“Nền giáo dục thờ “Tàu” vong bản

Đã tạo ra vấn nạn Hán nô

Tôn thờ chủ thuyết  “tam vô”

Còn đâu tổ quốc - cơ đồ Việt Nam?”

  

 

Ngụy nô Hà Nội dùng lối giáo dục

“Trồng Người”, Tha Hoá, Mất Gốc,

nhằm mục đích Hán hoá Dân Tộc ViệtNhờ “bác, đảng” bao năm "giáo"...dục

Dân Việt nay “sáng rực” năm Châu

Gian, tham, trộm, cướp... làm giàu

Giống hệt “văn hoá” thằng Tàu nhập sang

 

Lễ nghiã: “đảng” bỏ ngang chẳng dạy

truyền “độc chiêu” chiếm rẫy, cướp nhà

Dối lừa, lường gạt dân ta...

“Cộp dê” bí kíp quỷ ma của Tàu

 

Nhằm tiêu diệt cháu con Hồng Lạc

(Do điệp viên Hồ tặc mang qua)

Dày công đầu độc dân ta

Văn hóa Lạc Việt biến ra "háng" Tàu

 

Sách giáo khoa còn đâu lễ giáo?

Đem “vô thần”... dạy bảo học sinh

Văn chương, thi phú nước mình

Ngụy quyền Hà Nội cố tình bỏ quên

 

Lịch sử bốn ngàn năm đem xóa

Hỏi Trưng Vương đánh giặc lạ nào?

Học sinh biết “giả nhời” sao?

Sau khi “hồ đảng” tào lao chơi...khùng

 

“đảng” cố xóa anh hùng Lạc Việt

(Bao tiền nhân tiêu diệt Tàu ô

Đứng lên xây dựng cơ đồ)

Thay bằng lịch sử Hán nô thờ Tàu

 

“đảng” nhồi nhét vô đầu giới trẻ

Đừng phí công học lễ làm gì?

Muốn làm nữ tử, nam nhi

Tranh quyền, đoạt lợi...đến khi “thành tài”

 

“đảng” nhắc nhở những ai do dự

Hãy nhìn gương cán bự đảng hồ

(Thiến heo, trộm chó, chăn bò)

Chữ nghiã dốt nát vẫn mò lên cao

 

Xóa chữ Việt thế vào chữ “Háng”

“đảng ươn hèn” khốn nạn ăn gian

Lập lờ theo kiểu hai mang

Đem thứ hổ lốn lên bàn...chơi khăm.

 

Cách “trồng người” bao năm của “đảng”

Hái quả “ngon” xuất cảng nước ngoài

Á, Âu, vang dội khắp trời

Gái thì đĩ điếm, trai thời lưu manh

 

Niền giáo dục “đàn anh” vong bản

Đã tạo ra vấn nạn Hán nô

Tôn thờ chủ thuyết  “tam vô”

Còn đâu tổ quốc - cơ đồ Việt Nam?

 

 

Thảo Chương Trần Quốc Việt

29-11-2021

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính