Giàn khoan HD-981 & cái chết của CSVN

 

 

 

Giàn khoan HD-981 là viên thuốc độc mà chính CSTQ nhét vào mồm CSVN để phải nuốt đi và chết. Cái Công Hàm mà Phạm Văn Đồng/Hồ Chí Minh kư bán nước cho Tầu để lấy súng đạn giết Dân Tộc Việt


Giàn khoan HD-981 là viên thuốc độc mà chính CSTQ nhét vào mồm CSVN để phải nuốt đi và chết. Cái Công Hàm mà Phạm Văn Đồng/Hồ Chí Minh kư bán nước cho Tầu để lấy súng đạn giết Dân Tộc Việt Nam  nay đă được Tầu chế biến thành độc dược HD-981 thấm máu những những người Việt Nam vô tội đă chết v́ Công Hàm ấy và được chính Tầu nhét vào mồm CSVN uống  để những kẻ bán nước từ Hồ Chí Minh đến con cháu ngày nay phải chết.

 

TRỜI XANH  CÓ MẮT và những kẻ gây nhân bán nước đang bị phạt với bản án “Trời không tha, Đất không dung”. Hai viễn tượng được đặt ra cho cái chết này của CSVN: (i) Cái chết tuyệt nọc độc ác của CSVN! ; (ii) Những ai đang t́m cách cứu cái chết này?

 

(i) Cái chết tuyệt nọc độc ác của CSVN! 

 

         Hồn thiêng của Tổ Tiên sống lại để thẳng tay trừng phạt những kẻ bán nước và Linh hồn những dân Việt vô tội phải chết oan uổng do tội ác chất chồng của CSVN đang hiện về và tuyên án: “MỘT CÁI CHẾT TUYỆT NỌC CSVN”. Đông lắm những linh hồn từ cuộc Cải Cách Điền Địa, từ Tết Mậu Thân 1968, từ những người vượt biên đang nằm đáy Biển Đông những năm 1975. Nhưng Linh hồn này đ̣i CÔNG LƯ.

 

         90 triệu dân Việt c̣n đang sống trong nô lệ ngày nay đứng lên thi hành bản án mà Tổ Tiên ta tuyên phạt kẻ bán nước và những Linh hồn của những người chết oan uổng dưới tội ác của CSVN kéo dài những chục năm trường đang truyền lệnh cho 90 tiệu dân Việt phải nghiêm minh đ̣i hỏi CÔNG LƯ đối với những tên gay tội ác!  

 

(ii) Những ai đang t́m cách cứu cái chết này?

 

CSVN đă gây tội ác cho dân tộc qua những chục năm dài cho nhiều thế hệ. Cơ chế này c̣n tồn tại th́ Xă hội tương lai c̣n bị tha hóa đến thác loạn và Kinh tế quốc dân c̣n bị phá sản. Do đó, v́ tương lai thăng tiến Xă hội và phát triển Kinh tế quốc dân, nên phải chôn vui hẳn cơ chế này đi.

 

Tuy nhiên đảng CSVN đang t́m đủ mọi cách để “chết đuối muốn cứu lấy bọt” bằng chiêu bài H̉A GIẢI H̉A HỢP. Một số những thành phần hoạt đầu chính trị cơ hội trong cũng như ngoài nước đang vận động ngay với những nước ngoài để cứu lấy cái bọt CSVN, nghĩa là chỉ nhằm “cải thiện” những chi tiết bên ngoài cho chế độ mà vẫn giữ lại cơ chế CSVN.

 

Hồ Chí Minh là tên tội đồ của dân tộc đầu tiên và mang nọc độc Cộng sản rải tràn lên Quê Hương Việt Nam. Phải chôn vùi hẳn cái nọc độc ấy. Chính v́ vậy, những thành phần nào c̣n hoạt động để giữ lại một phần dù nhỏ cũa nọc độc ấy đều bị quần chúng Việt Nam coi là ṭng phạm ới tội ác CSVN.   

    

         Pḥng bệnh hơn chữa bệnh, nên chúng tôi muốn nêu ra sau đây những  trường hợp chúng ta phải đề pḥng:

 

=>     Những thành phần gọi là phản tỉnh tại quốc nội, nhưng vẫn c̣n ca tụng tên tội đồ Hồ Chí Minh hay vẫn c̣n dấu diếm giữ lại thẻ đảng. Họ có thể tùy cơ hội đứng ra chia phần bánh vẽ theo chiêu bài Ḥa Giải Ḥa Hợp.

 

=>     Những thành phần v́ tranh chấp nhóm đảng hay địa vị tại trong nước mà đă bị CSVN nhốt tù, nay được thả ra và được CSVN cho ra nước ngoài hoạt động nhằm vận động Ḥa Giải Ḥa Hợp tại Hải ngoại. Càng nghi ngờ hơn nữa nếu những thành phần được CSVN cho ra nước ngoài mà c̣n ca tụng tên tội đồ Hô Chí Minh.

 

=>     Những thành phần chính trị cơ hội, trước đây đă từng đấu tranh chống CSVN, nhưng nay v́ ngửi hơi phần bánh vẽ, có thể lén lút hay công khai tuyên bố “đối thoại với CSVN” nhằm phục vụ cho chiêu bài Ḥa Giải Ḥa Hợp do CSVN, qua Nguyễn Thanh Sơn, đang được kêu gọi tại Hải ngoại. Chúng ta phải theo rơi tên Nguyễn Thanh sơn đi gặp những ai, những nhóm đảng nào để dễ nhận diện đám chầu ŕa chính trị cho Ḥa Giải Ḥa Hợp.

 

=>     Những thành phần thuộc những Phong trào Nhân quyền. Chúng ta mong muốn nước Việt Nam có Nhân quyền, nhưng không phải là Nhân quyền do CSVN ban phát. Chúng ta phân biệt:

 

*        CSVN có thể sử dụng Nhân quyền như sợi dây thung nhằm đổi chác quyền lợi vật chất cho đảng của họ.

 

*        Có những thành phần giữa chúng ta núp dưới chiêu bài đấu tranh cho Nhân quyền, nhưng với những tính toán địa vị cá nhân mà chỉ đi tới mức kiện toàn cho cơ chế CSVN, nghĩa là vẫn chấp nhận cơ chế CSVN tiếp tục tồn tại trên Quê Hương Việt Nam

 

         Tệ hại hơn cả là một số Phong trào Nhân quyền lợi dụng việc quen biết với những Dân biểu, Nghị sĩ nước ngoài để đấu tranh. Những Dân biểu, Nghị sĩ nước ngoài này chỉ đi tới mức đ̣i hỏi một số những thỏa măn Nhân quyền co dăn như dây thung, nghĩa là không đi đến chỗ dứt bỏ hẳn cơ chế CSVN hiện hành.

 

         Dân Việt tại Hải ngoại có thể nghi ngờ một số những Phong trào Nhân quyền này chỉ đi đến một số thỏa mản do CSVN lừa đảo nhằm giữa lại cơ chế đầy tội ác từ bản chất. Những Phong trào Nhân quền cần phải MINH NHIÊN tạo được sự xác tín của quần chúng rằng mục đích tối hậu của tranh đấu Nhân quyền là đi đến CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN. Khi nào quần chúng chưa thấy sự bầy tỏ MINH NHIÊN ấy, th́ quần chúng vẫn có quyền nghi ngờ những hậu ư Ḥa Giải Ḥa Hợp, nghĩa là CSVN vẫn tồn tại.

 

Khi viết như trên, có ít người công kích rằng chúng tôi làm phân tán hàng ngũ chống Công. Chúng tôi xin trả lời rơ rệt rằng:

 

-        Chính những phạm trù trừu tượng về Nhân quyền không phải là khí giới khả dĩ lật đổ một chế độ, mà ngược lại có thể trở thành những cái màng vải sơn phết đẹp đẽ che bọc cho những tính toán quyền lợi vật chất đen tôi, đôi khi mất công lư.

 

-        Sự đoàn kết không đến từ cái màng vải bao bọc đẹp đẽ bề ngoài khi bên trong c̣n những ngờ vực tính toán lừa đảo, mà sự đoàn kết chính yếu đến từ việc làm cho người khác thấy MINH NHIÊN cái mục đích tối hậu không thể ngờ vực: DỨT BỎ HẲN CƠ CHẾ CSVN, chứ không thể chỉ sơn phết bề ngoài đánh lừa người khác mà giữ cái cơ chế đó lại.

 

Làm thế nào người khác tin rằng một người có thể dứt khoát đấu tranh CHÔN VÙI CƠ CHẾ CSVN mà đồng thời ca ngợi Hồ Chí Minh, một đại tội đồ của Dân Tộc.

 

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên, Kinh tế

Geneva, 09.05.2014

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo