Vịnh Cờ - Vàng

 

Ta đứng chào nghiêm dưới bóng cờ,

Nền vàng sọc đỏ đẹp như thơ.

Thân thương biết mấy, ngàn lưu luyến.

Cảm khái vô ngần, vạn ước mơ.

Chiến hữu dăm thằng ḷng đă quyết,

Bạn bè đôi đứa dạ nào ngơ.

Quyết đem nắng ấm mùa xuân mới,

Tô điểm quê hương năm tháng chờ.

 

Hoàng Dũng

Oct 15 2004

 

 

Bài họa 1:

Ta suốt đời theo một lá cờ

 

Ta suốt đời theo một lá cờ,

Ba ḍng máu thắm tự ngày thơ.

T́nh yêu bất diệt, xây trời mộng.

Sự nghiệp vô cùng, dựng bến mơ.

Tranh đấu chung ḷng không thể nản,

Thề nguyền muôn dạ chẳng hề ngơ.

Hẹn về quang phục cho non nước,

Vàng rợp quê hương, thỏa đợi chờ.

 

Thiên Tâm

10-24-2004

 

 

Kính họa 2:

 

Vịnh Cờ Vàng

(Liên hoàn đảo vận)

 

Phất phới tung bay một ngọn cờ.

Giao ḥa trong gió thật nên thơ.

Nền vàng nhân ái t́nh chan chứa,

Sọc đỏ tâm can nghĩa ước mơ.

Nước mất nhà tan luôn khắc khoải,

Dân bần đạo thoái chẳng làm ngơ.

Chào nghiêm dưới cột ḷng hy vọng,

Vững dạ tin yêu ấp ủ chờ.

 

Vững dạ tin yêu ấp ủ chờ,

Quốc hồn dân tộc chớ làm ngơ.

Cha ông xây đắp bao tâm huyết,

Con cháu duy tŕ bấy ước mơ.

Chiến tích can ngăn quân cộng Hán,

Công lao ca ngợi sử văn thơ.

Máu xương đổ xuống nào cho đủ,

Cũng chỉ điểm tô một lá cờ.

 

Hoài Nam

10 - 27 - 2004

 

 

Họa 3:   

Giấc mơ tuyệt vời!

 

Bao đêm giấc ngủ thấy rừng cờ.

Phất phới ba miền đẹp ư thơ.

Tổ quốc uy linh trang sử mới.

Giang sơn rực rỡ cuộc đời mơ.

Hồn thiêng sông núi reo vang hát.

Lễ hội hoa đăng chẳng thể ngơ.

Muôn triệu con tim chung nhịp thở.

Tự do, dân chủ thực mong chờ.

 

Lâm Hoài Vũ

Oct 27 , 2021

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính