Bọn DLV “Vẹt” ở các nước Tự Do Tư Bản Phương Tây là “Cái Loa Phường” ồn ào của bộ ‘Côn’ An Hà Nội

 

 

Dư luận viên: nghề đeo đít “đảng”

Dù sống nơi tư bản phương Tây

Tự do ngôn luận xứ nầy

Ai không đồng ý, chúng bây cố đì

 

Thối mồm dọa tru di tam tộc

Phong kiến chưa ác độc thế này!!!

Dã thú Việt cộng hôm nay

Man rợ hơn cả một bầy cọp beo

 

Nghề “ní nuận”sủa lèo chửi sảng

Khoe rằng ta “khoa bảng” Vẹm nô

Chính tông “hậu duệ Mao Hồ”

Tôn thờ một cái “xác khô” Ba Đình

 

Khi cạn lư, mặc tình chửi rủa

Hăm dọa rồi lại sủa rền vang

Vung lên cờ đỏ sao vàng

Chuyên môn “điếu đóm ăn tàn” thải ra

 

Dư luận viên ba hoa xạo sự

Ở Tây phương tưởng xứ độc tài

Vẫn quen bản tính tc oai

Bản chất xảo trá của loài cộng nô

 

Theo lệnh của “đảng hồ” tàn bạo

Bọn lâu la, bát nháo chơi gian

Chó điên nhào tới cắn càn

Chia rẽ tôn giáo, phá tan cộng đồng.

 

“Ní nuận” gì? chuyện không nói có

Đặt lắm điều: chuyện có bảo không

Việt Nam đang chịu cùm gông

“Tự Do”, “Hạnh Phúc” sủa bong lưỡi gà

 

Gông “Bốn Tốt” là “tình hữu nghị”

“Mười Sáu Chữ Vàng”đánh đĩ ngon ơ

Cống Tàu “Độc Lập” khù khờ

Hà Nội ca tụng đến phờ...cả râu

 

Học thuộc lòng vài câu thần chú

Uống phải bùa, thuốc lú, “đảng” trao

“Côn” an mạng “Vẹt”tào lao

Lập đi lập lại câu nào giống y

 

Chường bản mặt chai lì mốc thếch

Bài đồng ca nhái, ếch, ễnh ương

Phá tan yên tĩnh đêm trường

Dư Luận viên Vẹm là phường Việt gian.

 

 

Thảo Chương Trần Quốc Việt

3-12-2021

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính