Từ Ngày Tháng Tư Đen!

 

T. Phạm

 

Gần bốn mươi năm rồi

Chưa một lần trọn vẹn

Có được một ngày vui

Từ ngày tháng tư đen!

 

Nhiều năm trời tìm quên

Trong men say của rượu

Bởi vì tôi bó tay

Nên trôi theo vận nước

 

Với chừng đó tháng năm

Đủ cho Tân Gia Ba

Mang đôi hia vạn dậm

Dân họ vượt tối tăm!

 

Cũng ngần đó thời gian

Dân tôi khoai trộn sắn

Dân oan vẫn lang thang

Yêu nước còn bị bắn!

 

Bốn mươi năm dài lắm

Thừa để đám tội đồ

Cấu kết với gian thương

Đưa cả nước xuống hố!

 

Chúng banh thây giang san

Chúng hút máu người dân

Chúng chia vùng tự trị

Nhưng chúng nói “vì dân!”

 

Đời dân tôi tắc tị

Từ ngày có cộng phỉ

Thì làm sao tôi cười

Tìm đâu ra hoan hỷ?

 

T.Phạm

 

 

Chống  Cộng Cực Đoan

 

 T. Phạm

 

Nghe những bậc lão thành

Hiện đang sống trong nước

Như xin xỏ van nài

Bọn cộng đồ ban phước!

 

Xin chúng vì dân tộc

Nới bớt sự độc tài

Và yêu thương tổ quốc

Chứ nào dám đổi thay!

 

Tôi nghe sao đau xót

Nghĩ tôị nghiệp dân mình

Phải quỳ lụy xin xỏ

Mong chúng nhỏ chút tình!

 

Trả lời sự nhã nhặn

Hoặc là chúng im lặng

Đôi khi chúng  ngục tù

Hoặc đàn áp thật nặng

 

Máu tôi như chảy ngược

Với bọn người bán nước

Nên đôi khi văng tục

Không lòng nào kềm được

 

Lạ gì bọn Việt  cộng

Nhìn cách chúng hành xử

Thật cực kỳ “phản động”

Sao ta vẫn quân tử?

 

Nếu bạn vẫn còn nghĩ

Đừng chống cộng cực đoan

Bạn mắc mưu cộng phỉ

Ta chắc chắn không còn!

 

Hơn tám mươi năm rồi

Sao ta vẫn khờ dại

Mắc bẫy bọn khôn lỏi

Để ta mãi thế nầy?

 

Ông cha ta đã chết

Dưới tay bọn côn đồ

Cũng bởi thiếu cương quyết

Mùa thu nào xa xưa!

 

Chúng ma mănh gian trá

Thỏa hiệp để giết ta

Cướp tất cả công sức

Rồi ba hoa đảng ma!

 

Ký công hàm bán nước

Nhượng biển đảo cho Tàu

Yêu nước hay bán nước?

Sao vẫn như thuở nào?

 

T.Phạm

 

 

 

 

Ngày Ấy Sẽ Không Xa

 

T. Phạm

 

Ngày ấy sẽ không xa

Ngày không còn cộng sản

Ngày đó sẽ xảy ra

Bọn công an quỳ gối!

 

Xin nhân dân tha lỗi!

Và cái đám côn đồ

Nghĩ ra sao đây ta?

Nhân dân ta phỉ nhổ!

 

Chúng chạy trốn ở đâu

Chỉ con đường độc đạo

Chạy qua trốn bên Tàu

Tất cả rồi chết ráo!

 

Ngày ấy sẽ không xa!

 

 T. Phạm

 

 

Cảnh sát Ukraine quỳ gối xin lỗi nhân dân và bài học cho công an Việt Nam

 

 

Cảnh sát Ukraine xin người dân tha thứ (Ảnh: Reuters)

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo