi khóc Nguyễn Phi Khanh rơi ở tận… nước Tàu

Chào một ngày băi biển hóa nương dâu
Thác Bản Giốc rời Cao Bằng như có cánh
Thắng cảnh để lại của tiền nhân bị cháu con ghẻ lạnh
Các di tích, kỳ quan cứ mất tích đều đều
Chào một ngày h́nh chữ S tong teo
Tài nguyên bôxít bị đào như bọ xít
Nhôm và đôla chẳng thấy đâu chỉ thấy đất Tây nguyên rên xiết
Ô nhiễm mạch ngầm, nước sông làm nghẹt thở Chín Con Rồng
Chào một ngày long mạch bị xới tung
Máu bầm đất đỏ bazan, máu tràn ra hải đảo.

Ai cho phép Hoàng Sa, Trường Sa thành Tam Sa lếu láo
Tội nghiệp rừng cọc nhọn của Hưng Đạo Đại Vương trên sóng Bạch Đằng
Chào một ngày giống hệt cơi âm
Những xác chết anh hùng bật dậy
Máu trả máu, đầu trả đầu. Nhớ đấy!
Măi quốc cầu vinh tất quả báo nhăn tiền
Chào một ngày soi rơ mặt anh em…

"Ngày soi rơ mặt anh em" nhất định đang đến gần.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo     Links