Dịch Cúm Tàu và Nạn Thất Nghiệp ở Mỹ

 

 

Cúm Tàu gây lắm cảnh lao đao!
Mất “job” nằm
nhà... chẳng khổ sao?
Ba tháng tiền “rent”... chưa thể trả.
Sáu “bills” điện nước... lấy chi giao?
May ghê
! đã trở thành dân Mỹ;
Hên quá! không
sang sống xứ Lào.

Sẵn dịp “nhàn cư vi bất thiện”...

Nhiều ông lên “mạng”, “quậy” tào lao.

 

 

Thảo Chương Trần Quốc Việt
28-8-2020

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính