Nhân giàn khoan dầu, đuổi luôn Chệt lan tràn trên đất liền

 

Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN

 

 

Nhân Giàn khoan dầu HD-981 đứng xừng xững ở vùng Biển đặc quyền Kinh tế của nước ta, CSVN không thể dối trá với dân chúng. Từ vụ Biển, Đảo này, Dân Tộc chắc chắn nổi lên để thanh toán bè lũ CSVN bán nước. Việc bán nước tràn lan trên đất liền từ Bắc chí Nam: nhan nhản những nhượng địa cho Chệt.


Thực vậy, chính trên đất liền của lănh thổ Việt Nam, cuộc xâm lăng của Trung quốc lan tràn như vết dầu loang thành h́nh da báo từ Bắc tới Nam. CSVN cai trị Dân Tộc, không những không thi hành trách nhiệm bảo vệ giang sơn, mà c̣n v́ quyền lợi chính trị cho đảng và v́ tham nhũng hối lộ của từng đảng viên lănh đạo, đă để người Trung quốc vào hoành hành trên lănh thổ như chỗ không người, cho thiết lập những khu thương mại Chệt như tự trị, nhường dài hạn những tài nguyên quốc gia cho Tầu khai thác, trao những khu đất cho Tầu thuê để trồng trọt lâu năm, dành những khu ven biển cho Chệt nuôi tôm cá… để họ mang người sang lập những làng mạc xung quanh.


Đảng CSVN không những không thi hành trách nhiệm bảo vệ non sông, mà c̣n nối giáo cho giặc làm cho cuộc xâm lăng tiệm tiến của Trung quốc lan tràn trên đất Tổ.


Dân Tộc nhắc cho đảng CSVN những lời dậy của Tiền Nhân


* Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn :


“Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. V́ rằng họ cho ḿnh cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Tàu Hán. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: "Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác". Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu.“


* Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đă viết :


“Nay các ngươi… trông thấy quốc sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc, mà không biết tức,… Chẳng những ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm về sau, tiếng xấu hăy c̣n măi măi.“


* Lời của vua Lê Thánh Tôn đă nói như sau:


“… một thước núi, một tấc đất của ta lẽ nào lại tự liệu vất bỏ được ! Kẻ nào dám đem một thước núi, một tấc đất của Tổ Tiên giống ṇi để làm mồi cho giặc th́ kẻ đó phải bị trừng trị nặng !.”

 

Khi mà đảng CSVN không những không làm trách nhiệm bảo vệ Nước, mà c̣n phạm vào cái tội Trời không tha và Đất không dung là tội bán Lănh Hải, Lănh Thổ, th́ Dân Tộc phải đứng lên làm BỔN PHẬN mà Tiền Nhân trao phó trong suốt chiều dài của Lịch sử: ĐỨNG LÊN TỰ VỆ LẤY M̀NH VÀ KHÁNG CHIẾN ĐUỔI QUÂN XÂM LĂNG ra khỏi bờ cơi !

 

Xâm lăng Trung quốc đến hồi trầm trọng, Dân tộc phải NỔI DẬY diệt lũ bán nước và đuổi Tầu


Tại Việt Nam, đảng Cộng sản, v́ tham nhũng và v́ muốn Trung quốc bảo vệ quyền độc tài cai trị của đảng, nên đă hoàn toàn thả lỏng cho người Tầu vào Việt Nam:


=> Người Tầu tự do vào Việt Nam không cần Visa.


=> Hầu hết những Dự án do những Công ty Tầu thầu được và đă “xuất cảng“ nhân công Trung quốc sang làm việc. Người Tầu lập những làng cạnh Dự án.


=> Nhường những Tài nguyên hầm mỏ cho Tầu khai thác dài hạn. Cạnh những hầm mỏ ấy là những làng Tầu.


=> CSVN cũng đă cho thuê dài hạn những khu đồi rộng để Tầu trồng cấy. Nhân công Tầu cũng di dân sang những khu nhượng địa ấy.


=> CSVN đă cho cho Tầu thuê những vùng ven biển dài hạn để nuôi tôm cá.


=> Các hăng xưởng Tầu cũng đă được xây dựng tại Việt Nam.


=> Những Thương gia Tầu đă dễ dàng chuyển vào Việt Nam tràn đầy hàng hóa Trung quốc để giết hàng Việt Nam tại sân nhà. Phần lớn những hàng hóa Tầu là những hàng tồn kho, hết hạn tại Trung quốc và bán với giá rất rẻ. Hàng Trung quốc mang nhiều chất độc và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe dân Việt Nam, nhất là quần chúng dân nghèo. Việc lan tràn hàng Trung quốc chính là cuộc xâm lăng Kinh tế của Trung quốc.


=> Những Thương gia Tầu lập những khu phố, những khu thương mại riêng. Đó là những tiểu “Chợ Lớn “ sau này.


=> Những lái buôn của Tầu sang Việt Nam để mua hàng, làm đầu cơ và gây xáo trộn việc làm ăn của dân chúng.


=> Những phụ nữ Việt Nam lấy chồng Tầu hay Đài Loan (cũng là Tầu), rồi con cháu lai Tầu và những con cháu này có thể trở lại Việt Nam ở.


=> V́ gia đ́nh Tầu chỉ có một con, nên tuổi trẻ Tầu hầu hết là con trai. Những thanh niên Tầu không cần Visa khi qua Việt Nam, nên họ có thể sang lấy Vợ Việt Nam và ở luôn tại đây. Con cái sinh ra cũng mang một nửa máu Tầu phía người Cha.


Tất cả những xâm nhập trên đây vào nội địa Việt Nam làm thành “da báo“ của Tầu từ Bắc chí Nam, nghĩa là khắp nước ḿnh đầy những khu Tầu.


Muốn đuổi quân Tầu xâm lăng từ Biển, Đảo đến đất liền, trước hết phải diệt tụi CSVN bán nước. Đó là thi hành BỔN PHẬN mà Tiền nhân trao phó vậy.

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN

Geneva, 08.05.2014

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo