Ha giải, ha hợpCn đồ cướp của, giết người,

Tội danh xứng đng trọn đời khổ sai.

Việt cộng mấy chục năm trời,

Thủ tiu kể biết bao người Quốc Gia.

 

Học đi theo lũ Tầu ph,

By tr đấu tố tịch thu cửa nh.

Vợ tố chồng, con giết Cha,

Cương thường đảo ngược, nước nh tan hoang.

 

Mậu Thn Tết cũ bạo tn,

Mồ chn tập thể, on than ngt trời.

Răng đen m tấu gặp thời,

Ma Xun thặng đi (1) người người chạy te.

 

Miền Nam phỏng dế (2) đau gh,

Trại t cải tạo ko l cuộc đời.

Rừng thing nước độc thy phơi,

Tội danh Giặc Cộng đất trời kh dung.

 

Gần đy c bọn lưu vong,

H ho ha hợp với băng cn đồ.

Khc chi nhập đảng ma c,

Giết người cướp của, đng v Ch Ha (3).

 

 

Robert Mitt

 

(1) Đại thắng ma Xun hồi k khoc lc của tặc tướng Văn Tiến Dũng.

(2) Giải phng

(3) Ch Ha: nh t cũ

 

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh