NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA:

 

GIẢI PHÁP VÀ BIỆN PHÁP NÀO ĐỐI VỚI TỆ TRẠNG VU KHỐNG, XUYÊN TẠC, CHỤP MŨ TRONG CÁC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI HẢI NGOẠI?

 

Thiện Ư

 

·        Những vấn đề ǵ?- Đó là những vấn đề liên quan đến Cộng Đồng, Dân Tộc và Đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

·        Chúng ta là ai? – Là những Người Việt Nam không cộng sản hay là Người Việt Quốc Gia chân chính:

- Đứng vững trên lập trường dân tộc, kiên tŕ chiến đấu cho lư tưởng Tự Do Dân Chủ, cho đến khi thành đạt mục tiêu “Dân Chủ hoá, phát triển toàn diện Đất Nước đến phú cường và văn minh tiến bộ theo kịp đà tiến hoá chung của nhân loại”.

- Trong quá tŕnh chiến đấu cho lư tưởng và mục tiêu trên, luôn suy nghĩ và hành động theo chiều hướng có lợi cho sự nghiệp chung, trước mắt là có lợi cho công cuộc“Chống cộng v́ tự do dân chủ và nhân quyền cho Quê Mẹ Việt Nam”. Trong mọi trường hợp, suy tư và hành động luôn đặt “Lợi ích của chúng ta” trên “lợi ích của cái tôi và chúng tôi”.

 

·        Tất cả những bài viết của chúng tôi từ quá khứ đến hiện tại và cả  tương lai, luôn suy nghĩ và viết trên lập trường, quan điểm và chiếu hướng trên.

 

        

         Tệ trạng vu khống, xuyên tạc sự thật, chụp mũ lẫn nhau trong các cộng đồng người Việt Quốc gia ở hải ngoại đă như một căn bệnh măn tính, nan y. Tệ trạng này thường rộ lên mỗi khi trong một cộng đồng có mâu thuẫn lớn giữa cá nhân hay tập thể và để giành phần thắng về ḿnh trong việc giải quyết mâu thuẫn, các bên thường xử dụng mọi phương cách, kể cả những phương cách vô đạo đức, vô văn hoá và bất hợp pháp để triệt hạ đối phương, không khác ǵ phương cách hành động của cộng sản, rằng “Cứu cánh biện minh cho hành động”.Nghĩa là để đạt mục đích kẻ hành động sẽ giám làm tất cả những ǵ có thể, kể cả sẵng sàng làm mọi điều tàn ác, bất nhân, bất nghĩa, vô luân, vô đạo.

 

        Vu khống là đặt điều không có vu cho người khác. Xuyên tạc là dựa vào sự kiện chân chính, ngay t́nh có thật liên quan đến một người công chính, rồi giải thích, biện luận theo ư đồ chủ quan bất chính làm hại đối phương. Nghĩa là  tùy theo tính chất của sự vu khống, xuyên tạc sự thật và ư đồ của kẻ vu khống, mà gán cho cái nhăn hiệu truy chụp cho kẻ bị vu khống, mà từ ngữ thông dụng trong giới truyền thông Cộng Đồng Việt Nam gọi nôm na là “Chụp mũ”. Một trong những cái mũ thường được xử dụng nhiều nhất hôm nay ở hải ngoại mỗi khi có mâu thuẫn cá nhân hay bè phái là “mũ cối” mang nhăn hiệu “Tay sai cộng sản”, “Việt gian cộng sản”, “hoà giải hoà hợp”đem úp lên đầu những người bị coi là đối phương,  dù trước đó từng là bạn bè, chiến hữu thân thiết với nhau và dù trong ḷng kẻ chụp mũ biết rơ kẻ bị chụp mũ không phải như vậy, cũng là những người chống cộng kiên định như họ.

 

        Thật vậy, để chụp được “Mũ cối” lên đầu nhau, động tác đầu tiên là phải t́m những lời nói hay hành động có thật của đối phương có thể xuyên tạc, nếu không có th́ bịa đặt vu khống cho đối phương các sự kiện liên quan đến quan điểm và phương thức chống cộng, khác với quan điểm và phương thức “chống cộng truyền thống” (kiên định mục tiêu, bất biến phương thức) từ bao lâu nay tại hải ngoại. Căn cứ trên những lời nói hay hành động này xuyên tạc là đi theo con đường  “hoà giải hoà hợp với Việt cộng” và  vơ đoán truy chụp là “Việt gian cộng sản” hay Tay sai cộng sản”.

 

        Về động lực đưa đến hành vi chụp mũ lẫn nhau này,  dù xuất phát từ mâu thuẫn quyền lợi cá nhân hay bè phái, nhưng có đặc tính chung là vẫn luôn được ngụy trang v́ lợi ích của sự nghiệp chống cộng, v́ quyền lợi của tập thể đồng hương tỵ nạn cộng sản sống chung trong cộng đồng.

 

         Nhưng dù với bất cứ động lực nào, xuất phát từ cá nhân hay tập thể phe phái nào, sự “chụp mũ” đều có chung ư đồ hạ nhục, bôi đen lẫn nhau bằng mọi cách, mọi thủ đoạn đen tối và mọi ngôn từ bất xứng nhằm khủng bố tinh thần đối phương và lôi kéo công luận quần chúng ủng hộ cho cá nhân hay phe phái ḿnh. Đây là một tệ trạng và tệ trạng này đă có từ lâu, không những đă không đem lại lợi ích ǵ cho sự nghiệp chống cộng mà c̣n  gây tác hại nhiều mặt, là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phân hoá làm suy yếu các tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia khắp nơi ở hải ngoại, làm băng hoại các giá trị đạo đức, lương tâm nhân bản và nhất là làm băng hoại niềm tin của đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại cũng như đồng bào trong nước vốn đặt nhiều kỳ vọng vào vai tṛ hổ trợ hữu hiệu của các tổ chức Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại.Nhiều người bị chụp mũ đă uất ức, chán nản bỏ cuộc, sau khi bị “Chụp mũ oan ức” đă không c̣n tham gia sinh hoạt Cộng Đồng, kể cả các hoạt động đâu tranh chống cộng.

 

        Đứng trước tệ trạng trên, câu hỏi được đặt ra là có giải pháp và biện pháp nào để chấm dứt tệ trạng này hay không? Câu trả lời ngắn gọn: giải pháp th́ không, nhưng biện pháp th́ có.

 

        Giải pháp th́ không, v́ nếu có th́ tệ trạng “Chụp mũ cối” bừa băi giữa những người có chung mục tiêu và lư tưởng chống cộng v́ dân chủ cho Quê Mẹ Việt Nam, đă được giải quyết và chấm dứt từ lâu.Bởi v́ tệ trạng “Chụp mũ” hay vu khống nói chung có nguồn gốc căn tính thiện và ác của con người. Căn tính này chỉ bị hủy diệt cùng với cái chết của mỗi con người có ác tâm luôn dùng “chụp mũ”như phưong cách giải quyết mâu thuẫn. C̣n tệ trạng ‘Chụp mũ cối” là do cuộc chiến chống cộng mà ra.Vậy th́ tệ trạng “chụp nón cối” giữa những người quốc gia với nhau  chỉ chấm dứt khi cuộc chiến Quốc – Cộng chấm dứt, với sự tiêu vong hoàn toàn chế độ độc tài toàn trị cộng sản tại Việt Nam(nón cối không c̣n khi  Việt cộng không c̣n)

 

        Thế nhưng tệ trạng “Chụp mũ” nói chung (vu khống) do căn tính Thiện- Ác, sẽ mang nhăn hiệu khác vẫn tồn tại không riêng ǵ trong các cộng đồng Việt Nam hải ngoại mà vẫn tồn tại vĩnh viễn trong xă hội loài người, nơi những kẻ gian ác, nói chung.Vậy th́, từ hiện tại cho đến ngày chính nghĩa quốc gia toàn thắng đó, chúng ta chỉ có thể thực hiện những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn, hạn chế  và vô hiệu hoá tác hại của tệ trạng “chụp mũ cối” đối với sự nghiệp chống cộng tại hải ngoại mà thôi.Biện pháp ǵ?

 

       Trên thực tế, qua kinh nghiệm đă có đề nghị biện pháp t́nh lư và pháp lư song hành để ngăn chặn, hạn chế và vô hiệu tệ trạng “Chụp mũ cối”

 

       Về t́nh lư, mỗi khi có mâu thuẫn cá nhân hay tập thể, người Việt quốc gia chân chính tự nguyên, tự giác và tự chế không xử dụng “chụp mũ cối” như vũ khí tấn công để hạ nhục, khủng bố tinh thần lẫn nhau. V́:

-         “chụp mũ cối” không giúp giải quyết được mâu thuẫn, mà chỉ khoét sâu mâu thuẫn, đẩy “mâu thuẫn nội bộ” người Việt Quốc Gia (bất đồng nhưng không bất hoà) phát triển thành “Mâu thuẫn đối kháng( bất đồng, bất hoà, một mất một c̣n), phá đổ mọi quan hệ tốt đẹp về t́nh đồng hương, t́nh chiến hữu và bạn  hữu.

-         “Chụp mũ cối” không loại trừ được tên Việt Cộng nằm vùng nào, mà chỉ thấy “người quốc gia” loại trừ “người Việt quốc gia”, với hậu quả thực tế ngày càng có nhiều người Việt quốc gia bỏ cuộc v́ tệ nạn “chụp mũ cối”, chán nản không c̣n tham gia các sinh hoạt Cộng Đồng và hoạt động chống cộng. Hệ quả này tất nhiên là chỉ có lợi cho và đúng với ư đồ của đối phương Việt cộng, thất lợi cho sự nghiệp chống cộng v́ dân chủ cho Quê Mẹ Việt Nam.

 

       Vậy th́, để giải quyết mâu thuẫn về quan điểm và phương thức chống cộng, giữa người Việt quốc gia với nhau, tốt nhất t́m cách giải quyết âm thầm, êm thắm trong chốn riêng tư để có được bầu không khí hài hoà êm đềm như trong các cộng đồng c̣n đang có chung vấn nạn cộng sản như chúng ta, như cộng đồng Hàn Quốc, cộng đồng Đài Loan, công đồng Cuba.

 

       Vạn bất đắc dĩ, nếu muốn công khai giải quyết mâu thuẫn này qua các phương tiện truyền thông để t́m sự đồng t́nh hậu thuẫn quần chúng, chỉ nên dùng lư lẽ biện luận, với các ngôn từ có văn hoá, trên các quan điểm và phương thức bất đồng để chứng minh và thuyết phục công luận đồng t́nh, mà không định kiến, truy chụp cá nhân có quan điểm và phương thức chống cộng khác ḿnh bằng sự bịa đặt, vu khống, chụp mũ cối lên đầu nhau. Tất nhiên nếu có bằng chứng khả tín, vững chắc kẻ nào là “Việt cộng nằm vùng”, là “Tay sai cộng sản”, th́ có thể minh danh tố cáo trước công luận và cơ quan thẩm quyền và nhận trách nhiệm trước pháp luận về sự tố cáo đích danh này.

 

         Nếu tuyệt đại đa số người Việt Quốc gia sống chung trong các tổ chức Cộng Đồng ở hải ngoại thực hiện triệt để được những biện pháp trên, tệ trạng “Chụp mũ cối” sẽ giảm thiểu tối đa, trên diễn đàn chỉ c̣n tồn tại một số ít những kẻ ác tâm tiếp tục xử dụng “Chụp mũ cối”, chúng  sẽ lộ nguyên h́nh là người quốc gia bất chính hay cộng sản nằm vùng hoặc tay sai cộng sản, xử dựng “Chụp nón cối” v́ lợi ích cá nhân, bè phái, chỉ  làm lợi cho cộng sản ma 2thôi.

 

   Đối với thiểu số những kẻ ngoan cố tiếp tục xử dụng “chụp nón cối” trên các phương tiện truyền thông (Truyền khẩu, truyền thành, truyền h́nh, internet…), các nạn nhân bị chụp mũ oan ức, bất cộng có thể hành xử biện pháp pháp lư.     

         V́ sống trong các nước có nền dân chủ pháp trị truyền thống như Hoa Kỳ chẳng hạn, những người bị  “Chụp mũ cối” hay bất cứ mũ nón mang nhăn hiệu nào một cách oan ức, bất công, một mặt có thể cầu viện đến công lư để được minh oan (v́ bị vu cáo, nhục mạ…) và kẻ chủ mưu phải bị chế tài trừng phạt để làm gương, nếu hành vi của họ câu thành các tội phạm h́nh sự hay dân sự theo luật pháp quốc gia bản địa.

 

        Mặt khác, những người sống chung trong cộng đồng có nạn nhân bị “chụp mũ” thường biết rơ, hay ở các nơi khác biết rơ sự thật quá khứ cũng như hiện tại của người bị chụp mũ và kẻ chụp mũ là ai (thường không nhiều và dễ biết trong các cộng đồng), về t́nh lư cần lên tiếng trước công luận và về pháp lư  sẵn sàng cung cấp tài liệu, bằng chứng và khi cần ra làm nhân chứng trước toà, khi vụ kiện được nạn nhân khởi kiện trước toà án có thẩm quyền, mà không ngại tốn kém thời gian, tiền bạc hay sợ bị kẻ chủ mưu “đánh lây” hay trả thù.

 

      Để bảo vệ những người Việt quốc gia chân chính không may trở thành nạn nhân của tệ trạng “Chụp mũ cối”, thiết tưởng ngoài những việc làm vừa nêu, khi cần có thể tổ chức gây quỹ pháp lư để hổ trợ tài chánh cho nạn nhân bị vu cáo, nhục mạ, có phương tiện theo đưổi vụ kiện trước các cơ quan tài phán có thẩm quyền.

    

       Tât nhiên, biện pháp t́nh lư và pháp lư nói là song hành, nhưng chỉ nên thực hiện khi biện pháp t́nh lư không có hiệu quả với những kẻ chủ mưu “Chụp mũ” (vu khống) ngoan cố. Muốn biện pháp này có hiệu quả thực tế, đ̣i hỏi nạn nhân bị chụp mũ cũng như đồng hương đều có quyết tâm cộng tác bài trừ một tệ nạn đă gây hậu quả nghiệm trọng nhiều mặt cho quyền lợi một Cộng Đồng thiểu số sắc dân Việt Nam trong ḷng quốc gia bản địa, cũng như lợi ích của sự nghiệp chống cộng v́ tự do dân chủ cho Quê Mẹ Việt Nam.

 

                 Tựu chung tệ trạng “chụp mũ cối” không có lợi mà chỉ có hại cho sự nghiệp chống cộng chung. Việt cộng mới là kẻ thủ lợi nhờ tệ trạng này, như ư nghĩa tục ngữ dân gian “trai c̣ mổ nhau, ngư ông đắc lợi”. Tại sao người Việt Quốc Gia hải ngoại chúng ta không cảnh giác, tự chế và tự giác từ bỏ nó, để có được bầu không khí hài hoà êm đềm như trong các cộng đồng c̣n đang có chung vấn nạn cộng sản như chúng ta, như cộng đồng Hàn Quốc, cộng đồng Đài Loan, công đồng Cuba ?

 

Thiện Ư

Houston, ngày 27 tháng 3 năm 2011.

 

 

Tin Tức - B́nh Luận      Vinh Danh QLVNCH    Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính