Tầu có thể làm giống Nga đưa lính Chệt vào Việt Nam

 

Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN

 

 

Nga và Tầu cùng nguồn gian xảo Cộng sản và bất chấp luật pháp Quốc tế. Nga và Tầu hiện nay thường liên kết với nhau để chống đối lại phía Tây phương Hoa kỳ và Liên Au. Cuộc NỔI DẬY của Ukraine cho Việt Nam những bài học sau đây:


* Dân Ukraine đă cương quyết đứng lên để thoát ảnh hưởng của Nga. Đó là bài học đầu tiên cho Dân Tộc Việt Nam NỔI DẬY để tự cứu ḿnh.


* Bài học thứ hai là về lựa chọn về Kinh tế. Ukraine chọn Nga là đi vào bế tắc trong phát triển Kinh tế lâu dài. Họ nhất quyết đấu tranh để lựa chọn những Thị trường Tây phương Hoa kỳ và Liên Au. Dân tộc Việt Nam cũng không thể chọn Tầu , mà phải đi với Thị trương Tây phương Hoa kỳ và Liên để phát triển Kinh tế.


* Bài học thứ ba là việc Putin sử dụng những gian xảo tuyên truyền để đem quân đội vào Crimea và nhằm phía miền Tây của Ukraine với cái cớ là để bảo vệ an ninh và tài sản của dân Nga và dân nói tiếng Nga. Sư hiện diên của quân đội trên lănh thổ Ukraine nhằm ngăn chặn cái quyết định đi với Tây phương của nước Ukraine. Tại Việt Nam, đảng Cộng sản, v́ tham nhũng và v́ muốn Trung quốc bảo vệ quyền độc tài cai trị của đảng, nên đă hoàn toàn thả lỏng cho người Tầu vào Việt Nam:


=> Người Tầu tự do vào Việt Nam không cần Visa.


=> Hầu hết những Dự án do những Công ty Tầu thầu được và đă “xuất cảng“ nhân công Trung quốc sang làm việc. Người Tầu lập những làng cạnh Dự án.


=> Nhường những Tài nguyên hầm mỏ cho Tầu khai thác dài hạn. Cạnh những hầm mỏ ấy là những làng Tầu


=> CSVN cũng đă cho thuê dài hạn những khu đồi rộng để Tầu trồng cấy. Nhân công Tầu cũng di dân sang những khu nhượng địa ấy.


=> CSVN đă cho cho Tầu thuê những vùng ven biển dài hạn để nuôi tôm cá.


=> Các hăng xưởng Tầu cũng đă được xây dựng tại Việt Nam.


=> Những Thương gia Tầu đă dễ dàng chuyển vào Việt Nam tràn đầy hàng hóa Trung quốc để giết hàng Việt Nam tại sân nhà. Phần lớn những hàng hóa Tầu là những hàng tồn kho, hết hạn tại Trung quốc và bán với giá rất rẻ. Hàng Trung quốc mang nhiều chất độc và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe dân Việt Nam, nhất là quần chúng dân nghèo. Việc lan tràn hàng Trung quốc chính là cuộc xâm lăng Kinh tế của Trung quốc.


=> Những Thương gia Tầu lập những khu phố, những khu thương mại riêng. Đó là những tiểu “Chợ Lớn “ sau này.


=> Những lái buôn của Tầu sang Việt Nam để mua hàng, làm đầu cơ và gây xáo trộn việc làm ăn của dân chúng.


=> Những phụ nữ Việt Nam lấy chồng Tầu hay Đài Loan (cũng là Tầu), rồi con cháu lai Tầu và những con cháu này có thể trở lại Việt Nam ở.


=> V́ gia đ́nh Tầu chỉ có một con, nên tuổi trẻ Tầu hầu hết là con trai. Những thanh niên Tầu không cần Visa khi qua Việt Nam, nên họ có thể sang lấy Vợ Việt Nam và ở luôn tại đây. Con cái sinh ra cũng mang một nửa máu Tầu phía người Cha.


Tất cả những xâm nhập trên đây vào nội địa Việt Nam làm thành “da báo“ của Tầu từ Bắc chí Nam, nghĩa là khắp nước ḿnh đầy những khu Tầu.


Bài học từ Urkraine khiến chúng ta nghĩ rằng Tầu cũng có thể làm giống như Putin, nghĩa là trước mặt Quốc tế, Tầu lấy cớ BẢO VỆ AN NINH VÀ TÀI SẢN của công dân Tầu ở Việt Nam để họ đưa QUÂN ĐỘI TẦU VÀO VIỆT NAM mà Quốc tế cũng đành bó tay như trường hợp Ukraine lúc này.


Dân Tộc Việt Nam phải tự ḿnh đề pḥng trường hợp Tầu lấy cớ để xâm nhập quân đội vào Việt Nam. Việc đề pḥng phải đặt cơ sở chống lại ngay từ bây giờ chứ đừng đợi sau cuộc NỔI DẬY như Ukraine v́ những lư do sau đây:


* Thái độ yếu ớt của Tây phương trước việc xâm nhập quân đội của Putin vào Urkaine, một nước trực tiếp động chạm đến anh ninh Liên Au, cho chúng ta nghĩ rằng khi Tầu cho quân đội vào Việt Nam, th́ Tây phương càng phản ứng yếu ớt hơn v́ chúng ta ở xa xôi với Tây phương.


* Dân Tộc Việt Nam phải đặt những cơ sở KHÁNG CHIẾN chống Tầu

ngay từ lúc này trước khi Tầu xâm nhập.


* Bắt đầu thực hiện KHÁNG CHIẾN thực sự chống Tầu lúc này để báo động cho Quốc tế về nạn xâm nhập quân sự Trung quốc để, trước khi Tầu làm ẩu, Tây phương và Mỹ dễ dàng hỗ trợ chúng ta hơn là lúc Tầu đă cho quân đội vào Việt Nam như việc đă rồi.


* Việc KHÁNG CHIẾN ngay từ lúc này khiến dân Tầu ở Việt Nam phải ngại sợ và có thể v́ đó mà giàm cường độ tăng trưởng những mảnh “da báo”.

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 13.03.2014

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo