Đừng quên tháng Tư năm xưa!

 

 

 

Quê hương khói lửa lao đao

Tháng Tư giặc cộng tràn vào phương Nam

Tháng Tư đen tối hoang tàn

Người dân chạy trốn binh đoàn cộng nô

Tháng Tư sụp cả cơ đồ!

Tự do, dân chủ  đáy mồ từ đây

Trên đường chạy giặc máu đầy

Như chim ră cánh tan bầy t́m nhau

Chiến sĩ gẫy súng đớn đau

Trái tim nhiệt huyết ứa màu máu tươi

Tay ôm khẩu súng trên người

Ḷng súng hết đạn ră rời đắng cay!

Đại bàng gẫy cánh đọa đầy

Máu rơi, thảm cảnh ai đây cứu đời?

Tan hoang đất nước tơi bời

Quân "Cướp Sạch" đến đất trời tối tăm

Toàn dân thống khổ hờn căm

Đảng vào cướp của, vơ năm vét mười

Đuổi dân lên chốn không người

Rừng thiêng nước độc đất thời sỏi khô

Giết người theo kế hoạch Hồ

Một bầy dă thú điên rồ ác tâm!

Tháng Tư di tản  âm thầm

Trốn đảng khát máu thêm lần di cư

Con tầu mỏng mảnh ngất ngư

Lướt con sóng dữ  giă từ quê cha

Bao người chôn xác hải hà

Trăm ngàn thảm cảnh: Xót xa ngậm ngùi...

Người con mất mẹ cút côi

Mất chồng mất vợ một đời thương đau

Nhớ không? Ơi hỡi đồng bào

Tháng Tư hăy nhớ năm nào đắng cay!

Đừng quên! Quốc hận ngày này

Đất nước đă mất vào tay Cộng thù

Bao năm trong cảnh âm u

Vùng lên giải thể cộng nô bạo tàn!

 

 

Thiên Kim

Tháng Tư Quốc Hận

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính