Biếm thi Tha Hương 

 

Tui xin nỗi đấy…

 

(Cảm tác khi đọc bản tin "Nhầm Lẫn" của Phạm Thanh Phương về vụ trần t́nh và xin lỗi của "chú Nư" sau khi cho phát thanh năm kỳ liền những bài của Hà Dương Dực với nội dung vo tṛn, bóp méo lịch sử dân tộc, bài bác chính nghĩa,  miệt thị chính thể và quân lực miền Nam Việt Nam Cộng Ḥa trên đài phát thanh Chân Trời Mới - Cũng xin thưa với các bác là Tha Hương nhà cháu tin rằng được sống trong một thế giới tự do pháp trị, không bác nào ... ngây thơ cụ mà phán là khi ai đồng quan điểm hoặc chuyển bài của ai thì có nghĩa là người này nhất định phải CÙNG PHE với người kia hoặc chắc chắn người ấy bị ẢNH HƯỞNG bởi người nào...) 

 

 

Tự do, chính thể Cộng Hoà

Có ǵ là tốt để mà tui khen ?!

Tướng th́ chỉ biết quen đánh giặc

Giữ bốn vùng, mưa nắng gian lao

Chứ đâu biết lột, biết bào

Để giàu bạc tỉ như bao tướng Hồ !

Rứa th́ có chi mô mà giỏi !

Bảo tui khen, tui lói nàm thao ???

Quân th́ dũng cảm, anh hào

Xả thân bảo vệ đồng bào yên vui

*

C̣n bộ đội chúng tui nhục khổ

Bị Hồ dê dụ dỗ hy sinh

(Hy sinh cho cái ba đ́nh

Khi chanh hết nước, đảng ḿnh quăng chanh!)

Hy sinh ấy nào dành cho nước

Hay cho dân mà được vinh quang !?

Hồ sai xâm lược miền Nam

Chết oan, chết uổng bao ngàn chiến binh !

*

Tổng Thống “Ngụy” dốt kinh, dốt đặc

Chống xâm lăng, đánh giặc mà thôi

Cốt làm chính nghĩa sáng ngời

Biết chi giết vợ khơi khơi như hồ !

Không dâm đăng rồi hô ... trinh bạch ...

Chẳng gian hùng cướp sạch của dân

Không đưa dân đến cùng bần

Không lừa mị, lại ân cần chăm lo !

Bọn Ngụy thế, tội to, ... Đả Đảo !!!

Nên tui chê, sao nạo nhà tui ???

Ngụy bay không biết giết người

Sao b́ với đảng Hồ tôi được cà ???

*

Đảng mê quyền lực, đô la

Ngụy thua là chắc, c̣n ta thán ǵ?

Tui xin nỗi đấy, ... huề đi !

Biểu t́nh chống đối làm chi, tốn giờ !

*

Chú Ní Xái Hùn kư tên và đóng rấu

 

 

Bác Tha Hương ghi lại

2007

 

 

Nguyên bản:

Tác giả Phạm Thanh Phương

Nhầm Lẫn.???

 

 Trong tuần lễ vừa qua, dư luận bàn tán rất xôn xao về hiện tượng đài phát thanh Chân Trời Mới và Tiếng Nước Tôi của Đảng Việt Tân đă cho phát năm kỳ liền những bài viết cuả tên VC Hà Dương Dực, trong bài viết mang nội dung bóp méo lịch sử, bài bác chính nghĩa của VNCH trong cuộc chiến chống sự xâm lăng của khối CS Quốc Tế qua bọn bầy tôi CSVN trước năm 1975.

Ngoài ra bài viết này c̣n ca tụng cuộc chiến xâm lược tàn ác của CSVN do tên vong nô Hồ Chí Minh lănh đạo và bôi nhọ h́nh ảnh của người lính VNCH một cách bất lương, rất bỉ ổi.

Mặc dù Tổng Bí Thư Việt Tân (Lư Thái Hùng) đă có "lời xin lỗi" và cho đó là một sự vô t́nh "nhầm lẫn". Tuy nhiên, dư luận vẫn cho đó là những lời ngụy biện mang tính "Đấm bùn sang ao" lấy lệ, hầu lấp liềm những bí ẩn , khó bề bạch hóa. Dư luận cũng cho rằng, "lời xin lỗi" đó, không thể che được cái thực chất khuất lấp của Trung Ương Đảng Việt Tân nói chung và cá nhân Lư Thái Hùng nói riêng.

Trước sự kiện "nhầm lẫn" này, những người quan tâm đến công cuộc đấu tranh chợt nhớ đến bài viết của Lư Thái Hùng mang tên "Dân Giàu Nước Mạnh" trên trang Web Việt Tân vào dịp công khai hóa danh xưng của đảng này vào cuối năm 2004, để có thể nhận định một cách chính xác sự "nhầm lẫn" như thế nào và mang ư nghĩa ǵ?

Chuyện "nhầm lẫn", vô t́nh hay cố ư

 Tự bản thân đă có sự trả lời

"Lời xin lỗi" sao ỡm ờ hời hợt

Tựa phường chèo, muá máy tạo niềm vui

Trong bài viết "Dân Giầu Nước Mạnh", Lư Thái Hùng viết: : "Tại Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII vào năm 1993, ông Đỗ Mười, lúc đó là Tổng bí Thư, đă đề cập đến mục tiêu của đường lối đổi mới là thực hiện "dân giàu nước mạnh, xă hôi văn minh" , trước khi đảng quyết định theo đuổi chủ trương công nghiệp hoá, hiện đại hóa Việt Nam vào năm 1996. Lúc đó, ông Đỗ Mười đă vạch ra một số biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu này trên các mặt giáo dục, y tế, văn hóa và bồi dưỡng thế hệ trẻ là để xây dựng con người Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ nói riêng phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức. Song xây dựng một xă hội công bằng, nhân ái, thiết lập quan hệ thật sự tốt đẹp và tiến bộ giữa con người và con người trong sản xuất và trong đời sống, để từ đó làm tăng gấp bội lần hiệu quả kinh tế và xă hội".

 

 Sau khi ca tụng tên hoạn lợn Đỗ Mười, Lư Thái Hùng cũng không quên ca tụng tiếp những tên Tổng Bí Thư khác của CSVN, Lư Thái Hùng viết tiếp: "Chính v́ nh́n ra vấn đế cốt lơi nói trên, những người lănh đạo sau ông Đỗ Muời như các ông Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh cũng đă tiếp nối, coi vấn đề phát triển con người trở thành một chiến lược quan trọng, đưa giáo dục lên hàng quốc sách. Tất cả những nỗ lực nói trên, phản ảnh một ước mơ của đảng Cộng sản Việt Nam là đến năm 2020"

 

 Đọc tiếp đoạn này, người ta thấy được một sự thật hiển nhiên bất khả chối từ, trong thời gian 10 năm trở lại đây, sự giác ngộ của CSVN chính là những hiện tượng phản phúc cắt đất nhượng biển cho Trung  Cộng, xuất khẩu phụ nữ đi làm nô lệ t́nh dục một cách ồ ạt dưới b́nh phong hôn nhân, xuất khẩu các em bé đi làm nô lệ t́nh dục tại Cam Bốt, Tôn giáo, niềm tin bị khủng bố, ḱm kẹp dă man , và biết bao nhiêu cảnh điếm nhục xẩy ra nhan nhản trên khắp nẻo đường đất nước như hôm nay.

Có lẽ cũng nhờ cái mà Lư Thái Hùnh gọi là "ư thức giác ngộ" ấy mà ngày nay cán bộ trung ương đảng CSVN, tên nào ít nhất cũng có vài trăm triệu Mỹ Kim trong các ngân hàng ngoại quốc. Như vậy sự "ư thức, giác ngộ" của VC là cái ǵ ??? ..Bây giờ cái "ư thức giác ngộ" ấy lại được bọn hậu duệ CSVN tiếp tục phát triển th́ không biết Giang Sơn Việt và con Hồng cháu Lạc sẽ phải trôi dạt về đâu ??? Mặc dù sự thật đă rơ như ban ngày, nhưng không hiểu tại sao, Lư Thái Hùng cũng lại "nhầm lẫn" để viết lên những lời tung hô đám Lănh Đạo CSVN một cách trơ trẽn như vậy.

 

Trước vấn đề thực tế tang thương của đất nước, đáng lẽ với cương vị Tổng Bí Thư một đảng "Cách Mạng" như Lư Thái Hùng, chắc chắn phải thấy được trong thời gian 10 năm trở lại đây, với bản chất gian tham cố hữu, CSVN coi quyền lợi của cá nhân, phe nhóm lúc nào cũng bao trùm quyền lợi của dân tộc, v́ vậy chúng phải mở cửa bang giao với thế giới bên ngoài để sống c̣n. Hơn nữa, cái "ư thức, giác ngộ" chỉ là phương sách bóc lột, buôn dân , bán nước một cách tinh vi hơn, và làm giầu kiểu mới bằng cách liên thủ cùng ngoại nhân bóc lột xương máu của người dân Việt Nam .

 

 Nh́n vào hai sự kiện bài viết "Dân Giầu Nước Mạnh" của Lư Thái Hùng năm 2004 và hiện tượng bài viết phản động của Hà Dương Dực được hai đài Tiếng Nước Tôi và Chân Trời Mới cho phát thanh liên tục, có thật là một sự "nhầm lẫn" hay không, có lẽ chúng ta đă có câu trả lời thoả đáng.

Hai sự kiện , một con người "nhầm lẫn"

Nói sao đây, sự thật đă tỏ tường

Xin giác ngộ, t́m con đường chính nghĩa

Giúp dân ḿnh, thoát khỏi kiếp tai ương

 

Tóm lại, trước hoàn cảnh tăm tối của đất nước, thiết nghĩ tất cả những người Việt Nam, những ai c̣n tha thiết với Quê Hương, Dân Tộc, hăy b́nh tâm tỉnh trí nhận định mọi sự kiện một cách cẩn thận. Chúng ta không thể hời hợt để những kẻ lợi dụng hai chữ "nhầm lẫn" để lũng loạn đâm sau lưng tâm huyết của những tâm hồn tha thiết với quê hương, dân tộc. Hơn nữa, chúng ta phải tự tin và can đảm vạch mặt, chỉ tên những phường "Ăn cơm Quốc Gia, thờ ma CS" đang nhan nhản tung hứng, lừa bịp dưới bất cứ h́nh thức nào. Có như thế mới mong có thể tạo được sức mạnh, rút ngắn ngày trở về quang phục Quê Hương.

 

 Phạm thanh Phương (Úc Châu)

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính