LTS.- Bài học lịch sử của dân tộc trước hiểm họa xâm lược Đỏ do Nga xô và Trung cộng chủ xướng, chúng đă xử dụng tên đại tội đồ Hồ chí Minh cùng tập đoàn việt-gian-cộng-sản của hắn làm tay sai cho tới nay. Người Việt Nam, không ai là không biết cái đảng việt-gian, mà tên chúng tự gọi cho nhau là "đảng cộng sản việt nam" đă gây không biết bao nhiêu tội ác cho người dân và đất nước Việt Nam.

 

Tuy nhiên, với bản chất lưu manh, xảo trá của tập đoàn việt-gian-cộng-sản, món mồi thật t́nh tự dân tộc và "người" có cái tên: "Ḥa Giải Ḥa Hợp" qua vở tuồng "Dân Chủ Đa Nguyên" để cướp thêm, cướp tiếp và đọa đày, giết hại nhiều hơn nữa sinh linh con dân Việt qua nhiều h́nh thức như "xuất khẩu lao động", "xuất khẩu cô dâu Việt"... Tệ hại hơn nữa, tại hải ngoại, đă và đang có nhiều kẻ v́ bă lợi danh do tập đoàn vgcs cướp của dân mà thí cho, nên đành cúi đầu làm tay sai cho giặc. Không ít "nhà khoa bảng" hải ngoại, ở đủ mọi lứa tuổi, thậm chí cả các nhà tu hành cũng v́ tham lợi như trên, mà tiếp tay giặc, lừa bịp đồng hương cùng các thế hệ tiếp nối. Nhiều kẻ đă về nước nhận bằng khen "làm thân khuyển mă" cho giặc mà lại lấy làm vinh dự th́ quả là... vô liêm sỉ "cực kỳ"!!!

 

Hồn Việt trân trọng giới thiệu cùng quư độc giả bài viết "Lư luận của những người mong chia quyền với CSVN qua chiêu bài Dân Chủ Đa Nguyên và Ḥa Giải Ḥa Hợp"  vào ngày 26/3/1993, của kư giả Thế Huy. Bài viết này đến nay vẫn c̣n giá trị thời gian tính. Kính mời quư đọc giả cùng theo dơi.

 

 


 


 


tiếp theo  Tr.2..
 


 


 


 


  Tiếp theo .. tr3.... 
 


 


 

 


Tiếp theo .... Trang 4 ..

 


 

 


tiếp theo  Tr.5
.
 


 


tiếp theo  Tr.6 - 
 


 


tiếp theo  Tr.7 -
 


 


 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính