Nỗi niềm tháng Tư

 

 Thù nhà nợ nước hận lưu vong

Nhớ lại tháng Tư đau nhói ḷng

Nô Hán tà quyền c̣n ngất ngưởng

Người lành tủi phận vẫn long đong

Thế thời mạt vận đành cam chịu

Lịch sử sang trang thỏa ước mong

Khát vọng mai này dân quật khởi

Cờ Vàng rực rỡ đẹp vô song.

  

Lâm Hoài Vũ

April 20 , 2024

 

 

 

Họa.- Khát vọng dân chủ

 

 Cướp nước theo Tàu sớm diệt vong.

Tháng Tư “giải phóng” thật đau ḷng.

Vay Tàu viện phí nuôi quân, Đảng.

Việt nợ hành dân thuế phải đong.

Chủ nghĩa vô thần phi đạo đức.

Con đường ác quỷ chẳng ai mong.

Toàn dân khát vọng nền DÂN CHỦ.

Phá ngục tù giam bẻ sắt song.

 

Tuyến Lê Sydney

Apr 21-24

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính