Gửi Ông chủ nhiệm trang Web Hồn Việt - UK

 

Phan Nhân 

 

 

 

Kính thưa Ông chủ nhiệm trang Web Hồn Việt

 

Thưa Ông,

 

Chúng tôi đă đọc bài của ĐML, có tựa đề : "Thà buông súng!"

 

Có lẽ Ông cũng biết, chính tên gian tặc Dương Văn Minh, hắn đă nói trên Đài phát thanh Sài G̣n trong ngày mất nước:

 

"Tôi kêu gọi quân đội hăy buông súng đầu hàng, để tiết kiệm xương máu..."

 

Nay được tác giả ĐML nhắc lại, để nói với đồng bào: "Dương Văn Minh đă đúng khi tuyên bố đầu hàng, dâng đất nước Việt Nam Cộng Ḥa cho Cộng sản, rồi chạy ra ngoại quốc , để cho Cộng sản cầm quyền"

 

Thay mặt một nhóm anh em Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa tại đây, chúng tôi là những người Lính cầm súng chiến đấu với quân thù xâm lăng Cộng sản Bắc Việt, chúng tôi:

 

Thà đánh một trận sinh tử cuối cùng với quân thù Cộng sản Bắc Việt, rồi nếu có "thua" th́ mới cam chịu vậy.

 

Nhưng Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa làm sao "thua" được ???? Ông đă thấy nhiều người Lính Việt Nam Cộng Ḥa đă chiến đấu đến chết. Chết rồi, mà tay vẫn c̣n ôm khẩu súng. Họ thà chết, chứ không "Thà buông súng!"

 

Chúng tôi bị "đồng minh" bức tử, không được đánh, nên chúng tôi không chấp nhập bài "Thà đầu hàng!" như tác giả ĐML.

 

Với tư cách là người đă đóng góp bài viết cho trang báo Hồn Việt lâu năm. Chúng tôi mong  ông chủ nhiệm trang Web Hồn Việt hăy cho chúng tôi biết ư kiến: Trong suốt chiều dài của hơn hai mươi năm Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa như thế nào, có bao nhiêu người Lính đồng ư rằng: "Thà buông súng". Có nghĩa là "thà buông súng đầu hàng, rồi chạy ra ngoại quốc, để cho bọn Cộng sản cầm quyền" ???

 

Chỉ một bài ngắn, mà  tác giả ĐML đă viết nhiều điều, khiến cho chúng tôi khó hiểu, như dưới đây:

 

Bà ĐML đă lập lại câu nói của Dương Văn Minh:

 

"Tôi kêu gọi quân đội buông súng, đầu hàng, để tiết kiệm xương máu".

 

ĐML cũng viết "từ ngữ" của Việt cộng:

"xuất khẩu lao động"

 

ĐML c̣n chứng tỏ sự thiếu hiểu biết, hay cố t́nh, như những lời tuyên truyền của Việt cộng:

  "Việt cộng và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam – cùng giặc ngoài (csVN". Có nghĩa là "ba tổ chức khác nhau". V́ thực chất cả ba cái "tổ chức" này, đều do Cộng sản Hà Nội đẻ ra. Nhưng bọn chúng luôn luôn chối tội !"

 

"Từ 1954 đến 1975, Việt Nam Cộng Ḥa bị thù trong – Việt cộng và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam – cùng giặc ngoài (csVN) mà không hề có tệ nạn buôn người hoặc xuất khẩu lao động để làm điếm!"

"So sánh xă hội csVN trong 46 năm qua và xă hội thời VNCH, tôi nghĩ, người Lính VNCH và người miền Nam thà buông súng, rời Quê Hương để tiết kiệm xương máu của người đồng chủng c̣n hơn là cầm quyền – như “nhà nước” csVN"

"c̣n hơn là cầm quyền – như “nhà nước” csVN"

 

Việt Nam Cộng Ḥa làm ǵ có chuyện "cầm quyền – như “nhà nước” csVN" ???

 

Chúng tôi thấy sao nói vậy. Không hề xuyên tạc những điều do tác giả ĐML viết, v́ chính ĐML đă viết ra rất rơ ràng đó thôi.

 

Kính mong Ông cho chúng tôi biết ư kiến khi chấp nhận đăng bài "Thà đầu hàng!"

 

Thay mặt nhóm anh em, là Lính Việt Nam Cộng Ḥa, với lập trường dứt khoát, Chúng tôi xin lập lại:

 

Thà đánh một trận sinh-tử cuối cùng với quân thù Cộng sản Bắc Việt, rồi nếu có "thua" th́ mới cam chịu vậy.

 

Nhưng Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa làm sao "thua" được ????

Chúng tôi bị "đồng minh" bức tử, không được đánh, nên chúng tôi không chấp nhập "Thà đầu hàng!" như tác giả ĐML.

 

Kính chúc Ông và gia quyến luôn khỏe mạnh, và gặp được nhiều những Chiến Hữu có lập trường Chống Cộng sản đến cùng. Không "bao dung" cho những kẻ tay sai cho Cộng sản!

 

Colorado

18/07/2021

Phan Nhân

(phannhan36@...)

 

****

http://hon-viet.co.uk/DiepMyLinh_ThaBuongSung.htm

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính