Tháng Tư

 

 

 

 

Tháng Tư trời đất như ngừng lại,

Đêm tối phủ dày đất nước tôi.

Bắc Nam rợn một màu tang trắng,

Xương máu tràn vương văi núi đồi.

 

Tháng Tư nước mắt chan ḥa máu,

Địa ngục trần gian hiện giữa đời;

Ma quỷ xéo dầy sông núi Việt

Ác đảng lên ngôi hận ngút trời !

 

Tháng Tư mẹ khóc con ly biệt,

Đứa chết vùi thây bờ quê hương;

Đứa c̣n xơ xác thân tù tội,

Nước mất, nhà tan lắm đoạn trường..

 

Tháng Tư bị đuổi rời y viện

Thân c̣n loang máu, mắt c̣n băng;

Người què dắt díu người đui mắt

Vất vưỡng về quê muôn khó khăn.

 

Tháng Tư chít vội đầu tang trắng,

Mái tóc thanh xuân của vợ hiền,

Người lính một đi không trở lại,

Máu đào tô sử Việt thiêng liêng.

 

Tháng Tư máu lệ vùng kinh tế,

Dựng thời đồ đá lại nhân gian.

Cấm chợ, ngăn sông, thiêu sách vở;

Độc ác c̣n hơn chuyện Thủy Hoàng

 

Tháng Tư đoàn trẻ con ngơ ngác,

Bỏ lớp, bỏ trường lên xứ xa,

Cuốc xẻng cầm tay con lẫn mẹ,

Tháng ngày hiu hắt nhớ mong cha.

 

Tháng tư nước mắt không ngừng chảy

Oán hận dân tôi đă ngút trời;

Năm tháng dần qua đêm vẫn tối,

Ḷng người tan tác biết sao vơi !

 

Tháng Tư bầy chó lên bàn độc,

Đem luật rừng xanh áp bức người;

Súng đạn, c̣ng tay làm kinh điển

Gieo rắc oan khiên, khủng bố đời !

 

Tháng Tư kể măi không vơi chuyện,

Chẻ trúc Nam sơn viết chẳng cùng;

Biển Thái ngh́n năm không gội sạch

Tội ác Cộng nô _ lũ độc trùng !

 

 

Quang Huỳnh

(05/5/2011)

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính