Vạch lưng chơi

 

 

Bà Bảy Vân kiến nghị

Vạch trần tội phản nghịch

“Vị đại tướng” nhát gan

Đã thông đồng với địch!

 

Nội bộ (CS) nó thúi hoắc

Thằng nào cũng theo giặc

Chết rồi có lính gác

Cho nó ngủ yên giấc!

 

Chúng nó coi trời đất

Không bằng thằng con c..

Nó mọi rợ tận xương

Y chang như Hồ tặc!

 

T.Phạm


“Bảy Vân” vợ hai Lê Duẫn

 

 

 

Vì chúng là cộng phỉ !

 

Huyền thoại loài quỷ đỏ

Từ em bé tẩm dầu

Người lấp lổ châu mai

Tới đại tướng phù Tàu!

 

Việt cộng thì giống nhau

Hễ nói ra là láo

Láo khoét không có căn

Y như tên Hồ cáo!

 

Lũ chúng nó tấm máu

Gần sáu triệu đồng bào

Để chúng ta được gì?

Một đất nước toàn láo!

 

Và một bọn vô nghì

Lãnh đạo toàn thô bỉ

Đưa đến thiên đường mù

Chúng là loài Cộng Phỉ !

 

T.Phạm

 

 

 

Lũ hậu duệ già Hồ!

 

Không một người Việt Nam nào có thể vô cảm để cho tổ quốc của ḿnh sống như  thế này!

 

 

Trừ Việt cộng!

Bởi vì lũ mọi rợ

Nó chỉ nghĩ tới đảng

Đảng ôn dịch thổ tả!

 

Nó đào mồ quật mả

Nó coi rẻ tổ tiên

Nó yêu thương Các Mác

Nó tôn thờ Lê Nin

 

Nó vinh danh Stalin

Đồ tể Mao Trạch Đông

Nó coi thường chủng tộc

Con cháu giống Rồng Tiên!

 

Muốn đất nước phát triển

Muốn độc lập tự do

Muốn toàn vẹn lảnh thổ

Phải diệt đám tội đồ

Bọn Việt cộng phản quốc

Lũ hậu duệ già Hồ!

 

T.Phạm

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo