Còn cả tháng nữa mới đến Tết Việt Nam, Nhưng cảm thấy rất vui vẻ khi nghe thiên hạ ‘vội vã’ tiễn đưa con trâu Tân Sửu và chúc mừng con cọp Nhâm Dần.  

 

 Thơ Trào Phúng ‘độc vận’ vào ngày cuối năm Dương Lịch

 

 

Mừng Tết Tây hay Chúc Tết Ta?

 

 

Xúc tuyết hôm nay khiến mệt phờ

Cuối năm Dương Lịch lạnh ghê cơ

Nhâm Dần đâu đến ngày mai chớ?

Tân Sửu sẽ đi tháng tới mờ?

Bông đỏ Anh Đào - đau dạ nhớ

Hoa vàng bánh Tét - chạnh lòng mơ

Tết ta chưa tới nơi đang ở

Xứ lạ Xuân sang chúc... ậm ờ

 

 

Thảo Chương Trần Quốc Việt

31-12-2021

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính