Nhập gia tùy tục!

Hoan Hô Canada!

 

 

Chúng ta hăy nghe lời của một thị trưởng DORVAL tại tỉnh bang QUEBEC bên Canada trong một quảng cảo trên TV: “Hăy xiên miếng thịt heo trên cái nĩa ăn của các bạn” (PUT SOME PORK ON YOUR FORK).

 

Vị thị trưởng từ chối nguyện vọng của người Hồi Giáo là bỏ món thịt heo ra ngoài thực đơn của các trường công lập và giải thích như sau:

 

Các cha mẹ gốc đạo Hồi Giáo đ̣i bỏ món thịt heo trong thực đơn của các trường học trong vùng thành phố MONTREAL thuộc tỉnh bang Quebec.

 

Vị thị trưởng của vùng phụ cận DORVAL trong thành phố Montreal đă từ chối nguyện vọng đó và giải thích tại sao:

 

* Tất cả người Hồi Giáo phải hiểu rằng họ phải sát nhập vào phong tục tập quán, nếp sống và truyền thống của Canada và nhất là tại tỉnh bang Quebec khi họ chọn lựa di cư đến nước của chúng tôi.

 

* Họ phải hiểu rằng họ phải sát nhập vào nếp sống tại Quebec. Họ phải hiểu rơ là chính họ phải thay đổi nếp sống cũ chứ không phải đ̣i hỏi người Canda phải thay đổi theo họ, v́ người Canada đă mở rộng ṿng tay đón họ.

 

* Người Hồi Giáo phải hiểu rằng người Canda không có phân biệt chủng tộc và bài ngoại. Nước Canada đă chấp nhận cho nhiều người đến định cư trước khi người Hồi Giáo đến.

 

* Cũng như nhiều quốc gia khác, Canada không muốn mất đi bản sắc và văn hoá của ḿnh. Và nếu Canada giang tay chào đón bạn không phải là ḿnh là thị trưởng của Dorval mà chính là toàn dân Canada.

 

* Và sau cùng người Hồi Giáo phải hiểu rằng Canada có nguồn gốc là Thiên Chúa Giáo với cây thông Giáng Sinh, nhà thờ và tập tục lễ lậy và tôn giáo phải được diễn ra trong khuôn viên riêng.

 

Hội Đồng thành phố DORVAL đă hành động đúng khi từ chối những nguyện vọng của người Hồi Giáo và đạo Sharia của họ.

 

* Đối với những người Hồi Giáo mà không đồng ư cùng với bản chất duy vật chủ nghĩa và không cảm thấy thoải mái sinh sống ở Canada, th́ trên thế giới c̣n có 57 quốc gia Hồi Giáo xinh đẹp khác mà đa số rất ít dân cư và đang sẵn sàng đón tiếp các bạn theo luật Sharia .

 

* Trước đây nếu các bạn đă rời bỏ quốc gia của các bạn mà chọn Canada mà không chọn các nước Hồi Giáo khác th́ chắc chắn là các bạn đă so sánh và nhận thấy đời sống tại xứ Canada này tốt hơn nơi khác. Chúng tôi không muốn bị các bạn kéo nước Canada xuống ngang bằng 57 quốc gia Hồi Giáo kia. Các bạn hăy tự đặt cho ḿnh một câu hỏi:

 

“Tại sao đời sống Canada tốt hơn đời sống nơi bạn ở trước đây?”

 

“Một miếng thịt heo trong thực đơn tại các trường học” là một phần của câu trả lời này…

 

* Nếu bạn đến định cư tại Canada với ư định dùng nhiều kiểu tuyên truyền để đảo chính thể chế Canada th́ xin bạn hăy dọn quần áo rời bỏ Canada về lại nơi xứ sở cũ. Ở đây không có chỗ cho tư tưởng Hồi Giáo và đạo Sharia. Nếu bạn đồng ư với bức thư này th́ xin chuyển tiếp, nếu bạn không đồng ư th́ xin dọn hành lư đi trở về quê cũ.

 

PV Z27-USA .

 

***** Đây là bản chánh bằng tiếng Anh như sau: *****

 

A commercial promoting pork says:

 

“PUT SOME PORK ON YOUR FORK” The MAYOR REFUSES TO REMOVE PORK FROM SCHOOL CAFETERIA MENU AND EXPLAINS WHY:

 

Muslim parents demanded the abolition of pork in all the school canteens of a Montreal suburb.

 

The mayor of the Montreal suburb of Dorval has refused, and the town clerk sent a note to all parents to explain why.

 

“Muslims must understand that they have to adapt to Canada and Quebec, its customs, its traditions, and its way of life, because that’s where they chose to immigrate.

 

“Muslims must understand that they have to integrate and learn to live in Quebec. “They must understand that it is for them to change their lifestyle, not the Canadians who, so generously, welcomed them.

 

“Muslims must understand that Canadians are neither racist nor xenophobic. Canada accepted many immigrants before Muslims showed up (whereas the reverse is not true, in that Muslim states do not accept non-Muslim immigrants).”

 

“Just like other nations, Canadians are not willing to give up their identity or their culture.

 

“And, if Canada is a land of welcome, it’s not the Mayor of Dorval who welcomes foreigners, but the Canadian-Quebecois people as a whole.

 

“Finally, they must understand that in Canada (Quebec) with its Judeo-Christian roots, Christmas trees, churches and religious festivals, religion must remain in the private domain.”

 

The municipality of Dorval was right to refuse any concessions to Islam and Sharia.

 

“For Muslims who disagree with secularism and do not feel comfortable in Canada, there are 57 beautiful Muslim countries in the world, most of them under-populated and ready to receive them with open halal arms in accordance with Sharia.

 

“If you left your country for Canada, and not for other Muslim countries, it is because you have considered that life is better in Canada than elsewhere. We will not let you drag Canada down to the level of those 57 countries.

 

“Ask yourself this question – just once: “Why is it better here in Canada than where you came from?”

 

“A canteen with pork on the menu is part of the answer.”

 

If you came to Canada with the idea that you will displace us with your prolific propagation and eventually take over the country, you should pack up and go back to the country you came from. We have no room here for you and your ideology.

 

Your Everyday Freedom is Not Free, Your Military Paid For It!

 

Thân mến

TQĐ

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính