LTS.- Nhận được bài viết: “Đệ nhất Cộng Ḥa có “kỳ thị Phật giáo” không?” của tác giả Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quư bạn đọc khắp nơi.

 

Tác giả Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh nguyên là cựu Thẩm phán tại ṭa án tỉnh Phan Thiết trước 1975. Ông tên thật là Nguyễn Kim Khánh, v́ có thời gian làm việc tại Phan Thiết, ông đă lấy Phan Thiết làm bút hiệu.

 

 

Đệ Nhất Cộng Ḥa có “kỳ thị Phật giáo” không?

 

Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh

(Người đánh máy: Hàn Giang Trần Lệ Tuyền)

 

 

Giáo lư nhà Phật rao giảng thập nhị nhân duyên, để đi đến kết luận triệt để là bài trừ sắc tướng. Đạo Phật cũng như Đạo Thiên Chúa cao khiết mênh mông, bao trùm toàn thể nhân loại, là gia sản chung của toàn thể loài người, không thể đóng khuôn đạo giáo trong một văn bản của một quốc gia. Các nhà lănh đạo của đạo Phật đă mắc vào ṿng sắc tướng và họ đă chịu hậu quả như thế này: Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Ḥa ngày 30.4.1975, chúng tuyên bố hủy bỏ tất cả luật lệ của Việt Nam Cộng Ḥa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được thành lập do sắc lệnh 158/SL/CP, ngày 14.5.1964. Sắc lệnh ấy, cũng cũng chịu chung số phận với mọi văn bản lập pháp, lập quy của Việt Nam Cộng Ḥa.

 

 

Kỳ thị Phật giáo trong chính sách và xă hội:

 

Trước kia, Phật giáo Thống nhất đă đ̣i:  Một trong năm nguyện vọng của Phật giáo đồ” là yêu cầu chế độ Ngô Đ́nh Diệm để cho tăng ni được tự do truyền đạo và hành đạo. Có lẽ trong trí các vị này nghĩ rằng Phật giáo bị kỳ thị nên tăng ni không được tự do hành đạo và tự do truyền đạo. Nhưng họ lại không đưa ra được bằng chứng nào cụ thể chứng minh chính quyền Ngô Đ́nh Diệm gây ra những khó khăn hoặc ngăn cản việc truyền đạo hay hành đạo.

 

Ngược lại người ta có rất nhiều bằng chứng, chứng minh đạo Phật đă phục hưng rất mạnh trong chín năm cầm quyền của Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm. Trước nhất, là số chùa được xây cất. Trong cuốn “Our Vietnam Nightmare” bà  Maguerite Higgins  cho biết: “1275 ngôi chùa được xây cất, 1295 ngôi chùa được trùng tu dưới trào Ngô Đ́nh Diệm”. Theo cụ Đoàn Thêm và cụ Mai Thọ Truyền th́ trước khi Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm cầm quyền, Nam Việt Nam chỉ có 2206 ngôi chùa, đến năm 1963 số chùa tăng lên thành 4766 ngôi. Nhiều ngôi chùa được quốc gia trợ cấp tiền bạc để xây cất.

 

Về các sở văn hóa, trước khi Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm cầm quyền, đạo Phật chưa mở trường học. Dưới chế độ Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm, hệ thống Trung tiểu học Bồ Đề ra đời. Đỗ Mậu cho biết năm 1970 Phật giáo có 160 trường trung tiểu học trong cả nước. Đa số trường này được xây cất trước ngày 1.11.1963.

 

Đọc những thành quả trên, liệu người ta có dám kết luận Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm và chế độ của ông đă “kỳ thị Phật giáo” không ?

 

Xét chung trên b́nh diện chính sách quốc gia cũng như thành quả của đạo Phật trong chín năm cầm quyền của Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm, người ta không t́m ra được bằng cớ nào chứng tỏ Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm và chính quyền của ông kỳ thị đạo Phật, kỳ thị giáo hội Phật giáo, kỳ thị tín đồ đạo Phật.

 

Khi tôi đưa ra một vài vấn đề để viết bảng so sánh dưới đây, tôi không đề cao Công giáo hay miệt thị Phật giáo. Tạm thời tôi chỉ nói về:

 

Yếu tính đạo giáo

 

- Đạo Phật không hẳn là một tôn giáo, v́ tôn giáo phải có Thần Linh. Đức Phật không phải là Thần Linh. Ngài chỉ là bậc Đại giác, bậc Chánh Đẳng Chánh giác, nói theo chữ Phạn là A-niệu-da-la Tam-niệu Tam bồ đề (Amuttara Samyak Samboddhi). Các đệ tử theo ngài đều là tỳ kheo như nhau, không đẳng cấp. Đă không không hẳn là tôn giáo, th́ cũng không hẳn phải có giáo hội mà chỉ có những tu hội quy tụ những người đồng một chí hướng trong một tu viện hay một ngôi chùa.

 

- Đạo Công giáo rơ ràng là một Tôn giáo v́ có Thần Linh Tối Cao là Thiên Chúa và có hàng giáo phẩm thống thuộc từ cao xuống thấp tỏa rộng sinh hoạt trong cộng đồng tín đồ. Chúa Jêsu đă thiết lập giáo hội, đặt ông Phê-rô làm đầu chăn “các chiên mẹ và chiên con”. Chúa như cây nho, tín đồ là cành nho. Thánh Phao-lô gọi giáo hội là là “thân thể mầu nhiệm” của Chúa. Giáo hội trở thành keo sơn liên kết người sống và kẻ chết: Giáo hội đang chiến đấu là giáo hội hữu h́nh, gồm toàn dân Thiên Chúa ở trần gian, giáo hội khải hoàn là toàn thể dân Chúa trên Thiên đàng, giáo hội đau khổ là toàn thể dân Chúa đang chịu thanh luyện sau khi chết, để nhập vào giáo hội khải hoàn.

 

- Hệ quả: Chữ Giáo Hội trong đạo Phật là mượn của Đạo Thiên Chúa: Là Ecclesia, Église, Church, theo Thánh Kinh (Mat.16,19), nhưng chỉ mượn được “sắc tướng” thôi, chứ bản chất th́ không thể mượn được. V́ thế, tín đồ Công giáo đoàn kết keo sơn thành một cộng đồng rơ nét, và tuân lệnh chủ chiên của ḿnh là hàng giáo phẩm trong vấn đề đức tin. Đời sống giáo hội thông hiệp với tín đồ bằng lời Chúa do giáo sĩ giảng dạy và nuôi dưỡng tinh thần tín đồ bằng các phép Bí tích. Bí tích Thánh thể trung tâm của đời sống Công giáo. Điều này, đạo Phật không thể có được, v́ trong đạo Phật ai tu nấy chứng. Trong Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng ai cũng phải tự ḿnh mà đạt tới. Chính đức Phật đă dạy:

“Ta là Phật đă thành, chúng sanh là Phật sẽ thành” và “Chúng sanh hăy tự đốt đuốc t́m đường mà đi”.

 

Tuy gọi là “quy y Tam Bảo”, nhưng tín đồ đạo Phật hoàn toàn tự do, không lệ thuộc vào ai. Đă không lệ thuộc ai, th́ sự giao tế trong một cộng đồng chỉ c̣n là giao tế xă hội hàng ngang. Kết quả sự tôn kính dành cho kẻ truyền pháp (tương đương với giáo sĩ truyền giáo) giảm. Những cái giảm kia xẩy ra ngay trong cộng đồng đạo Phật tỏa rộng ra toàn xă hội, đưa đến Ngộ Nhận là “kỳ thị Phật giáo”.

 

- Về những người làm việc tôn giáo

 

- Đạo Phật: Các tu sĩ đồng hạng đều là tỳ kheo, tức là những người sống theo lối tu hành của Đức Phật. Muốn làm tỳ kheo chỉ cần tâm nguyện xuất gia là đủ. Xuất gia rồi, th́ giữ giới luật là thành tỳ kheo. Không bắt buộc tŕnh độ văn hóa hoặc là phải tu học bao lâu. Không có các trường chuyên nghiệp bắt buộc đào tạo tỳ kheo theo một học tŕnh mở rộng cả đạo lẫn đời. Thường th́ các vị sư cụ (đại lăo Ḥa thượng, Thượng tọa) thu nhận một số đệ tử rồi tự các ngài huấn luyện lấy, xong cho thụ giới thành tỳ kheo. Bởi đó, tŕnh độ văn hóa tổng quát của các vị tỳ kheo thường yếu kém, nhiều vị ngay sự hiểu biết về Phật pháp cũng rất lờ mờ, pha trộn tín ngưỡng dân gian, ngoại đạo. Ấy là chưa nói tới một số kẻ lợi dụng nguyên chỉ là thầy cúng của “đạo” dân gian, bỗng chốc mặc áo tỳ kheo nhập hàng tu sĩ của đạo Phật.

 

- Đạo Công giáo: Người giáo sĩ Thiên Chúa dù là giáo sĩ ḍng hay giáo sĩ triều (thuộc mỗi địa phận) được đào tạo trong các trường chuyên nghiệp, theo học một học tŕnh Quốc Tế là bảy năm, sau khi tốt nghiệp bậc trung học hay “phổ thông”. Ở Đại Chủng Viện, họ được học đủ các môn học về đạo và đời, học về phương pháp truyền giáo, và học cả về các tôc giáo khác… Đại Chúng Viện trang bị cho họ đủ khả năng trở thành những “cán bộ” tôn giáo xuất sắc. Nhiều người trong số họ uyên bác và nói chung đều có học thức.

 

- Hệ quả: Xă hội Việt Nam trọng kẻ sĩ, những kẻ có học thức thường được kính trọng. Các nhà sư nhiều người xuất thân từ thầy cúng, hoặc là đệ tử của các sư cụ khả năng yếu kém, th́ sẽ không đủ uy tín lănh đạo và không tạo được sự kính trọng của người khác. Điều này, đem so sánh với giáo sĩ Công giáo sẽ tạo ra sự ngộ nhận là “kỳ thị Phật giáo”.

 

Trước năm 1955, đạo Phật ở Việt Nam chỉ là những “tập đoàn” rời rạc, quy tụ chung quanh một ngôi chùa hay một tu viện, lấy việc tu niệm làm chính. Các “giáo hội” Tăng già, Thiền tịnh đạo tràng, Tăng sĩ Theravada, Tăng già nguyên thủy… giữ nguyên bản sắc của ḿnh giống như ḍng tu riêng biệt, không lệ thuộc một “giáo hội” trung tâm như Công giáo. Các vị tỳ kheo tu hành thuần túy không màng tới chuyện đời, không lưu tâm tới vật chất. Những ḍng tu hoằng dương đạo pháp, không lệ thuộc một giáo quyền nào cả. Ở thôn quê có các ngôi chùa làng. Chùa làng là công sức và của cải của dân làng chung lưng mà dựng nên, không thuộc tập đoàn Phật giáo nào. Khi đă có chùa rồi, th́ hội đồng kỳ mục tự t́m kiếm lấy sư để mời về trụ tŕ, và dân làng cũng có quyền trục xuất vị sư ra khỏi chùa, nếu ông ta phạm giới.

 

Từ năm 1955, do cố gắng vượt bực về tài chánh, do chính quyền giúp đỡ, Tổng giáo hội Phật giáo Việt Nam đă có các hoạt động xă hội và từ thiện: hệ thống trung tiểu học Bồ Đề ra đời, mà trước đó không có.

 

 

Đồng hóa đạo Phật với dân tộc:

 

Chắc chắn dân tộc Việt Nam đă có một đạo giáo khác hẳn với đạo Phật. Đạo ấy, là việc thờ cúng tổ tiên và trọng thánh thần. Việc thờ cúng tổ tiên minh thị chấp nhận như chân lư của dân tộc là linh hồn bất diệt. V́ linh hồn bất diệt cho nên mới có việc thờ cúng người chết, xem người chết như c̣n hiện diện và vẫn tác động vào các sinh hoạt của người sống.

 

Trong khi đó, th́ giáo lư căn bản làm nên Phật pháp của đạo Phật là thuyết luân hồi, phủ nhận linh hồn hằng sống. Đức Phật không dạy rơ, nếu linh hồn không bất diệt th́ cái ǵ sẽ làm cho các pháp (con người cũng là một pháp) được tái sinh vào các cảnh giới trước khi chấm dứt sinh tử thoát khỏi luân hồi mà vào Niết Bàn???

 

Các nhà Phật học đă sáng chế ra duy thức học. Cái thức cuối cùng là A-lại-da thức, tiếng Việt dịch là Tâm thức, tức là cái thức “máy móc” tạo thành cái nghiệp theo luân hồi. Dù sao th́ thuyết luân hồi cũng trái hẳn với tín ngưỡng của dân tộc là ḷng tin vào linh hồn bất diệt qua việc thờ cúng người chết.

 

Chính v́ thế, nên cho dù đạo Phật đă vào nước Việt sớm hơn đạo Thiên Chúa, nhưng mỗi ngày càng xa rời với niềm tin của Đạo Việt tin vào linh hồn hằng sống; đến khi thấy con số tín hữu Công giáo tăng lên vào thời Đệ Nhất Cộng Ḥa, th́ các tăng lữ đạo Phật v́ không biết làm ǵ hơn, nên đă lên án chế độ của Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm là “kỳ thị Phật giáo”, là bất công và gian trá.

 

Nhưng đánh thẳng vào Công giáo không được, v́ phạm tới tín ngưỡng của người khác, được xem là tội mọi rợ, bị cả thế giới lên án, v́ đó là nhân quyền căn bản và thiêng liêng nhất của con người. Ngay cả cộng sản bài trừ tôn giáo triệt để, nhưng cũng không dám công khai xúc phạm thẳng tới tôn giáo, họ phải nhờ cái cầu “giai cấp”. Ở Việt Nam những người thù nghịch Thiên Chúa Giáo đánh Công giáo bằng cách chụp cho Công giáo một cái mặt nạ, một cái mũ. Mặt nạ ấy, là Cần Lao, nhà Ngô và chủ nghĩa Thực dân pháp. Đọc những lời lên án Công giáo đầy rẫy ta thấy rơ “Thực dân, Cần Lao, nhà Ngô chỉ là cái diện để những người thù nghịch đánh vào Công giáo, không những Công giáo Việt Nam mà cả Công giáo hoàn cầu, là Ṭa Thánh La Mă.

 

Nghiên cứu về mưu kế, sách lược này được sách “Tam thập lục kế” gọi là “Thanh Đông kích Tây hay dương Đông kích Tây”. Ở đây không phải là nhà Ngô hay thực dân, mà chính là Đạo Thiên Chúa vậy.

 

Trở lại cuộc đấu tranh của đạo Phật vào năm 1963. Đa số các tông phái của đạo Phật chỉ lo tu thân, học Phật, nhiều tông phái không muốn lao thân vào cuộc đấu tranh lật đổ “nhà Ngô”. Nhiều vị tỳ kheo đức độ nh́n nhận Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm là người có công giúp cho các đạo giáo phục hưng và phát triển ở miền Nam, trong đó có đạo Phật. Nếu cứ để t́nh trạng ấy th́ các nhà sư chính khách không thể thực hiện được mưu đồ của ḿnh, mà việc trước mắt là đoàn kết các tông phái rời rạc trong cùng một đạo thu về một mối. Họ đă phát động cuộc đấu tranh: Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm trở thành thứ “oan dương” cho họ đổ lên đầu những tội lỗi tưởng tượng.

 

Kẻ làm chính trị được phép sử dụng những thủ đoạn, được quyền dùng những giả diện để chiếm mục tiêu, nhưng phải thành thật với chính ḿnh, nếu không th́ chết. Hứa Du hỏi Tào Tháo về quân lương. Tào Tháo làm mặt bảnh nói quanh, nhưng trong bụng th́ lo lắm v́ quân hết lương rồi. Sau phải thưa thiệt để Hứa Du hiến kế.

 

Những kẻ nhận phần trăm dân số đạo Phật ở Việt Nam đă vẽ ra một tương lai tươi sáng cho “đạo pháp và dân tộc” bằng không tưởng, rồi quyết tâm hạ bệ “nhà Ngô”. Đến khi “nhà Ngô” đổ rồi, th́ đạo pháp trở thành mạt pháp, c̣n dân tộc th́ điêu linh khốn cùng tới tận đất đen. Các tay chính khách đạo Phật từng ngụy trang thành tăng sĩ chính khách, đă đồng hóa đạo Phật với dân tộc, để nhận cái số đông quần chúng làm quần chúng của ḿnh theo cái cách thức của những kẻ làm chính trị. Công thức “đạo pháp và dân tộc” không những trái với lịch sử mà c̣n tỏ ra là gian dối. Nay họ vẫn chưa từ bỏ tham vọng, dù thực chất của họ chẳng có ǵ. Những ai có ḷng với đất nước Việt Nam không nên ngại ngùng ǵ mà phải đưa vấn đề ra trước ánh sáng, để quốc dân biết mà tránh sau này.

 

 

Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính