Quốc Nạn

 

Lối sống xa hoa thấy r rng

Nhờ đường hoạn lộ chng giu sang

Tay chi gi đắt tiền in mu

Miệng đớp mồi ngon thịt dt vng

Một pht hn hoan đầy tớ hưởng

Ngn ngy thống khổ chủ nh mang

Dn ngho mất đất đầy mun nẻo

Suối lệ tun trn cốc rượu vang

 

Bửu Tng

5/11/2021

 

 

Bi hoạ 1:   Khỉ Rừng Xuống Phố

 

Khỉ rừng xuống phố cứ chàng ràng

Bậm trợn theo thời tập học sang

Đụt khoét non sông nhà với đất

Tham ô chức vụ bạc và vàng

Dân lành than khóc nào an phận

Cộng phỉ cười vui chẳng khổ mang

Thái thú Tàu man quân mọi rợ

Quyết tâm dẹp sạch, mới ca vang...!

 

Hoàng Dũng

Nov 10 2021

 

 

Họa 2    Hy diệt lũ hung tn!

 

Hầu vương thống trị thật rềnh rng!

Lũ dốt vung tiền ra vẻ sang.

Mi quốc cầu vinh trơ mặt mốc.

Tham quyền cố vị nhục da vng.

Lng son mun thuở cn nung nấu.

Bt thp bao năm vẫn phải mang.

Diệt lũ hung tn ginh đất nước.

Qu hương ngời sng tiếng thơm vang!

 

Lm Hoi Vũ

11/11/2021

 

 

Họa 3    Thật vẻ vang!

 

Một lũ nh qu thấy r rng,

Ko nhau qua đấy học lm sang,

Thường dn r họng mong cơm chực,

Qu chức hả h đớp tết vng,

Thuế m dn tnh chung sức gnh,

Bạc tiền quan chức gh vai mang,

Diễn đn thế giới cng đưa tt,

Đẹp nh, phen ny thật vẻ vang...!

 

Peter Do

11/11/2021

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh