Trở mặt!

 

 

Mấy đứa chuyên nghề đi bán buôn,

Hôm kia quy xứ bởi tin buồn!

Ngày mai về nước v́ cha ốm!

Mốt nữa, buồn, em đi đón Xuân!

 

Năm tới về đi xin cất bia,

Trồng hoa lên mộ, nghĩa chia ĺa.

Ba năm kế tiếp về vun đất.

Chó ỉa, xin về em hốt xia!

 

Ông tá nào quay lưng kiếm xu,

Cam tâm quên hết cả căm thù.

Ngày xưa lao lư, ông hờn oán,

Giờ, lết về, ông chơi đánh đu.

 

Bay! đứa vô nghề, xoay đáo đôn,

Lo xong Tây giấy, khỏe, mê hồn.

Hồi hương, móc nối buôn hàng chuyến,

Vênh váo khoe giàu vang xóm thôn.

 

Không biết quân này tim óc đâu?

Lương tri đem bán rẻ ma đầu.

Ḷng bay dơ dáy, hèn như chó,

Ham miếng mồi con, bay cắn câu.


 

Thế Huy

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính