Bi xướng:

 

Nối ma say!

(Giao cổ đối)*

 

THUYỀN cập bờ đưa khch mỗi ngy

AI người kết cỏ nối ma say

ĐẬU cung lộ vắng, sương mờ mịt

BẾN rạt ro, neo giấc mộng gầy

SNG hững hờ tri cng gc bể

TRĂNG vng v dọi cuối chn my

Đ cn giữ vẹn cu nguyền ước

C CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY

 

Thch Thiện Thng

 

 

                                     Bi họa:

 

Thuyền Trăng 2.

(Giao cổ đối)*

 

THUỲN nhỏ đón đưa khách m̃i ngày

AI chìu bờ bãi đ́n m say

Đ̣U gh̀nh̀ đm vắng, trời sương phủ

B́N sóng chao, xua ánh nguỵt g̀y

SNG ng̣m gương nga l̀ng ḷng bóng

TRĂNG chìm đáy nước lặng lờ my

ĐÓ đang mời mọc Hằng Nga tới

Ć CHỞ TRĂNG V̀ KỊP T́I NAY

 

Mỹ Ngọc

Aug.13/2020

 

-----o0o-----

 

(Giao cổ đối)* Bi họa của chị Mỹ Ngọc rất xuất sắc, rất đạt yu cầu với bi xướng về GIAO CỔ ĐỐI (ĐỐI CHO):

 

đậu gh̀nh̀ đm vắng  (cu 3) xua ánh nguỵt g̀y (cu 4)

 

trời sương phủ  (cu 3)  bến sóng chao (cu 4)

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh