Việt cộng không bao giờ “dám” làm trái ư Tầu cộng!

 

Phan Nhân

 

 

Đọc bài của Tác giả Nguyen Khan viết: Triều đại Nhà Trần “xà bát” - Dám không? Có một đoạn:

“Vấn đề là... “Nhà nước” hiện nay có dám làm “xà bát” như thời nhà Trần để đất nước giàu mạnh? Để ngay cả đế quốc Nguyên Mông c̣n không làm ǵ được Việt Nam”

 

Lăo nhà quên này, xin nói thẳng ra rằng: Việt cộng không bao giờ làm trái ư bọn Tầu phù, mà từ lâu lắm, mấy chục năm rồi, Việt cộng chỉ biết vâng phục, lạy lục “ông chủ” Tầu phù của chúng. Có ai mà không biết, hễ bọn Tầu làm cái ǵ, th́ Việt cộng làm theo y như vậy. Ngay cả cái “chức Chủ tịch nước, Tổng bí thư đảng” Việt cộng cũng “sao y bản chính” của Tập Cận B́nh, và luôn làm theo mệnh lệnh của Tập Cận B́nh.

 

Nhớ hồi đầu mùa dịch cúm Vũ Hán, Việt cộng đă nói: “Việt Nam không thể đơn phương đóng cửa biên giới với Trung quốc”.

 

Có nước nào trên thế giới, nếu một lư do nào đó, như đại dịch, mà họ “không thể đơn phương đóng cửa biên giới”, v́ họ có chủ quyền đất nước của họ.

 

Chuyện này, không phải mới mẻ ǵ, v́ Việt cộng đă “khẳng định” từ lâu rằng:

“Bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là anh em- Việt Nam Trung Hoa núi liền núi sông liền sông”.

 

Chúng nó, bọn Việt cộng đă nói “hai nước Tầu-Việt là một” vậy mà những người manh danh “đấu tranh” c̣n hỏi chúng “dám” làm một chuyện nhỏ ǵ, được gọi là “chống Tầu” mới lạ chứ. Tác giả Nguyen Khan cũng viết như sau:

“Nếu đánh giặc giỏi mà kinh tế không phát triển th́ lấy sức đâu chống giặc. “Đám xà bát” nhà Trần không chỉ giỏi việc binh mà c̣n làm kinh tế phát triển mạnh nhất lịch sử Việt Nam. Kinh tế có phú th́ quân sự mới cường, đó là câu trả lời cho câu hỏi v́ sao nhà Trần hùng mạnh đánh thắng đại quân Nguyên Mông đến ba lần trong ṿng ba thập niên. Đó cũng chính là hai thành tựu nổi bật nhất lịch sử Việt Nam gắn với danh hiệu triều đại “xà bát” nhất.

  

“Dù đánh giặc giỏi cách mấy, làm kinh tế tài đến đâu, mà chi tiêu phung phí, lănh đạo quốc dân không minh bạch, dành đặc quyền đặt lợi cho thiểu số phe cánh v.v... Th́ không thể kéo dài được chế độ.

 

“Đám xà bát” nhà Trần không tự tôn ḿnh bằng tượng đài, bằng lăng mộ to đùng, bằng nghĩa trang riêng... Ai về hưu th́ về quê sống b́nh thường cùng dân đen. Ai chết th́ chôn cất b́nh thường với nhân dân. Ngay cả Hoàng đế khi mất cũng đem xác về quê an táng, không lăng mộ nguy nga, không tượng đài tráng lệ.

 

Xem ra Vương triều Trần là vương triều “xà bát” nhất lịch sử Việt Nam, v́ gắn bó với nhân dân, “xà bát” như nhân dân, nên trở thành vương triều vĩ đại nhất lịch sử Việt Nam. Ngay như Đức Thánh Trần, tức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, một vị Tướng “xà bát” của nhà Trần, không chỉ được lịch sử Việt Nam phong tướng tài nhất, nhân dân Việt Nam phong thánh, mà ngay cả Quốc tế cũng xếp hạng trong 10 vị tướng tài trên Thế giới.

 

Vậy mà thời Trần có xây lăng mộ to lớn cho Ông đâu, có dựng tượng đài cho Ông đâu. Tượng đài của Ông đời sau xây dựng. Hiện nay, “lănh đạo” thành phố Sài G̣n thu mất lư hương trước tượng đài của Ngài, mạng xă hội liên tục yêu cầu trả lư hương cho tượng đài Đức Thánh Trần, đ̣i măi... Thế mới biết không có tượng đài nào bền vững bằng tượng đài trong ḷng nhân dân. Hiện tại đă thấy những tượng đài tự tôn ở một số nước đă bị nhân dân đập bỏ.

 

Tác giả Nguyen Khan cũng cho biết:

“Hiện nay, “lănh đạo” thành phố Sài G̣n thu mất lư hương trước tượng đài của Ngài, mạng xă hội liên tục yêu cầu trả lư hương cho tượng đài Đức Thánh Trần, đ̣i măi...”

 

Nói thiệt, bọn Việt cộng, “thu mất lư hương trước tượng đài” của Đức Thánh Trần, chứ nếu bọn Tầu cộng bảo chúng vứt hết lưu hương, bàn thờ tổ tiên của chúng, chúng cũng làm theo, v́ bọn Việt cộng, chúng sợ bọn Tầu cộng hơn sợ ông bà, tổ tiên; sợ Tầu cộng như sợ cọp. Bởi vậy, cho nên chúng chỉ dựng tượng Hồ Chí Minh từ Bắc vô Nam, từ hang… hùm, ngơ… hẹp…

 

Chúng xây dựng “tượng đài mẹ Đu” to, lớn, đứng chàng hảng ở Quảng Nam-Đà Nẵng, mà không dám dựng tượng Đức Thánh Trần, v́ chúng biết qua bao nhiêu đời, từ lúc Đức Thánh Trần c̣n sinh tiền, chứ chẳng phải bây giờ, bọn Giặc Tầu đă thù ghét Đức Thánh Trần đến tận xương tủy.

 

Chính Đức Thánh Trần đă biết như vậy, nên trước khi qua đời, Ngài bảo không xây mộ cho Ngài, mà khi Ngài chết, chôn xong, lấp cỏ lên trên, không để lại dấu vết, để lũ Giặc Tầu không biết đâu mà “trù ếm” không phải riêng nhà Trần hay Ngài, mà cả Dân Tộc Việt.

 

Mà lũ Giặc Tầu đă thù ghét, xem Đức Thánh Trầnlà “kẻ thù” v́ đă đánh tan tác, đánh cho chúng những trận nhớ đời, thây phơi cọc sắt, máu loang Bạch Đằng, th́ bọn Việt cộng chúng cũng “đồng ḷng” với ông cố nội của chúng, nên chúng không bao giờ “dám” làm những chuyện như tác giả Nguyen Khan đă viết.

 

http://hon-viet.co.uk/NguyenKhan_TrieuDaiNhaTranXaBatDamKhong.htm

 

Sự thật đă hiển nhiên, những ai c̣n nghĩ đến giang sơn gấm vóc của nước Việt Nam, th́ thôi hoang tưởng rằng, Việt cộng “chống Tầu, đánh Tầu”.

 

Hăy ghi nhớ, chính bọn Việt cộng đă dâng Hoàng Sa-Trường Sa cho Giặc Tầu, bằng văn bản c̣n lưu lại rơ ràng.

 

Lịch sử muôn đời sẽ ghi khắc: Đảng Cộng sản Việt Nam, là một bè lũ cướp của, giết người -Bán nước, buôn dân!

 

 

Colorado,

21/03/2021

Phan Nhân

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính