Dĩu ng Đ́c Sự Nhơn - Đực C̀u Bưng

 

 

Thơ Trào ḷng Lin hoàn tam cước, đ̣c ṿn ao

Dĩu ng Đ́c Sự Nhơn - Đực C̀u Bưng - đang vùng ṽy trong "Vũng L̀y Chính Trị... Mẽo"

 

 

I Ng̣m Đắng: - Đ́i ḷp ở Mỹ là bị đ́u t́ là C̣ng Sản

 

Chính Trị Chơi...B̉n

 

Chính trị...nhạt phèo, cứ phóng dao;

Hoa Kỳ: tin vịt chuỷn...xn xao.

V̉nh tai lẵng lặng, nghe thằng...cạo!

Mở mắt trng trng, ngắm đứa...cào!

Chụp mũ Vịt gian, chơi ĺu láo;

Gắn ru Tàu ác, qụy tào lao,

Những ai khác ý, ch: ba xạo.

Khng ủng ḥ Trump ch́ng c̣ng...lào!

 

 

II- Nút Cay: - Khng ủng Ḥ TT Trump bi bục ṭi  Ăn Cháo Đá Bát

 

Ai Tỉnh? Ai Cùng?

 

Khng ủng ḥ Trump ch́ng c̣ng...lào!

Trời sai Ngài xúng phải khng nào?

Quơ tay đánh Ṭp, văng vương mão;

Vung cẳng đá Kim, nát chín bào.

Cứu giúp Hoa Kỳ: d́m áo!

Làm cho th́ giới: bạc đ̀y bao!

Làm cng dn Mẽo, ơn khng báo?

Ăn cháo nỡ lòng đá bát sao?

 

 

III- Mắc Nghẹn: Dụ d̃, hăm dọa, đ̉ bịt m̀m những ai cả gan Đ́i Ḷp

 

XXúng...Ao

 

Ăn cháo nỡ lòng đá bát sao?

Người khuyn, kẻ dọa...tỉnh ngay nào!

Mặc ai gịn dữ, ch ng...láo;

Ḳ đứa hung hăng, mắng cụ...lào.

Xem nhẹ mạng già trn mũi giáo (*)

Coi thường danh hão dưới làn đao

Trò h̀ chính trị, mưu c̀y cáo...

X Đực C̀u Bưng té xúng...ao.

 

(*) Đực C̀u Bưng từng tuyn b́ n̉y...lửa: Tru già đu ṇ dao...phay

 

 

Thảo Chương Tr̀n Qúc Vịt

27-7-2020

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh