NHẮN LĂO TRẦN KHUÊ

 

Này ông, ông giáo Trần Khuê

Rằng ông có dám xin thề hay không?

Thề rằng tống cổ thằng Nông

Thề rằng phải vặt sạch lông thằng Hồ

Vặt xong chỉ hắn la to:

“Chính Mi mới thật tội đồ quốc dân

Mi đem chủ thuyết phi nhân

Phá tan đất nước, bán dần quê hương

Bây giờ bác đảng tận đường

Phải dẹp cộng sản để nhường tự do

Dẹp đi xú uế lăng Hồ

Dẹp đi chủ thuyết tam vô lỗi thời…”

Nếu ông nói đúng như lời

Ta đây, ta sẽ vâng nhời theo ông

Nếu không th́ chớ đừng ḥng

Chỉ là múa rối, chỉ mong mị lừa.

Ông ơi! Tṛ ấy đă xưa!

 

Cam thành, May 12, 2006

Tha Nhân

 

 

 

NB Việt Thường- nhận định về Trần Khuê Giáo Sư Cá Nướng

Đỗ Sơn VOV tháng 10, 2005

Audio Lưu Trữ
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-NBVietThuongNhanDinhVeDanChuCuoiTranKhue991.wmv

H́nh ảnhTrần Khuê , Giáo sư Cá Nướng, Guru 19 tháng tù không ăn cơm tù
không mặc đồ tù
 

 

 

[Văn Học - Nghệ Thuật]    [Tin Tức & BL]     [Trang chính]