Bất khuất ca

 

B́n ḿy năm r̀i ṽn ước mong.

Ṃt ngày tươi sáng khắp non sng.

Năm chu hào kịt giương quang đạo.

B́n bỉn anh thư trải t́m lòng.

Tám hướng chung vai đ̀ng ḥi tụ.

B́n phương n̉i sóng ḍy cùng phong.

Dịt tan chuyn chính x cường bạo.

Rạng rỡ qu hương gíng Lạc H̀ng.

 

Lm Hoài Vũ

 

 

                                Bi họa giao hữu:

 

Hng ca

 

Cọp gi nui ch vẫn hằng mong

Được mi tung honh với ni sng

Diệt Cộng an dn cng đồng đội

Giết th giữ nước kết mun lng

Nam nhi dũng lược vi thy giặc

Biệt Động kiu hng chống vũ phong

Gy sng nhưng ngẩng đầu bất khuất

Mũ Nu coi chết tựa lng hồng

 

Trương Trọng Kin (Nov 19, 2021)

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh