Khủng bố !

 

 

Phi Vũ

 

 

 

Vụ khủng b́ t́n cng vào tòa soạn của tờ báo trào phúng tại thủ đ Paris nước Pháp khín 12 người ch́t và 5 người phải vào ḅnh vịn làm rúng đ̣ng dư lụn th́ giới. Các cơ quan thng t́n, các tờ báo lớn đ̀u tràn ng̣p tin và bài vở v̀ sự kịn đ̀y bi thương này. Rõ ràng bọn khủng b́ này đã trực dịn t́n cng vào sự tự do ngn lụn của những người dn tại các qúc gia dn chủ, tự do trn th́ giới.


Cả th́ giới vào năm 2001 đã kinh hoàng khi lũ khủng b́ t́n cng bằng thủ đoạn tàn bạo nh́t đã làm cho hai tòa tháp đi tại New York của Hoa Kỳ phải sụp đ̉ và kéo theo cái ch́t của cả nghìn người đang làm vịc tại đy. Cả th́ giới đ̉u h́t sức bàng hoàng và căm ph̃n trước hành đ̣ng man rợ này.

 

Th́ nhưng, cả dn ṭc Vịt Nam trong cả ḿy tḥp kỷ nay trìn min bị lũ khủng b́ Vịt C̣ngg chà đạp bằng những hành vi tàn bạo, dơ b̉n, b́t nhn, kh́n nạn nh́t mà những tn khủng b́ của th́ giới đ̀u ngả mũ chào thua trước hành đ̣ng của bè lũ khủng b́ Vịt C̣ng. Cứ quay lại quá khứ cũng như hịn tại đ̉ đỉm lại sự khủng b́ đ́n mạt của bè lũ khủng b́ Vịt C̣ng.

 

Trước năm 1975, người dn mìn Nam đang họp chợ, lũ khủng b́ Vịt C̣ng chạy xe gắn máy ngang qua tung lựu đạn vào người dn khín những người thường dn đang mua bán phải bị ch́t và bị thương. Đy là hành đ̣ng thường xuyn của lũ khủng b́ Vịt C̣ng.

 

Ban đm, người dn mìn Nam tại các thành ph́ lớn đang ngủ ngon gíc, lũ khủng b́ Vịt C̣ng pháo kích bừa bãi vào thành ph́ gy nn cảnh nhà ṣp, người ch́t máu đ̉ thịt rơi. Những vịc này là vịc làm thường xuyn của bè lũ khủng b́ Vịt C̣ng.

 

 

 

 

 

Vào ban đm, bè lũ khủng b́ Vịt C̣ng ra đào đường đặt mìn. Những chíc xe đò chở khách bủi sáng chạy ngang qua trúng mìn n̉ ḷt tung, người ch́t và bị thương v ś k̉. Những vịc làm này là vịc làm thường xuyn của bè lũ khủng b́ Vịt C̣ng.

 

Đ́n thời đỉm by giờ, bè lũ khủng b́ Vịt C̣ng còn tàn đ̣c và ác n hơn nhìu trong thời chín tranh. Người dn mà bị bắt vào đ̀n cng an là bị bè lũ khủng b́ Vịt C̣ng đánh khng ch́t thì bị thương. Có người khi vào mạnh khỏe, chỉ sau ḿy tíng đ̀ng h̀ đã trở thành xác ch́t. Vịc làm này là vịc làm thường xuyn của bè lũ khủng b́ Vịt C̣ng.

 

Những vụ cưỡng chím ăn cướp của bè lũ khủng b́ Vịt C̣ng đã làm cho bít bao nhiu người bị trắng tay trở thành dn oan, có người còn bị tù ṭi oan ủng vào tay của bè lũ khủng b́ ăn cướp Vịt C̣ng này.

 

Tóm lại, những tay khủng b́ hịn nay của H̀i Giáo dù có tàn đ̣c bao nhiu cũng khng th̉ nào bằng bè lũ khủng b́ Vịt C̣ng.


16/01/2015

 Phi Vũ

---------------------------------------------------------

 

 

Việt Cộng Pho Kch Trường Tiểu Học Cai Lậy Ngy 9 Thng 3 Năm 1974

 

 

 

 

Hng năm chng vẫn nhảy ma ăn mừng chiến thắng

trn những mu xương ny

 

 

 

B thơ ơi, ai đ giết em khi tuổi cn tươi, khi tuổi cn xanh...

 

 

 

 

Hỡi b thơ ơi, sao vội bỏ thầy, bỏ mẹ, bỏ cha, bỏ bạn, bỏ em...

 

Hỡi b thơ ơi, em tội tnh g, sao vội bỏ đi, em lại bỏ đi...

 

 

 

 

 

 

C đến trường chỉ để dạy cc em bi học Tnh Thương

 

 

Ti đ thấy những người mẹ đi lẽo đẽo quanh ngi trường tm nhặt mớ thịt xương...

 

 

Gỡ tc tai, lẫn mu dnh trn tường

 

 

Ti đ thấy những hng lệ nng
 Chảy khng ngừng trn nt mặt xanh xao
 Của những người mẹ hiền ho hắt khổ đau 
Nhận xc con nhờ o lem mực tm...

 

 

* Hnh ảnh sưu tầm trn net

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh