Tháng Tư Buồn

 

Mỗi năm cứ đến Tháng Tư buồn

Nhớ chuyện gia đ́nh ngấn lệ tuôn

Nước loạn ba lên đường giữ nước

Nhà nghèo mẹ vất vả đi buôn

Lao tù nhắn gởi tin ba mất

Hốc hác con nh́n mẹ héo hon

Đốt nén hương trầm nghi ngút khói

Ba đền nghĩa nước với t́nh non

 

Thúy Kiều

June 30, 2019

 

 

(Thơ cổ phong)

Tháng Tư Buồn

 

Cứ đến Tháng Tư lại thấy buồn

Nhớ về dĩ văng lệ trào tuôn

Ba v́ vận nước vào lao lư

Một gánh con khờ mẹ bán buôn

Giáp Tết tin về ba đă mất

T́nh sầu héo hắt mẹ thon von

Bàn thờ mới lập đầy nhang khói

Mẹ khóc ba tṛn nợ nước non

 

Bích Trân

June 30, 2019

 

 

(Thơ Đường luật)

Tháng Tư Buồn

 

 

Nước mất nhà tan quốc hận buồn

Trời sầu đất thảm đổ mưa tuôn

Tan hàng găy súng không đầu phục

Thất thế sa cơ chẳng cúi luồn

Thẩm vấn moi cung đ̣n nát thịt

Gông cùm xích sắt quyện rêm xương

Non sông gấm vóc vào tay giặc

Nước mất nhà tan quốc hận buồn

 

Anh Nguyen

June 30, 2019

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính