Cuối năm thăm hỏi Trần Dần “Tiên tri”

 

Phan Nhân

 

 

Trước đây khá lâu, Phan Nhân này, đă viết bài: Chính trị sờ mu rùa; nghĩa làm mần chính trị bằng cách mỗi ngày cứ sờ lên cái mu… rùa, rồi “tiên tri” hết mọi chuyện trên thế giới, và cứ đinh ninh như đinh đóng cột rằng th́ là chính ta đây sẽ lên ngôi “thiên tử” trong tương lai…xin trích lại một đoạn trong bài viết cũ như sau:

 

Nhớ lại hồi đầu năm, vào dịp Tết Nhâm Th́n, 2012, người ta đă đọc được “Tám điều tiên đoán của tiên tri vũ trụ Trần Dần nhân năm Rồng 2012:

 

“- Do Thái và Đồng Minh sẽ đánh IRAN trước tháng 10-2012 và IRAN đầu hàng vô điều kiện!

- Trung cộng đánh Việt Nam trên Biển Đông trước tháng 10-2012 và Trung cộng thua kéo theo nhiều suy sụp!”

  

Đọc những điều “tiên tri” này, tui rất “tin tưởng”, v́ “tiên tri vũ trụ” chớ đâu phải chuyện chơi đâu nào, và kể từ hồi đầu năm Nhâm Th́n cho đến bây giờ, tôi cứ chờ, cứ đợi, và tôi cũng tính từng ngày, từng tháng, bởi v́ “tiên tri vũ trụ Trần Dần” đă nói rất rơ ràng là Tầu cộng sẽ đánh Việt cộng trước tháng 10 năm 2012 (chứ không phải năm Nhâm Th́n).

 

Ấy dzậy, mà miết tới hôm nay, đă đầu tháng 01 năm 2014 rồi, mà sao hổng thấy bọn Tầu cộng chúng đánh Việt cộng, mà chúng lại “làm sâu hơn nữa”, làm ác liệt hơn nữa là khác.

 

Nhưng chưa hết đâu quư vị, bởi “tiên tri vũ trụ” c̣n phán bằng mấy câu “sấm”, xin quư vị nhớ cho là “sấm” chớ hổng phải “sấm động Nam bang” đâu à nghen; và “ngài tiên tri Trần Dần, người được nói đến là đă từng tiên đoán đúng nhiều việc đă xảy ra của tỏng thống nước Mỹ. Riêng về tương lai của nước Việt, th́ “tiên tri Trần Dần” đă phán  rằng: “đến năm 2014,  sẽ có một “ông Trần” sẽ thế “thiên hành đạo”, như mấy câu “Sấm Trạng Tŕnh” sau đây:

 

“Ông Trần là bậc thánh minh,

Lạc ra hải ngoại ẩn ḿnh nơi nao,

Phá đồng mới chịu ngôi cao,

Bấy giờ thiên hạ rủ nhau t́m về,

Cùng nhau b́nh trị bốn bề

Nước Nam lại đổi quốc kỳ Việt Nam”.

 

Riêng những câu “sấm” như trên đây, th́ tôi đă có lần nói rằng: Xin mọi người nhớ cho rằng “sấm” đă phán là chỉ có “ông Trần”, chớ không có bà Trần đâu, và cũng không có ông mang những họ khác như ông Nguyễn, ông Lê, ông Vơ… Nói tóm lại, là chỉ có một ông họ Trần “là bậc thánh minh”, mà đă “lạc ra hải ngoại ẩn ḿnh nơi… hang”, c̣n các ông, các bà khác, th́ nếu muốn được làm quan, làm tướng, làm pḥ mă, làm hoàng tế, th́ phải chịu khó mà t́m cách mà lập công , để dâng lên “bậc thánh minh”, th́ may ra, mới có thể được ghé cái bàn tọa mà ngồi gần “ngôi cao”, để hưởng hơn mưa… móc!  

 

Hai chữ “ông Trần” ở đầu câu “sấm” này đă khiến cho rất nhiều người cũng đang tiên đoán thử xem, liệu “ông Trần” nào mà đang “Lạc ra hải ngoại ẩn ḿnh nơi nao” là  “ông Trần” nào đây? v́ người ḿnh có quá nhiều “ông Trần”. Nhưng không phải riêng cho người khác “tiên đoán” mà chắc có nhiều “ông Trần” cũng đă và đang mộng du trên cái chiếc ngai dzàng chứ chẳng phải nói chơi đâu à nghen.

 

Này nhé, “ông” Trần Thiện Khiêm, Trần Thiện Thanh Toàn, Trần B́nh Nam, Trần Thái Ḥa, Trần Thanh Hiệp ... Trần... Trần... ôi ! quá nhiều “ông Trần” th́ làm sao biết dược “ông Trần” nào sẽ làm dzua nước Nam trong tương lai đây hè.

 

 Nhưng điều đáng buồn năm phút, là các bà Trần th́ không có đâu, v́ rơ ràng “sấm Trạng Tŕnh” chỉ “tiên tri” có một “ông Trần” chứ không có bà Trần, nên các bà như: Trần Thị Thức “phu nhân” của “chí hữu” Đoàn Viết Hoạt, Trần Thị Diệu Chân, và nhiều “bà Trần” nữa, cũng đừng có mơ mộng làm chi cho nó mệt cái xác, c̣n nếu muốn được làm “Hoàng hậu” th́ phải đi t́m cho ra “ông Trần” th́ mới mong có ngày được “ngơi” trên cái Sàng Long. Mà cũng chỉ có “ông Trần” chứ không có ông Nguyễn, ông Bùi, ông Phạm, ông Vơ v.v... đâu; vậy th́, những “chính khách” như “ông” Nguyễn Quốc Quân, Đoàn Viết Hoạt, Vơ Văn Ái, Nguyễn Đan Quế, Bùi Tín, Lư Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm v...v... đều coi như có thể sẽ được “vi thần” chứ hổng có được “vi vương”! Riêng cái nhà họ Hoàng Cơ... Hội th́ đă là Hoàng, là dzua rồi, th́ khỏi cần phải nhắc đến mần chi nữa.

 

Mà “sấm Trạng Tŕnh” cũng như tiên tri Trần Dần nói như đinh đóng cột rồi, chỉ có một “ông Trần” mà thôi, và biết đâu là chính tiên tri Trần Dần đă có “vương mạng” cũng không ai hay. Ngoài ra cũng có nhiều “ông Trần” đă và đang tự xem ḿnh là “ông Trần” như “sấm Trạng tŕnh” vậy; rồi c̣n cố làm cho người khác cũng tin ḿnh là “ông Trần” là “Thánh minh, Thánh đế” để cho “các thần” có cái hy vọng là đến một ngày nào đó, “ông Trần” nầy sẽ lên ngôi “cửu ngũ”, th́ ḿnh sẽ được “vi thần”. Ngũ chớ không phải ngủ đâu, xin nhớ cho, kẻo “ông Trần” ổng buồn, rồi mai tê ổng “xuống chiếu tru di tam tộc” như chơi. Cũng nhắc lại xuống chiếu, đây là chiếu chỉ của dzua, chứ hổng phải là chiếu cói, chiếu chăn, chiếu... chiếu... ǵ đâu mà phạm tội “khi quân” đó à nghen.

 

Riêng kẻ hèn này, th́ đă tự biết cái thân phận của ḿnh là họ Phan, nên không bao giờ được nh́n thấy cái Long bào, Long nhan , Long tu... Long... Long...chi  nữa ai mà biết được. Nhưng có một điều đáng nói, là có những người đă không cần phải đấu tranh, chống cộng chi hết, v́ chống làm chi, tranh đấu làm chi, rồi th́ là cũng chỉ duy nhất có một “Ông Trần là bậc thánh minh”, c̣n ḿnh th́ có được chi mô. Lại cũng có người nghĩ: “thôi khỏi cần chống cộng, khỏi cần đấu tranh làm chi, mà cứ ăn ngon, ngủ yên, và chờ cho đến năm 2014, th́ có “ông Trần” sẽ xuất hiện, để “Bấy giờ thiên hạ rủ nhau t́m về” Việt Nam, để tha hồ mà hưởng nhàn và hưởng nhăn nữa.

 

Như dzậy, bây giờ, là những ngày đầu của năm 2014, và là cuối năm Giáp Ngọ. Phan Nhân tôi, cũng ước mong những lời “phán” của “tiên tri” Trần Dần trở thành sự thật riêng cho đất nước Việt Nam, chứ không như cái vụ “Tám điều tiên đoán của tiên tri vũ trụ Trần Dần nhân năm Rồng 2012:

 

“- Do Thái và Đồng Minh sẽ đánh IRAN trước tháng 10-2012 và IRAN đầu hàng vô điều kiện!

- Trung cộng đánh Việt Nam trên Biển Đông trước tháng 10-2012 và Trung cộng thua kéo theo nhiều suy sụp!”

 

Và “tiên tri” Trần Dần ới ời! “ngài” đang ở “ẩn ḿnh nơi nao”. Xin “cung thỉnh ngài” hăy mau mau rời khỏi nơi ẩn núp, để “hạ sơn” cứu đời, rồi “thần dân” sẽ tung hô Trần đại đế vạn tuế… vạn tuế… vạn vạn tuế… uế…

 

Ấy dzậy, mà Phan tôi có nghe người kể rằng: “tiên tri” hay thầy bói họ Trần, đă từng “triệu” một ông có tên tuổi rồi bảo hăy kê khai năm tháng, ngày giờ sinh của cả nhà, gồm vợ chồng, con cháu cho “thầy” biết, rồi “thầy” sẽ “ban cho một lá số chính xác”. Nhưng hổng biết sau đó, “thầy” bấm độn, lận quẻ, chấm “lá số” có chính xác không; nhưng riêng “chủ nhân, chủ nhà” của lá số, th́ bỗng quá sợ “thầy” sẽ “ếm bùa” cho tới chết, do đó, cứ phải nhắm mắt, êm ru bà rù mà không dám hó hé tiết lộ ǵ ráo, bất luận phải trái… Nhưng xin thưa quư vị, không tin sao được, v́ Phan Nhân tôi nhớ lại cái hồi trước năm 1975, có “chiêm tinh gia Huỳnh Liên”. Ông này, cũng từng “tiên tri” như thế này:

 

Hồi đó, mấy ông chính khách trước khi ra tranh cử Tổng thống, hoặc muốn ngấm nghé chức thủ tướng như các ông Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Vũ Hồng Khanh v.v… ông nào cũng đều có tới “thỉnh ư chiêm tinh gia” Huỳnh Liên. Mà y như rằng, các chính khách, ông nào cũng như ông nấy, mỗi lần tới cũng đều được “chiêm tinh gia” Huỳnh Liên quỳ xuống đất ngay trước mặt ông chính khách mà tâu:

 

“Ôi! ngài là bậc có “thiên mạng đế vương”, chắc chắn ngài sẽ làm vua”. Như thế, là “được lời như cởi tấm ḷng”, các chính khách mừng quá, v́ tin lời “thầy”, nên có bao nhiêu tiền trong túi đều móc hết trao tận tay cho “chiêm tinh gia” Huỳnh Liên. Nhưng cuối cùng, chỉ có một “ông dzua” Nguyễn Văn Thiệu là có “thiên mạng” mà thôi.

 

Chưa hết, khai Xuân năm Nhâm Tư 1972, TT Nguyễn Văn Thiệu c̣n cho mời “chiêm tinh gia Huỳnh Liên”, là “cao thủ” trong nghề “chiêm tinh, tử vi đẩu số và bói toán” mà ông tin tưởng và ưu ái nhất lên đài truyền h́nh nói trước dân chúng về vận mạng quốc gia:

 

“Lá tử vi quư số “tam Tư” của  vị tổng thống đương nhiệm lại được “thầy” Huỳnh Liên nhắc đến, gắn “thiên mạng đế vương” của người đứng đầu thể chế với “một nền ḥa b́nh và vĩnh cửu, cho dân chúng miền Nam, đang đến rất gần”.

 

Người ngoài có thể không biết,  nhưng người thân trong gia đ́nh của TT (Tông tông) Nguyễn Văn Thiệu th́ tuyệt đối không thể không biết. Đă có hơn một lần, vị cựu Tổng thống đă từng giải thích điều này. Trong hồi kư “Từ Ṭa Bạch Ốc đến Dinh Độc Lập” xuất bản năm 1988, đă được in và phát hành trong nước, tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nguyên phụ tá kinh tế của TT Nguyễn Văn Thiệu thuật lại: “Ông Thiệu cho biết, ngày sinh của ông là 5/4/1923. Khi ghi danh đi học, phải khai  giấy tờ, ông Thiệu không nhớ, lại không có người lớn trong gia đ́nh ở bên cạnh để hỏi, nên ông đă khai đại thành 24/12/1924, v́ biết đó là ngày đẹp “Tư trùng”, cộng với việc ông sinh giờ Tư để thành “Tam trùng” - “tam tư vi vương”. Khai xong, ông mới có điều kiện hỏi lại để biết chính xác ngày sinh tháng đẻ của ḿnh.


Măi đến khi TT Nguyễn Văn Thiệu qua đời ở tuổi 78, trên cáo phó và văn bia khắc ghi: sinh ngày 5/4/1923 Âm lịch, tuổi Qúy Hợi. Không giống như từ trước đến nay như nhiều người lầm tưởng ông sinh năm Giáp Tư  ngày 24/12/1924 , “tam tư vi vương” ngày tư, tháng tư, năm tư chỉ sự cát lợi, thịnh vượng... Cuối cùng thiên hạ mới té ngửa ra ḿnh đă bị lừa. Ngày sinh 5/4/1923 chẳng ăn nhập ǵ đến yếu tố Tư, hay nói một cách chính xác rơi vào ngày sinh thật của TT Nguyễn văn Thiệu, là ngày Mậu Thân, tháng Ất Măo, năm Quư Hợi không chút liên quan ǵ đến “tứ tư” (sinh nửa đêm-giờ tư).


Thật tội nghiệp cho mấy ông chính khách, nhưng phải trừ ra TT Nguyễn Văn Thiệu, v́ ông biết chính xác ngày tháng năm sinh của ḿnh, nhưng chỉ lừa thiên hạ bằng cái “lá số” do “chiêm tinh gia” Huỳnh Liên bịa tạc. Ngoài ra, các ông “chính khách” khác, nếu tin “tử vi”, th́ lại càng tội nghiệp hơn, v́ làm chính trị mà lại nghe và tin thầy bói!

 

Tuy nhiên, cũng có nhiều người thông hiểu tin tức th́ đă biết, sau ngày 30/4/1975, “chiêm tinh gia” Huỳnh Liên đă công khai hiện nguyên h́nh là Cộng sản thứ thiệt, đă hoạt động cộng sản dưới cái vỏ bọc là “chiêm tinh gia”. Thế nhưng, v́ quá tham lam, nên sau khi chính “chiêm tinh gia” Huỳnh Liên đă thu vàng của người Việt gốc Hoa, để “ra đi bán chính thức”; th́ “ngài” đă thủ một số vàng  quá lớn cho riêng ḿnh, do đó, cuối cùng báo chí Sài G̣n lúc ấy đă đưa tin: “chiêm tinh gia Huỳnh Liên  bị ám sát, bị siết cổ bằng sợi dây điện...” Và dù ai “ám sát”, th́ “ngài” Huỳnh Liên cũng đă phải đón nhận một cái chết, chết thê thảm giữa đống vàng tại nhà của ḿnh, nơi “ngài” đă từng sống với bà vợ bé!

 

Nhưng mà thôi, “có tin có lành” mà lị. Bởi vậy, bây giờ, dù đă sang năm 2014, và trước thềm năm mới Giáp Ngọ, Phan Nhân tôi xin “bói” với “Trần tiên tri vũ trụ”: Hăy mau mau rời khỏi nơi “ẩn ḿnh” ẩn tu… mà mấy tháng trước, “ngài” có mặt trong đám cưới của con gái, trông “ngài” vẫn c̣n khỏe mạnh lắm, mà “ngài” thường hay “xuất hồn” vào những lần khoảng hai, ba  giờ sáng… xin “ngài” hăy mau mau “giá lâm” cho Phan Nhân tôi thăm hỏi đôi câu, và cho thiên hạ “được nhờ…”

 

Bớ “tiên tri” Trần Dần! Bớ ba hồn chín vía “Trần tiên tri” hăy mau mau xuất… xuất…

 

 

Colorado, 06/01/2014

Phan Nhân

Hiệu đính 14/01/2018

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính