Đứng dậy xua tan Cộng

 

 

Hằng đm khắc khoải khng trn giấc

Trĩu nặng u sầu trải bt nghin

Sng Ni linh thing ph chnh nghĩa

Phục hưng Đất Nước thot cơn phiền

 

*  *  *

 

Thức trắng nhiều đm nghĩ chuyện qua

Thn ny giờ mi tận phương xa

Lng đau chẳng đp trn cng Mẹ

Dạ xt chưa đền vẹn nghĩa Cha

''Quốc quốc'' ku hoi cu nhớ Nước

"Gia gia than mi chữ thương nh

Người ơi! Đứng dậy xua tan cộng

Dn Chủ Nhn Quyền đến với ta!!

 

Cam Thnh, Sep 8, 2007 (Trong TUYỂN TẬP THƠ THA NHN sắp XB)

 

Tha Nhn

 

 

 

Họa   Hy mau phục Quốc!

 

 

Qu hương tang tc sao ngon giấc!

Bốn su năm hờn lệ đẫm nghin.

Xướng họa kết tnh khơi khởi nghĩa.

Trung kin qun hết mọi ưu phiền.

 

*  *  *

 

Thế m năm thng đ tri qua!

Nước Việt Chao i! Sao vẫn xa!

Nhiệt huyết đong đầy đời viễn xứ.

Nhớ thương khắc khoải chốn qu Cha.

Th loi n cộng xm lăng nước.

Hận kẻ t gian ph nt nh.

Bạn hỡi ! Đứng ln mau phục quốc!

Khải han xum họp thắm tnh ta!!!

 

 

Lm Hoi Vũ

10/06/2021

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh