Kẻ bnh v người chống: Ai cuồng hơn ai?

 

Đứa bnh, thằng ch́ng...kẻ nào cùng?

Cả bọn lọt su h́ ghét thương!!!

Tao nghĩ rằng m̀y đi tṛt hướng;

Mi tin rằng tớ chọn sai đường.

Phe kia loạn xạ như cà cưỡng;

Nhóm nọ ̀n ào gíng ̃nh ương.

Mạ lỵ nhau hoài...khng th́y chướng?

Trò chơi chính trị quả v thường!!!

 

 

Thảo Chương Tr̀n Qúc Vịt

19-8-2020

 

 

                                                                           Cảm họa:

 

Bnh Chống!

 

Bnh - Chống, chửi nhau qu ha cuồng!

Ăn nhờ ở đậu phải nn thương

Cng thn tỵ nạn đnh xa xứ

Với xc lưu vong lỡ đoạn đường

Chnh nghĩa mang theo nhiều cắc cớ

Tm thnh gi trọn lắm tai ương

Chia năm, xẻ bảy mừng v kể

Việt cộng mừng rơn! Ấy lẽ thường!

 

 

Dn Nam

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh