MỘT CẢM NGHĨ SAU KHI NGHE TRƯƠNG TẤN SANG PHÁT BIỂU TRONG T̉A BẠCH ỐC

  

Phong Thái

 


Thật là nực cười khi nghe Trương Tấn Sang nói:  “cám ơn TT Obama và nước Mỹ đă cưu mang và giúp đỡ những người Việt Nam tỵ nạn nầy rồi họ trở thành công dân Mỹ”.

 

Trước hết chúng tôi xin được nói một điều rất ư quan trọng: chúng tôi không phải người VN của cộng sản, chúng tôi là người VN của Việt Nam Cộng Ḥa, chúng tôi ĺa bỏ quê hương bởi v́ không muốn mang quốc tịch của một người VN trong nước cộng sản. Ngày chúng tôi ĺa bỏ quê hương là ngày đau khổ nhất và nguyện với ḷng rằng khi ta trở về th́ không c̣n cộng sản nữa.

 

Xin các “ông” cộng sản cướp của giết người đừng bao giờ gán ghép chúng tôi cùng thuyền với các “ông” và đừng bao giờ lên giọng đạo đức giả như Trương Tấn Sang vừa nói ở ṭa Bạch Ốc.

 

Chúng tôi chỉ chấp nhận các “ông”  ăn cướp quay về với dân tộc Việt Nam không cộng sản nơi đó có chúng tôi. T́nh thương như biển cả, không có trại cải tạo mà chỉ có một hướng đi chung cho cả nước tiến lên với nhân loại văn minh.

 

Bất cứ lúc nào và nơi nào chúng tôi là người Việt Nan không cộng sản c̣n các “ông”  là cộng sản, hai hạng người VN mà chúng tôi không phải là con dân của các “ông”; xin các”ông” nhớ cho. Người VN tự do ở bất cứ nơi nào trên thế giới hay ở tại VN là những người khác với các “ông”.

 

Ngày nào các “ông” c̣n bán nước cho Tàu cộng, cúi đầu làm tay sai cho Tàu cộng th́ chúng tôi không nh́n nhận các “ông”  là người VN, ngày nào nhân quyền chưa có ở VN th́ các “ông” vẫn là cộng sản ác ôn như thuở nào.

 

Đă bao nhiêu năm qua nông dân VN lao đao khốn khổ v́ cái nhà nước khốn nạn của các “ông” qui định gía thu mua, máu và nước mắt của nông dân VN đă chảy tràn sông suối, đến khi nào th́ các “ông” mới thôi hút máu nông dân VN.

 

Đă bao nhiêu năm dân đánh cá bị giặc tàu cướp bóc, giết hại các “ông” có bảo vệ hay bênh vực được không?

 

Làm chánh quyền phải băo vệ dân, phải chăm lo đời sống dân ấm no (như”ông” Sang đă nhắc khéo TT Obama giúp đỡ  người ty nạn cộng săn). Các “ông” chỉ đợi cho băo tố, ngập lụt th́ người Việt hải ngoại cứu trợ các “ông” được giàu thêm, hay sau nầy các “ông”  ra lệnh đến từng nhà thu tiền cứu lụt rồi không biết tiền đi về đâu và người bị lụt th́ vẫn đói nhăn răng.

 

Một lần nữa chúng tôi xin “ông” Sang đừng bao giờ nghĩ chúng tôi những người tỵ nạn cộng sản là người VN của các “ông”. Chúng tôi là người Việt Nam Tự Do xin “ông” nhớ cho.

 

Muốn đánh Tàu cộng

Phải diệt Việt cộng

Muôn việc được cả

Chỉ thiếu gió Tây...

   

Phong Thái

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính