Nếu khng vng dậy

 

Từ ngy n Hn chiếm qu hương

Gy cảnh tang thương lắm đoạn trường

Trai kiệt trầm lun đời khổ nhục

Gi lnh vi dập chốn phong sương

Mu xương chồng chất đầy sng ni

X hội lan trn loạn kỷ cương

Đất nước giờ đy tu thống trị

Nếu khng vng dậy sẽ th lương.

 

Lm Hoi Vũ

May 03 , 2024

 

 

 

Họa 1 .- Đảng dạy lưu manh

 

Tranh quyền đấu đ triệt đồng hương.

Chnh trị vung gươm tựa chiến trường.

Vương Huệ xin thi v luật đảng.

T Lm quyết định vụ ăn sương.*

Cng phe thắng thế ginh ngi tốt.

Khc phi thua thời chịu mất cương.

Đảng dạy lưu manh tr thất học

Hồ truyền chủ nghĩa bọn v lương.

 

Tuyến L Sydney

May 3-24

(*) ca sĩ Hương Trm.

 

 

 

Họa 2 - Ước mong...

 

Ước mong sớm c buổi hồi hương,

Dứt cảnh tha phương, tỉnh mộng trường,

Thống nhất, người dn sao khốn khổ?

Ha bnh, trai gi phải ăn sương?

Quan tham đảng chọn, chưa lần trật

Củi đốt l thiu, chỉ biết cương...

Chế độ phi nhn cần tận diệt,

Việt Nam, ta ht khc hon lương...

 

Peter Do

May 03 , 2024

 

 

 

Họa 3 Mau vng dậy!

 

Việt cộng vo, dn mất cố hương,

Qun nhn anh dũng chốn sa trường,

T đy rừng ni ... i ... nhục,

Tan nt gia đnh cảnh gi sương!

Cộng ngố dng Tu: sng biển ni,

Ngu dn cải tạo hiến bin cương,

Giang san đất Việt nay Tu trị,

Vng dậy mau trừ bọn bất lương!.

 

ANV (le 03 Mai 2024)

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh