Nỗi niềm tháng Tư

 

Thù nhà nợ nước hận lưu vong

Nhớ lại tháng Tư đau nhói ḷng

Nô Hán tà quyền c̣n ngất ngưởng

Người lành tủi phận vẫn long đong

Thế thời mạt vận đành cam chịu

Lịch sử sang trang thỏa ước mong

Khát vọng mai này dân quật khởi

Cờ Vàng rực rỡ đẹp vô song.

 

Lâm Hoài Vũ

April 20 , 2024

 

 

 

Họa 1 -  Khát vọng Dân Chủ

 

Cướp nước theo Tàu sớm diệt vong.

Tháng Tư “giải phóng” thật đau ḷng.

Vay Tàu viện phí nuôi quân, Đảng.

Việt nợ hành dân thuế phải đong.

Chủ nghĩa vô thần phi đạo đức.

Con đường ác quỷ chẳng ai mong.

Toàn dân khát vọng nền DÂN CHỦ.

Phá ngục tù giam bẻ sắt song.

 

Tuyến Lê Sydney

Apr 21-24

 

 

 

Họa 2 – Dựng lại Cờ Vàng

 

Đất nước từng ngày cảnh diệt vong,

Vào tay tàu cộng xót xa ḷng.

Non sông chia bán người im lặng?

Văn hóa nghèo nàn ai đếm đong?

Thái thú tham ô c̣n bám chức,

Dân lành cơm áo măi hoài mong.

Cờ - Vàng dựng lại niềm tin mới,

Bốn chín năm rồi vụt bóng song.

 

Hoàng Dũng

April 21 2024

 

 

 

Kính họa 3:

 

Bốn chín năm rồi quốc vẫn vong

Xót xa vận nước tái tê ḷng

Hận thù cao ngất Trường Sơn oán

Máu lệ đổ đầy Nam Hải đong

Lập chí phục thù trăm họ ước

Dựng cờ khởi nghĩa triệu dân mong

Cùng nhau diệt Cộng bà con hỡi!

Chẳng súng th́ dùng đến gậy song.

 

Hoài Nam

22/4/2024

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính