Tin đồn Đôn Hậu đầu thai?!

 

 

Cách đây 7 tháng gia đ́nh ông bà Phùng văn Sơn, xă Hưng Yên, ở thôn Tân Phong, xă Quế Lộc, huyện Nông Sơn, Quảng Nam, có nuôi một con ḅ cái và đẻ ra một con bê con, chỉ có hai chân sau mà thôi.

 

Hiện tại con bê vẫn phát triển b́nh thường, đă nặng trên 60 kí lô và có thể đi bằng hai chân sau như người.

 

Mấy ngày vừa qua nhiều người từ nơi khác đến để xem con bê lạ lùng này và trả giá cao để xin mua.

 

Trước đây gia đ́nh này có nuôi một con heo nái đă đẻ được một heo con cũng chỉ có hai chân. Tuy nhiên, sau khi được sinh ra, con heo hai chân đó đă chết.

 

Những người “mê tín dị đoan” kháo nhau rằng, các ác tăng khi chết sẽ đầu thai trở lại như vậy, để trả nghiệp báo cho những tội ác của kiếp trước. Tỉ dụ như vụ “biển máu miền Trung” và “Thanh Bồ Đức Lợi” do phái Ấn Quang tạo ra. Cho nên cấp trên của họ, khi chết sẽ không lên cơi Niết Bàn mà cũng không xuống hỏa ngục, phải đầu thai trở lại thành những kiếp quái vật như vậy ở những nơi họ đă gây ra tội ác.

 

V́ thế có thơ truyền khẩu rằng:

 

Đôn hậu đầu thai

 

Đi tu mà lại có bồ

Hiếp dâm, uống máu, bây giờ đầu thai

Thành ḅ, chân chỉ có hai

Ăn rau, ăn cỏ, trả dài nghiệp xưa

 

Kiếp ḅ cho xứng tội lừa

 

Dân oan vụ biển máu miền Trung 1964 - 1966.

 

 

Bà Liên bên con bê hai chân của ḿnh

 

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]