NƯỚC TÔI  XƯA CÓ VUA HÙNG !!!

                         

 

(Thư gởi bạn người Đức: Tiến Sĩ Stephan Wegener)

 

 

Cảm tác cách đây chừng năm, bảy năm, sau khi kể sơ lược về Lịch Sử oai hùng của Dân Tộc chống giặc phương Bắc... cho bạn người Đức nghe và, sau khi tiễn ông lên đường về thăm Quê Hương của ḿnh, tôi trở về nhà, ngồi buồn giữa đêm, trải ḷng thành thơ. Ông ta đă về VN ba lần. Tôi nhờ ông ra lăng của Tổ Tiên, Thân Sinh và Đền Vua Hùng thắp giúp tôi mấy nén nhang. Ông đă làm theo lời tôi xin. Kính tặng đồng bào tâm t́nh của người ly hương sau đây:

 

 

Bạn về, tôi gởi lời thăm

Đồng bào tôi ở xa xăm ngh́n trùng!

Nước tôi xưa có Vua Hùng

Làm nên Lịch Sử vô cùng vẻ vang!

Giặc Tàu cướp Nước, kéo sang:

Ngàn năm nô lệ! Văn Lang vẫn c̣n!

Nhờ ḷng Ái Quốc, sắt son

Dân tôi bảo vệ Nước Non của ḿnh

Phất cờ chống giặc Nhà Minh

Đuổi quân Mông Cổ thức kinh, chạy làng!

Bạn về hỏi Bạch Đằng Giang

Đống Đa sẽ kể rơ ràng bạn nghe: (1)

Nơi đây hằng tấn máu me!

Xác quân cướp Nước nằm đè lên nhau!

Bạch Đằng nuốt chửng thuyền tàu!

Thây quân đạo tặc ch́m mau xuống ḍng!

Dân tôi một chí, một ḷng

Đập tan xiềng xích, gông, c̣ng ngoại bang!

Dân tôi không chịu đầu hàng!

Trưng Vương nhảy xuống Hát Giang, dạy đời:

''Đầu ta không thể nào rơi

V́ quân Mă Viện hại đời, mưu ma!

Thây người rồi sẽ thối tha

Nhưng Ḷng Yêu Nước, Thương Nhà lưu danh!''

Bạn về  đọc ''Chính Sử'' Xanh (2)

Nghe Trần B́nh Trọng tinh anh đối đàm:

''Ta thà làm quỷ Nước Nam

C̣n hơn là nhục sang làm Bắc Vương!''

Nước tôi có Nguyễn Tri Phương

Không cho giặc bó vết thương của ḿnh!!!

Bạn về hỏi thử dân t́nh

Có ai chịu bán Nước ḿnh hay không!!!

Sinh ra, người có Tổ Tông!

Tôi đây cũng có Lạc Hồng lưu quang!

Dân tôi khai khẩn đất hoang

Cà Mâu ra đến Bắc Quan một Nhà! (3)

Những ai phản bội Ông Cha

Là tên cắt bớt Sơn Hà, bán đi!

Vong ân, bội nghĩa chỉ v́

T́m nơi ẩn náu một khi hết thời!

Rồi đây ''mạt lộ'' đến nơi

Những tên bán Nước đi đời nhà ma!

Xưa nay Nam Quốc Sơn Hà

Coi tên bán Nước không ra thứ ǵ!

Chúng là một lũ ngu si

Phản dân, hại Nước, khinh khi Giống Ṇi!

Gương lành chúng chẳng hề noi!

Đồ quân vô đạo, tôi đ̣i ngoại bang!

Bạn về thắp hộ nén nhang

Thay tôi nhớ Nước, hai hàng lệ rơi...

  

 

Phan văn Phước

 

 * Việt Sĩ chuyển

---------------------------------------------------

Ghi chú:

1.  ''Chính'' khác với ''tà, ngụy''!

2.  Bà con ngoài Bắc gọi ''bánh tráng'' là ''bánh đa'' bởi v́, sau chiến thắng thần tốc ở Đống Đa, Ngọc Hồi (Mậu Thân 1788), c̣n nhiều bánh tráng là lương thực của Quân Ta từ trong Nam mang theo. Vua Quang Trung liền biếu dân lấy thảo. Gọi bánh ''Đống Đa'' nghe mùi máu giặc Thanh, ăn sao ''zô''! V́ thế, Vua cho gọi nó là ''bánh đa''!

Trong Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim ghi: "Hội quân ở núi Tam Điệp ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân [1788], vua Quang Trung nói với ba quân: "Chúng nó sang phen này là mua cái chết đó thôi. Ta ra chuyến này thân coi việc quân đánh giữ, đă định mẹo rối, đuổi quân Tàu về chẳng qua chỉ trong mươi ngày là xong việc. Nhưng chỉ nghĩ chúng là nước lớn gấp mười lần nước ta, sau khi chúng thua một trận rồi tất chúng lấy làm xấu hổ, lại mưu báo thù, như thế th́ đánh nhau măi không thôi, dân ta hại nhiều, ta sao nỡ thế. Vậy đánh xong trận này, ta phải nhờ Th́ Nhiệm dùng lời nói cho khéo để đ́nh chỉ việc chiến tranh. Đợi mươi năm nữa, nước ta dưỡng được sức phú cường rồi, th́ ta không cần phải sợ chúng nữa.''

3.  Xin đồng bào vui ḷng nói: ''BẮC QUAN'' mới hợp t́nh, hợp lư bởi v́ lũ giặc phương Bắc (Tàu) nói ''Nam Quan'' là có ác ư như vầy: ''Chúng tao dùng cửa ải này để mà Nam tiến!'' Vậy th́ ḿnh cũng nói: ''Dân tao tống cổ chúng mày chạy qua ải này mà về phương Bắc!'' (Lời giải thích của Giáo Sư Lâm Toại và của một số Giáo Sư Sử.) 

  

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính