Đôi điều suy tư về mầu nhiệm Giáng Sinh
 

Thiện Ư

 

 

 

   

         Đêm nay tại thành phố Houston này, cũng như đêm qua, đêm mai tại những vùng đất có dân cư ở những múi giờ khác nhau trêm mặt địa cầu, con người nói chung, các tín đồ Thiên Chúa Giáo nói riêng, bằng nhiều h́nh thức, nghi lễ khác nhau, với tâm t́nh khác nhau, đă, đang và sẽ đón mừng kỷ niệm ngày Giáng Sinh lần thứ 2014 của một con người phi thường, có tên là Giêsu, đă xưng ḿnh và đă minh chứng Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Như vậy, Giáng Sinh đă là một sự kiện và là một biến cố có thật trong lịch sử nhân loại, mang ư nghĩa mầu nhiệm.

 

         Là một sự kiện có thật, v́ quả thật trong lịch sử nhân loại đă có một con người siêu phàm tên là Giêsu sinh ra cách nay khoảng 2014 năm, trong một máng cỏ nơi một hang đá dành cho ḅ lừa trú ngụ, vào một đêm đông giá lạnh. Hang đá ấy có tên là Bethlem, miền Giu-đê thuộc nước Do Thái cổ xưa, dưới thời đế quốc La Mă thống trị.

 

         Là một biến cố có thật, v́ sự xuất hiện của con người phi phàm Giêsu, đă làm cho vua Hê-rô- đê (Herode) lo sợ mất quyền bính, nên đă ra lệnh sát hại hàng ngàn sinh linh trẻ thơ vô tội. Biến cố ấy đă làm thay đổi tư duy, đời sống con người và bộ mặt thế giới. Biến cố ấy cũng đă được con người chọn làm mốc thời gian năm tháng cho cuộc sống.

 

        Nhưng điều hệ trọng hơn là sự kiện và biến cố ấy đă mang một ư nghĩa mầu nhiệm (Miraculous, marvelous. supernatural), được thể hiện qua các hiện tượng lạ phát sinh từ và chung quanh con người siêu phàm mang tên Giêsu ấy.Là một mầu nhiệm v́ vượt tầm tri thức hữu hạn của con người nên không thể hiểu được, nếu không được trang bị bằng cặp mắt đức tin tôn giáo.

 

         Thật vậy, với tầm tri thức hữu hạn, con người làm sao có thể hiểu được và chấp nhận một hài nhi bé nhỏ, sinh ra trong cảnh nghèo hèn, bởi một trinh nữ có tên là Maria, sống chung mà không phải vợ chồng, với một người bạn có chung niềm tin, làm nghề thợ mộc có tên là Giuse. Nghĩa là Hài Nhi Giêsu ấy, đă được thụ thai trong cung ḷng Trinh Nữ Maria bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và Hài Nhi ấy sau này lại xưng ḿnh là Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần để cứu chuộc nhân loại, đă làm nhiều phép lạ cả thể, nhất là những phép lạ xẩy ra vào ba năm cuối đời (30-33 tuổi đời) đi rao giảng và mạc khải cho loài người về Thiên Chúa và Ơn Cứu Độ. Sau cùng đă hoàn tất chương tŕnh cứu độ bằng một cái chết treo khổ nhục trên thập tự giá vào tuổi 33, để rồi sau ba ngày Đức Giêsu đă sống lại và lên Trời trước mặt nhiều người đương thời.

 

         Những người chứng kiến các phép lạ xẩy ra từ và chung quanh con người phi phàm Giêsu có thể tin vào mầu nhiệm Giáng Sinh, song chỉ là số ít. C̣n biết bao người đương thời, cũng như con người các thời đại sau này không được tận mắt chứng kiến các phép lạ th́ sao? Hiển nhiên khó mà có ḷng tin vào Mầu Nhiệm Giáng Sinh cũng như  các mầu nhiệm khác thuộc quyền năng của Thượng Đế, nếu không có đức tin tôn giáo.

 

        Tuy nhiên đây chỉ là nói theo luận lư thông thường của tầm tri thức hữu hạn của con người. Ngoài tầm tri thức hữu hạn này, con người c̣n tiềm ẩn một  khả năng vượt trội, siêu h́nh, đó là Đức Tin tôn giáo, một khi được khơi động sẽ có thể hiểu biết và cảm nghiệm được mọi mầu nhiệm trong thế giới siêu h́nh vô hạn. Các tín đồ có niềm tin nơi Thượng Đế, chính là những con người được trang bị cặp mắt Đức Tin, để có thể nhận thức được những ǵ vượt tầm tri thức hữu hạn của con người.

 

        Hiện tại, sau 2014 năm Hài Nhi Giêsu ra đời, đă có hàng tỉ nhân loại tin vào ơn Cứu Độ qua mầu nhiệm Giáng Sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Trần cứu chuộc loài người. Bằng niềm tin này, người ta có thể lư giải dễ dàng những sự kiện siêu tự nhiên từ một căn bản: Nếu đă tin và chấp nhận một Thượng Đế Toàn Năng đă tác tạo vũ trụ vạn vật và cho nó vận hành theo những quy luật riêng cho từng loài và quy luật chung cho mọi loài, th́ không có ǵ Thượng Đế không làm được.

 

        Một điển h́nh, nếu ngày nay con người đă mở rộng tầm tri thức để có thể khám phá ra quy luật cấu tạo con người của Thượng Đế. Từ đó làm theo quy luật này để tạo ra con người bằng cách lấy chất liệu từ con người vốn là vật thụ tạo của Thượng Đế, cho thụ thai trong ống nghiệm có điều kiện môi sinh như trong cung ḷng người nữ, hay cho thụ thai trong chính cung ḷng người nữ, th́ đối với quyền năng Thượng Đế, việc thụ thai của Hài Nhi Giêsu trong cung ḷng trinh nữ Maria bởi phép Chúa Thánh Thần vào 2014 năm trước đây, là điều hiển nhiên, không có ǵ phải tranh luận như nhiều thế kỷ trước đây. Trinh Nữ Maria sau khi sinh Hài Nhi Giêsu vẫn c̣n đồng trinh là hệ quả tất nhiên do cách thụ thai ngoài sự giao hợp lưỡng tính thông thường cũng là điều hiển nhiên không cần biện giải.Như vậy là luận lư của niềm tin tôn giáo đă được luận lư của tầm tri thức mở rộng của con người chứng minh là sự thật.

 

         Đến đây vấn đề chỉ c̣n là con người có chấp nhận mầu nhiệm Giáng Sinh cũng như các mầu nhiệm khác của Thượng Đế hay không. V́ đó là quyền tự do lựa chọn của mỗi con người, mà chính Thượng Đế  là Đấng sáng tạo ra con người, vạn vật, cũng phải tôn trọng tuyệt đối. Bởi v́ chỉ với quyền tự do tuyệt đối, con người mới chịu trách nhiệm về mọi hành vi của ḿnh và Thượng Đế mới xét công, tội để thưởng phạt công b́nh mỗi con người sau cái chết, trở về với cát bụi.

 

          Là những người có niềm tin nơi Thượng Đế, đôi điều suy tư trên đây về mầu nhiệm Giáng Sinh, những tín đồ Thiên Chúa Giáo chỉ muốn xác tín rằng: Hơn 2000 năm trước đây, quả thật đă có một Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Trần, thực hiện sứ mạng cứu chuộc con người khỏi tội nguyên tổ, tạo điều kiện cho con người tái sinh trong nước hằng sống. Nếu không có sự Giáng Sinh này, số phận con người hẳn đă khác, chắc chắn là bi thảm hơn nhiều.

 

 

 

        Để cảm tạ Thượng Đế, đêm nay cũng như đêm qua và đêm mai, nơi các giáo đường khắp nơi trên mặt địa cầu, những con người có niềm tin vào mầu nhiệm Giáng Sinh đều cất cao lời ca chúc tụng “Vinh danh Thiên Chúa Trên Trời, B́nh an dưới thế cho người thiện tâm”, bằng mọi ngôn ngữ khác biệt của loài người. Chúc tụng và ngợi ca Ơn Con Người đă giáng trần cứu độ muôn dân, đem an b́nh, ơn phúc và yêu thương đến cho mọi người, mọi dân tộc qua các thời đại hôm qua, hôm nay và măi măi cho đến tận thế.

 

Thiện Ư

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính